Aruande vorm

Aruande vorm sihtfinantseerimise lepingule
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

1. KULUD

Kõik projekti raames tehtud kulutused lähtuvalt kasutamise eesmärgist, ajavahemikust ja taotluses esitatud eesmärgist

1. kulu

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Summa

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. kulu

Summa

See väli on kohustuslik.

2. TULUD

Kõik projektiga seotud sissetulekud, kaasaarvatud teistest allikatest saadud toetused, omatulud ja -finantseeringud

1. toetaja

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. toetaja

See väli on kohustuslik.

Aruandele lisada kuludokumentide koopiad Rapla Valla poolt eraldatud summa kohta, kui toetuse summa ületab 300 eurot. Kogu eelarve kuludokumentide koopiaid võidakse juurde küsida vajadusel.

Kinnitan kõigi eespool toodud andmete õigsust.

See väli on kohustuslik.