15.06.21
NB! Kuni uute õigusaktide vastuvõtmiseni, kehtivad igas piirkonnas endiste valdade õigusaktid. 

 

Rapla valla üldised õigusaktid

 

Alkoholi jaemüügi aja piiramine 

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel 

Korrakaitseametnikud Rapla Vallavalitsuses

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord

Rapla valla finantsjuhtimise kord

Rapla valla hankekord

Rapla valla Juuru osavalla põhimäärus

Rapla valla Kaiu osavalla põhimäärus

Rapla valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Rapla valla põhimäärus

Rapla Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Rapla Vallavalitsuse põhimäärus

Rapla Vallavalitsuse töökord

Rapla Vallavalitsuse palgajuhend

Rapla Vallavolikogu töökord

Rapla valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Rapla valla vara kasutusse andmise kord

Tasu määrad valla vara kasutusse andmisel (rendihinnad)

Tunnustamise kord Rapla vallas

Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu määramine

 

Endiste valdade kehtivad korrad

Rapla valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Endise Juuru valla kehtivad õigusaktid

Endise Kaiu valla kehtivad õigusaktid

Endise Raikküla valla kehtivad õigusaktid

Endise Rapla valla kehtivad õigusaktid

 

Haridus-, kultuuri- ja noorsootöövaldkonna õigusaktid

Maa- ja keskkonnaalased õigusaktid

Sotsiaalvaldkonna õigusaktid