16.05.19

Rapla Vallavolikogu algatas vastavalt 28. märtsi 2019 otsusele Rapla valla arengukava 2018–2025 koosseisus olevate lisade uuendamise. Antud otsuse põhjal on koostanud Rapla Vallavalitsus eelnõu, milles teeb ettepaneku muuta arengukava lisad 1-5. Rapla Vallavalitsuse poolt koostatud eelnõuga saate tutuvuda siin  

Rapla Vallavalitsuse poolsete muudatusettepanekutega arengukava lisad 1-5:
Lisa 1 - Rapla valla profiil

Lisa 2 - Valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

Lisa 3 - Valla kantide arengueelistused

Lisa 4 - Tegevuskava, investeeringute kava 2020-2023

Lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia 2020-2023

 

Antud eelnõu osas ootame Teiepoolseid ettepanekuid muudatuste osas. Ettepanekud palume esitada hiljemalt 28.mail 2019 e-postiga aadressil rapla@rapla.ee kujul:

- muudatusettepaneku esitaja (nimi, kontaktid);

- muudatusettepaneku sisu/vajaduse kirjeldus;

- hetkel kehtiv tekst;

- välja pakutav muudetud tekst.

Lisaks võimalusele teha muudatusettepanekuid dokumenti kirjalikult, toimub Rapla valla arengukava 2018–2025 avalik arutelu 3. juunil 2019 kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla. Arutelul on võimalus jätkuvalt teha omapoolseid ettepanekuid dokumenti paranduste sisseviimiseks. Kõik esitatud muudatusettepanekud kaalutakse läbi vallavalitsuses ja volikogu komisjonides ning vastavalt nende ettepanekutele viiakse muudatused ka lõppdokumenti sisse.

 

Heiti Vahtra

Rapla valla arendusnõunik

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kehtiv arengukava aastateks 2018 - 2025 (kinnitatud  27. septembril 2018 volikogu määrusega nr 39) 

Lisa 1 - Rapla valla profiil

Lisa 2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

Lisa 3 - Rapla valla kantide arengueelistused

Lisa 4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava (2019-2022)

Lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia (2019-2022)  


Hetkel kehtivad arengukava lisadokumendid:

Lisa 6 - endise Rapla valla haridusstrateegia kuni aastani 2025

Lisa 7 - endise Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava aastani 2025

Lisa 8 - endise Juuru valla tervisprofiil

Lisa 9 - endise Kaiu valla terviseprofiil

Lisa 10 - endise Raikküla valla terviseprofiil

Lisa 11 - endise Rapla valla terviseprofiil

Lisa 12- endise Juuru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2021

Lisa 13 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2029

Lisa 14 -endise Raikküla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2024

Lisa 15 - endise Rapla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026

Lisa 16 - Alu aleviku soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2026

Lisa 17 - endise Juuru valla Järlepa asula soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2025

Lisa 18 - endise Juuru valla Juuru asula soojusmajanduse arengukava aastani 2025

Lisa 19 - Rapla linna soojusmajanduse arengukava aastani 2026  

Lisa19.1 - Rapla linna soojamanaduse arengukava lisad (zip formaadis)

Lisa 20 - Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping

Lisa 21 - Kohila ning Rapla valla jäätmekava 2018-2022

Lisa 22 - Endise Raikküla valla jäätmekava 2015-2020

Lisa 23 - Endise Kaiu valla jäätmekava 2015-2020


 

Arengukava menetlusega seotud koosolekute protokollid:

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 20.09.2018

Majanduskomisjoni koosoleku protokoll 19.09.2018

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll 17.09.2018

Hariduskomisjoni koosoleku protokoll 17.09.2018

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll 12.09.2018

Juuru osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

Kaiu osavallakogu seiukoht Rapla valla arengukava 2018-2025 osas (protokoll)

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosoleku protokoll 15.08.2018

Hariduskomisjoni koosoleku protokoll 16.08.2018

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll 21.08.2018

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku protokoll 22.08.2018

 

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA