10.10.18

 

 

Arengukava aastateks 2018 - 2025

 

Lisa 1 - Rapla valla profiil

Lisa 2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

Lisa 3 - Rapla valla kantide arengueelistused

Lisa 4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava (2019-2022)

Lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia (2019-2022)  


Hetkel kehtivad arengukava lisadokumendid:

Lisa 6 - endise Rapla valla haridusstrateegia kuni aastani 2025

Lisa 7 - endise Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava aastani 2025

Lisa 8 - endise Juuru valla tervisprofiil

Lisa 9 - endise Kaiu valla terviseprofiil

Lisa 10 - endise Raikküla valla terviseprofiil

Lisa 11 - endise Rapla valla terviseprofiil

Lisa 12- endise Juuru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2021

Lisa 13 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2029

Lisa 14 -endise Raikküla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2024

Lisa 15 - endise Rapla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026

Lisa 16 - Alu aleviku soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2026

Lisa 17 - endise Juuru valla Järlepa asula soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2025

Lisa 18 - endise Juuru valla Juuru asula soojusmajanduse arengukava aastani 2025

Lisa 19 - Rapla linna soojusmajanduse arengukava aastani 2026

Lisa 20 - Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping

Lisa 21 - Kohila ning Rapla valla jäätmekava 2018-2022

Lisa 22 - Endise Raikküla valla jäätmekava 2015-2020

Lisa 23 - Endise Kaiu valla jäätmekava 2015-2020


 

Arengukava menetlusega seotud koosolekute protokollid:

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 20.09.2018

Majanduskomisjoni koosoleku protokoll 19.09.2018

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll 17.09.2018

Hariduskomisjoni koosoleku protokoll 17.09.2018

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll 12.09.2018

Juuru osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

Kaiu osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll 15.08.2018

Hariduskomisjoni koosoleku protokoll 16.08.2018

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll 21.08.2018

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 22.08.2018

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI