22.11.21

 

 

Rapla valla hallatavad asutused

 

Haridusasutused:


Kultuuri- ja huvihariduse asutused:


Sotsiaalhoolekande asutused:


Majandusvaldkonna asutus:

  • Rapla Varahaldus - 75032029, Viljandi mnt 17, 79511 
    Juhataja Margit Pärna - tel 489 0548, 5373 6683