DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ning saada asjakohast teavet planeeringu ja menetluse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusavaldus esitada kirjalikult valla e-posti aadressil rapla@rapla.ee või läkitada valla kantseleisse.

Rapla Vallavalitsusele laekus 14.09.2020 taotlus detailplaneeringu algatamiseks Purila külas Pärna maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0048). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste loomine 15...

Pärna detailplaneering

Rapla Vallavalitsusele laekus 14.09.2020 taotlus detailplaneeringu algatamiseks Purila külas Pärna maaüksusele (katastritunnus 66903:002:0048). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste loomine 15...

Ülejõe tn 8 elamumaa maaüksusele (katastritunnus 67001:002:0018) nähti 2003. aastal kehtestatud Ülejõe ja Kodu tänava nurgakrundi detailplaneeringuga ette viie korteriga ridaelamu...

Ülejõe tn 8, Rapla linn

Ülejõe tn 8 elamumaa maaüksusele (katastritunnus 67001:002:0018) nähti 2003. aastal kehtestatud Ülejõe ja Kodu tänava nurgakrundi detailplaneeringuga ette viie korteriga ridaelamu...

Rapla vallale esitasid OÜ Art Link Baltic (registrikood 10256344) ja OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood 12245586) 13.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Valtu külas paiknevale Aroonia...

Aroonia, Valtu

Rapla vallale esitasid OÜ Art Link Baltic (registrikood 10256344) ja OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood 12245586) 13.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Valtu külas paiknevale Aroonia...

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Tuti külas Saare maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0118). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste...

Saare detailplaneering, Tuti küla

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Tuti külas Saare maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0118). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste...