6.12.18

 

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.2017 - 31.12.2018 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine Rapla vallas

Huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord võeti vastu 29. novembril 2018 Rapla Vallavolikogu istungil .Korra eesmärgiks on kehtestada Eesti rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas elavatele ning Rapla valla ja vallaga külgnevate valdade huvikoolides õppivatele või muu huvitegevusega tegelevatele eeskätt 7–19-aastastele noortele ühtne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine.
Toetuse andmise eesmärgiks on:
• huvihariduse ja -tegevuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ning uuenduslike huvialade ja -tegevuste arvu suurendamine;
• noorte toetamine huvikoolides õppimisel ning huvitegevusega tegelemisel;
• noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumine ja osalemise toetamine laagrites, võistlustel või konkurssidel.

Huvihariduse ja -tegevuse  toetuse liigid on:
Huvikooli toetus
Toetust makstakse EHISes registreeritud huvikooli kulude katmiseks (kohatasu). Taotleja on huvikoolis õppiva noore vanem, seaduslik esindaja või täisealine noor ise.

Huvitegevuse toetus
Toetust makstakse huviringide, klubide, stuudiote jne, mis ei ole registreeritud EHISes, kulude katmiseks. Taotleb organisatsioon, kes peab:
• pakkuma huviharidust ja -tegevust, sealhulgas üldhariduskool, huvikool, rahvamaja, noortekeskus, mittetulundusühing;
• olema registreeritud äriregistris ja tegutsema Rapla vallas või vallaga külgnevas vallas
• pakkuma sellise spetsiifikaga huviala, mida ei pakuta või ei saa pakkuda Rapla vallas või vallaga külgneva valla territooriumil.

Huvitegevuse ja huvihariduse toetamise taotlusi järgmiseks aastaks võetakse vastu 21. detsembrini 2018.


Taotlused palume saata e-postile rapla@rapla.ee.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korraga saate tutvuda siin.

Taotluse  ja aruande näidisvormid saate alla laadida siit.
 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI