DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ning saada asjakohast teavet planeeringu ja menetluse kohta. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamusavaldus esitada kirjalikult valla e-posti aadressil rapla@rapla.ee või läkitada valla kantseleisse.

Rapla vallale esitas eraisik 27.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Juula külas Karuoja maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0660). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine...

Karuoja, Juula

Rapla vallale esitas eraisik 27.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Juula külas Karuoja maaüksusele (katastritunnus 66904:003:0660). Detailplaneeringu eesmärk on tingimuste sätestamine...

Rapla Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 85 algatati Rapla linnas Liiva tn 2 üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine eesmärgiga sätestada tingimused paarismaja...

Liiva tn 2, Rapla

Rapla Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 85 algatati Rapla linnas Liiva tn 2 üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine eesmärgiga sätestada tingimused paarismaja...

Rapla vallale esitasid OÜ Art Link Baltic (registrikood 10256344) ja OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood 12245586) 13.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Valtu külas paiknevale Aroonia...

Aroonia, Valtu

Rapla vallale esitasid OÜ Art Link Baltic (registrikood 10256344) ja OÜ SOKKEL HOLDING (registrikood 12245586) 13.03.2020 detailplaneeringu algatamisettepaneku Valtu külas paiknevale Aroonia...

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Juuru alevikus  Nurmenuku maaüksusele (katastritunnus 24005:002:0709). Detailplaneeringu eesmärk on...

Nurmenuku detailplaneering, Juuru

Rapla vallale esitas 16.09.2019 Mereno Ehitus OÜ detailplaneeringu algatamisettepaneku Juuru alevikus  Nurmenuku maaüksusele (katastritunnus 24005:002:0709). Detailplaneeringu eesmärk on...