16.03.21

Rapla valla haridusstrateegia 2021 - 2035

Hariduselus on vajalik teha tulevikus strateegilisi valikuid, et Rapla valla haridus oleks jätkuvalt parimal tasemel. Selleks on koostamisel ka uus ühinenud valla strateegiadokument.

 • Rapla valla hetkel kehtiv haridusstrateegia aastani 2025 on kättesaadav SIIN
 • Baasmaterjalina on koondatud olemasoleva olukorra analüüs 2020 ja trendid (dokument kättesaadav SIIN)
 • Täiendavad iseloomustavad arvandmed aastal 2020 hariduses Rapla vallas on kättesaadavad SIIN 

 

Haridusstrateegia väljatöötamine 2021 - 2035

11. märtsil 2021 toimus hariduskomisjoni koosolek, kus viidi läbi Rapla valla haridusstrateegia 2021-2035 esimene lugemine. Kahe lugemise vahel on kõikidel huvilistel võimalus esitada täiendusettepanekuid aadressil rapla@rapla.ee. Ettepanekute tähtaeg on 02.04.2021.

Komisjonis menetletud materjalid:

Rapla valla haridusstrateegia 

Lisa 1 - Haridusstrateegia tegevuskava

Lisa 2 - Haridusvaldkonna taustaanalüüs 

 

* * * * *

27. jaanuaril 2021 toimus haridusstrateegia laiendatud juhtrühma III koosolek Zoom keskkonna vahendusel. 

 • vaadati üle haridusstrateegiale koostatud tegevuskava ja anti omapoolne sisend muudatusteks
 • vaadatai üle haridusstrateegiale koostatud mõõdikud ning anti omapoolne sisend muudatusteks

Valminud on "Rapla valla haridusstrateegia 2020-2035" (lisatud eelmisele versioonile mõõdikud). Dokument on kättesaadav tutvumiseks SIIN

Valminud on "Rapla valla haridusstrateegia 2020-2035" tegevuskava tööversioon. Dokument on kättesaadav tutvumiseks SIIN

 

 

* * * * *

10. detsembril 2020 toimus haridusstrateegia laiendatud juhtrühma II koosolek Zoom keskkonna vahendusel. 

 • vaadati üle laekunud muudatusettepanekud esmasele visiooni ja meeteme dokumendile
 • lisati juhtrühma poolsed täiendused haridusstrateegia visooni- meetmedokumendile

 

 

Valmis dokument "Rapla valla haridusstrateegia 2020-2035" (tööversioon 15.12.2020). Dokument on kättesaadav tutvumiseks SIIN

 

 

 

* * * * *

20. novembril 2020 toimus haridusstrateegia laiendatud juhtrühma koosolek Zoom keskkonna vahendusel. 

 • tehti kokkuvõte 4. novembri visiooniseminarilt laekunud ideedest ja ettepanekustest
 • tutvuti ning arutleti eelmise punkti materjalide analüüsil koostatud esmase visiooni ja meetmete üle

Esmane visiooni ja meetmete töödokument kättesaadav SIIN

Dokumendis on seminaril enim kajastust leidnud sisendi baasil  peamised väljakutsed. Sama info alusel on sõnastatud visioon, eesmärgid ja tegevusprogrammid. Meetmete osa on veel täpsustamisel.  

Ootame teie tagasisidet kuni 27. novembrini e-postile rapla@rapla.ee

 

* * * * *

4. novembril 2020 toimus Rapla Kultuurikeskuses Rapla valla haridusstrateegia 2020-2030 avalik visiooniseminar.

 • Seminaril esitatud ettekandega Rapla valla hardiusvaldkonnast 2020 saad tutvuda SIIN
 • Seminaril kogutud sisendite memo on kättesaadav SIIN

 

 

Toimetaja: HEITI VAHTRA