23.11.20

Rapla valla haridusstrateegia 2020 - 2030

Hariduselus on vajalik teha tulevikus strateegilisi valikuid, et Rapla valla haridus oleks jätkuvalt parimal tasemel. Selleks on koostamisel ka uus ühinenud valla strateegiadokument.

  • Rapla valla hetkel kehtiv haridusstrateegia aastani 2025 on kättesaadav SIIN
  • Baasmaterjalina on koondatud olemasoleva olukorra analüüs 2020 ja trendid (dokument kättesaadav SIIN)
  • Täiendavad iseloomustavad arvandmed aastal 2020 hariduses Rapla vallas on kättesaadavad SIIN 

 

4. novembril 2020 toimus Rapla Kultuurikeskuses Rapla valla haridusstrateegia 2020-2030 avalik visiooniseminar.

  • Seminaril esitatud ettekandega Rapla valla hardiusvaldkonnast 2020 saad tutvuda SIIN
  • Seminaril kogutud sisendite memo on kättesaadav SIIN

 

20. novembril 2020 toimus haridusstrateegia laiendatud juhtrühma koosolek Zoom keskkonna vahendusel. 

  • tehti kokkuvõte 4. novembri visiooniseminarilt laekunud ideedest ja ettepanekustest
  • tutvuti ning arutleti eelmise punkti materjalide analüüsil koostatud esmase visiooni ja meetmete üle

 

Esmane visiooni ja meetmete töödokument kättesaadav SIIN

Dokumendis on seminaril enim kajastust leidnud sisendi baasil  peamised väljakutsed. Sama info alusel on sõnastatud visioon, eesmärgid ja tegevusprogrammid. Meetmete osa on veel täpsustamisel.  

Ootame teie tagasisidet kuni 27. novembrini e-postile rapla@rapla.ee

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI