25.06.21

 

Kehtiv arengukava aastateks 2018 - 2025 (viimati muudetud 21.juunil 2021 volikogu määrusega nr 10

Lisa 1 - Rapla valla profiil

Lisa 2 - Rapla valla valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused

Lisa 3 - Rapla valla kantide arengueelistused

Lisa 4 - Rapla valla tegevuskava, investeeringute kava (2022-2025)

Lisa 5 - Rapla valla eelarvestrateegia (2022-2025)  


Hetkel kehtivad arengukava täiendavad lisadokumendid:

Lisa 6 - endise Rapla valla haridusstrateegia kuni aastani 2025

Lisa 7 - endise Rapla valla sotsiaalhoolekande ja tervise valdkondlik arengukava aastani 2025

Lisa 8 - endise Juuru valla tervisprofiil

Lisa 9 - endise Kaiu valla terviseprofiil

Lisa 10 - endise Raikküla valla terviseprofiil

Lisa 11 - endise Rapla valla terviseprofiil

Lisa 12- endise Juuru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2021

Lisa 13 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2029

Lisa 13.1 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava - joonis 1

Lisa 13.2 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava - joonis 2

Lisa 13.3 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava - joonis 3

Lisa 13.4 - endise Kaiu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava - joonis 4

Lisa 14 -endise Raikküla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2024

Lisa 15 - endise Rapla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026

Lisa 16 - Alu aleviku soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2026

Lisa 17 - endise Juuru valla Järlepa asula soojusmajanduse arengukava kuni aastani 2025

Lisa 18 - endise Juuru valla Juuru asula soojusmajanduse arengukava aastani 2025

Lisa 19 - Rapla linna soojusmajanduse arengukava aastani 2026  

Lisa19.1 - Rapla linna soojamanaduse arengukava lisad (zip formaadis)

Lisa 20 - Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisleping

Lisa 21 - Kohila ning Rapla valla jäätmekava 2018-2022

Lisa 22 - Endise Raikküla valla jäätmekava 2015-2020

Lisa 23 - Endise Kaiu valla jäätmekava 2015-2020


 

Arengukava menetlusega seotud koosolekute protokollid:

Rapla Vallavolikogu otsus 25.märtsil 2021 nr 16  "Rapla valla arengukava 2018–2025" koosseisus olevate lisade uuendamine

I lugemine:

II lugemine:

 

 

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA