5.05.20

Arengukava muudatused 2020 - avalikustamine

27.02.2020 Rapla Vallavolikogu otsusega nr 13 algatati Rapla valla arengukava lisade 1-5 uuendamine. Järgnevalt avaldame eelnõu koos dokumentidega, millele on võimalus teha muudatusettepanekuid. Ettepanekud palume esitada hiljemalt 25. maiks 2020 e-postiga aadressil rapla@rapla.ee kujul:
muudatusettepaneku
esitaja (nimi, kontaktandmed), muudatusettepaneku sisu/vajaduse kirjeldus, praegu kehtiv tekst, välja pakutav muudetud tekst.

Volikogu eelnõu

Lisa 1 - Rapla valla profiil

Lisa 2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

Lisa 3 - Rapla valla kantide arengueelistused

Lisa 4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava (2021-2024)

Lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia 2021-2024 

______________________________________________________________

Kehtiv arengukava aastateks 2018 - 2025 (viimati muudetud 27.juunil 2019 volikogu määrusega nr 18) 

Lisa 1 - Rapla valla profiil

Lisa 2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

Lisa 3 - Rapla valla kantide arengueelistused

Lisa 4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava (2020-2023)

Lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia (2020-2023)  


Hetkel kehtivad arengukava lisadokumendid:

Lisa 6 - endise Rapla valla haridusstrateegia kuni aastani 2025

Lisa 7 - endise Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava aastani 2025

Lisa 8 - endise Juuru valla tervisprofiil

Lisa 9 - endise Kaiu valla terviseprofiil

Lisa 10 - endise Raikküla valla terviseprofiil

Lisa 11 - endise Rapla valla terviseprofiil

Lisa 12- endise Juuru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2021

Lisa 13 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2029

Lisa 14 -endise Raikküla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2024

Lisa 15 - endise Rapla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026

Lisa 16 - Alu aleviku soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2026

Lisa 17 - endise Juuru valla Järlepa asula soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2025

Lisa 18 - endise Juuru valla Juuru asula soojusmajanduse arengukava aastani 2025

Lisa 19 - Rapla linna soojusmajanduse arengukava aastani 2026  

Lisa19.1 - Rapla linna soojamanaduse arengukava lisad (zip formaadis)

Lisa 20 - Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping

Lisa 21 - Kohila ning Rapla valla jäätmekava 2018-2022

Lisa 22 - Endise Raikküla valla jäätmekava 2015-2020

Lisa 23 - Endise Kaiu valla jäätmekava 2015-2020


 

Arengukava menetlusega seotud koosolekute protokollid:

2019

Juuru osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

Kaiu osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll 11.06.2019

Hariduskomisjoni koosoleku protokoll 13.06.2019

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll 18.06.2019

Majanduskomisjoni koosoleku protokoll 19.06.2019

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 20.06.2019

2018

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 20.09.2018

Majanduskomisjoni koosoleku protokoll 19.09.2018

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll 17.09.2018

Hariduskomisjoni koosoleku protokoll 17.09.2018

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll 12.09.2018

Juuru osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

Kaiu osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

 

 

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA