10.09.20

 

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumisring


MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus korraldab kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumisringid Rapla vallas. Projekti rahastavad SA Keskkonna
Investeeringute Keskus ja Rapla Vallavalitsus.

Kogumisringil vana elektroonikat(külmikud, televiisorid, jne) ei koguta.

Peatuskohad Rapla piirkonnas 19. septembril 2020: 

Purila küla, Härgla tee 2 ees asuval platsil kella 9.00-9.20

Röa küla, Seli tankla parkla kella 9.40-10.00

Kuku küla ja Hagudi küla – endise kuivati (lammutatud) plats kella 10.20-10.40

Koigi küla Hagudi-Kodila tee ja Seli-Koigi-Alu tee ristmiku piirkonnas kella 11.00-11.20

Oela küla, Poe kinnistu tee kella 11.40-12.00

Kodila küla Bussi tänav 1a kella 12.15-12.35

Palamulla küla, Hansu küüni juures kella 13.05-13.25

Sikeldi küla, Põllumäe kinnistu juures kella 13.55-14.15

Kalevi küla, Sängi kinnistu (endine siloauk) kella 14.45-15.05

Uusküla küla, Sõnajala tänava ja Pihlaka tänava ristmikul 15.35-15.55

Valtu küla Pakendikonteinerite juures platsil 16.25-16.45

 

Peatuskohad Kaiu piirkonnas 3. oktoobril 2020

Vahastu küla, Einsemäe tee parkla kella 09.00-09.20

Suurekivi küla, Mõisasüdame kinnistu teerist kella 09.40-10.00

Põlliku küla, Koorejaama kinnistu teerist kella 10.20-10.40

Vana-Kaiu, Teisepere kinnistu teerist kella 11.00-11.20

Tolla küla, Miku kinnistu teerist kella 11.40-12.00

Karitsa küla, Värava-Jaagu kinnistu teerist kella 12.20-12.40

Kaiu alevik, endise jäätmejaama juures kella 13.00-13.20

Toomja küla, Viilu-Hansu kinnistu teerist kella 13.40-14.00

Kuimetsa küla, Risti kinnistu parkimisala kella 14.20-14.40

Vaopere küla; Kõrtsu kinnistu kõrval olev tee kella 15.00-15.20

 

Peatuskohad Juuru piirkonnas 10. oktoobril 2020

Maidla, Kortermajade juures kella 09.00-09.20

Helda, Helda-Arukõrtsu teel kella 09.50-10.10

Juuru, Juuru A&O kaupluse juures kella10.30-10.50

Mahtra, Mahtra seltsimaja juures kella 11.20-11.40

Järlepa, Järlepa kaupluse juures kella 12.10-12.20

Lõiuse, Lõiuse ja Lõiuse-Kruusiaugu tee rist kella 12.35-12.55

Härgla, vana bensiinijaam kella 13.20-13.40

Pirgu, Ülejõe tee algus (bussipeatus) kella 14.10-14.30

 

Peatuskohad Kuusiku-Raikküla suunal 17.oktoobril 2020

Väljataguse küla, Väljataguse tee ja Lõhmuse tee ristmiku piirkonnas kella 00-09.20

Sulupere küla, Tehno kinnistu kella 09.40-10.00

Iira küla, Muruplatsi kinnistul kella 10.20-10.40

Kuusiku, Sarapiku tn 3 parkla kella 11.00-11.20

Kuusiku-Nõmme küla, Kärdiaugu talu juures, Kuusiku-Palamulla teel kella 11.40-12.00

Kabala, Kabala bussijaam kella 12.30-12.50

Lipa, Lipa koolimaja juures kella 13.20-13.40

Raikküla, Raikküla mõisaallee 9 parkla kella 14.10-14.30

Purku, Purku bussijaama parkla kella 14.50-15.10

 

Peatuspaikade kaart

 

 

KIKi ja Rapla valla logod

 

___________________

 

Eterniidi kogumine Rapla valla elanikelt

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus korraldab Rapla valla elanikelt tasuta eterniidi vastuvõtu
Mäepere jäätmejaamas alates 01. septembrist kuni 03. oktoobrini 2020.a.

Projekti rahastavad SA Keskkonna Investeeringute Keskus ja Rapla Vallavalitsus.

Eterniidi üleandmiseks on vajalik eelnev registreerimine Rapla valla keskkonnaspetsialisti juures
tel 5196 1807 või e-posti aadressil liis.lillemets@rapla.ee .

Registreerida saab 17. augustist - 28. augustini 2020.

 

KIKi ja valla logod

 

___________________

 

 

Juuru, Kohila ning Rapla valla jäätmekava aastateks 2018 – 2022

 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 59 lg-le 1 ja 2-le  ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 on 27.09.2018.a Rapla Vallavolikogu vastu võtnud Kohila valla ja Rapla valla ühise jäätmekava aastateks 2018–2022.a. Jäätmekava on Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ning eesmärke käsitlev dokument. 

 

Jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
• Kohila Vallavalitsus: Vabaduse 1, Kohila 79804 Rapla maakond, e-kiri: vallavalitsus@kohila.ee, koduleht: www.kohila.ee;
• Rapla Vallavalitsus: Viljandi mnt 17,  Rapla, 79511 Rapla maakond, e-kiri: rapla@rapla.ee, koduleht: www.rapla.ee.

 

Jäätmekava: Kohila valla ja Rapla valla ühine jäätmekava

*******************************

Jäätmete sorteerimine

Julgustame kõiki inimesi prügi liigiti koguma ning endal kodus tekkivaid pakendid ja vanapaberijäätmed tooma avalikku võrku kuuluvatesse konteineritesse. Pakendikonteinerite avalik võrk on loodud kasutamiseks eraisikutele ning pakendijäätmete konteineritesse tohib panna ainult pakendeid. Muud liiki jäätmed tuleb panna olmejäätmete või ohtlike jäätmete konteinerisse. Kõikidel ettevõtetel on kohustus oma jäätmete, sh  pakendijäätmete äraviimine ise korraldada. Kogudes liigiti pakendijäätmeid, tasub silmas pidada, et pakendijäätmed peavad olema puhtad ning ära visatavad pakendid ei tohiks määrida teisi pakendeid ega levitada haisu. Kui pakendit on keeruline puhastada, tuleks see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Võimaluse korral pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid. Pakendid saab ära anda tasuta.  

Pakendeid koguvad Eestis kolm taaskasutusorganisatsiooni.

 

Kuhu pakendijäätmed ja vanapaberijäätmed saab viia Rapla vallas?

 

Klaaspakendid

Juuru alevik, Staadioni 13

Kuimetsa küla,  Risti kinnistu

Kaiu alevik-  Jäätmejaama ees

Vahastu küla, Einsemäe tee parkla

Paberpakendid

Alu alevik, Pargi tn 3

Rapla linn, Tallinna mnt 43

Iira küla, Metsamajandi tee 6

Rapla linn, Viljandi mnt 114

Kaiu - Jäätmejaama ees

Rapla linn, Võsa

Kabala küla Tamme

Rapla linn, Öökulli

Kabala küla jäätmejaama juures

Tolla - Miku kinnistu

Kabala küla, Kingu maja otsa juures

Toomja küla Uuemaja

Rapla linn, Turuplatsi parkla

Uusküla küla, Sõnajala 3

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 5

Vahastu küla Einsemäe tee parkla

Rapla linn, Kauba tn 2

Ülejõe küla, Mäepere Jäätmejaam

Rapla linn, Metsapargi 4

 

Vanapaber

Hagudi alevik, Hagudi kool

Purku küla, Purku koolimaja

Juuru alevik, Tallinna 15 A ja O kauplus

Raikküla küla, Raikküla A ja O kauplus

Järlepa küla, Keskuse 2 kaupluse juures

Raikküla küla, Raikküla mõis (kool)

Kabala küla, Kingumaja

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Kaiu alevik, Kasvandu 45 hooldekodu

Suurekivi küla, Mõisasüdame

Kaiu alevik, Leandri 1 Kaiu kool

Tolla küla, Miku kinnistu

Kuimetsa küla, Risti kinnistu

Vahastu küla, Vahastu Rahvamaja

Segapakendid

Alu alevik, Mäe tn 6

Mahtra küla Seltsimaja juures

Alu alevik, Pargi tn 3 maja ees

Oblu küla Simmardi kinnistu

Alu alevik, Pargi tn 3 maja kõrval

Purku küla, Purku (bussijaama)

Alu alevik, Pargi tn 3 majade vahel

Purku küla Lasteaia juures

Hagudi alevik, Purila tee 1

Purku küla Sääre kinnistu

Härgla küla- Härgla raamatukogu

Põlliku küla Tehnika kinnistu

Iira küla, Iira 5 garaažžid

Põlma küla Põlma küla teerist

Jalase küla, Seltsimaja juures

Raela küla, Raela

Juuru alevik Staadioni 8

Raikküla, Raikküla A ja O juures

Juuru alevik, Tallinna mnt 15

Suurekivi küla, Mõisasüdame kinnistu

Juuru alevik, Staadioni 13

Tolla küla, Miku kinnistu

Järlepa küla, Keskuse 2 kaupluse juures

Toomja küla Uuemaja kinnistu

Kaiu alevik-  Jäätmejaama ees

Uusküla küla, Sõnajala 3

Kaiu, Keskuse 5 (Maisimäe tee 8)

Vahastu küla Einsemäe tee parkla

Kaiu alevik, Leandri 1 Kaiu kool

Vana-Kaiu küla Teisepere kinnistu

Kaiu alevik, Tehnika 2

Vaopere küla Kõrtsu kinnistu

Karitsa küla Loigu kinnistu

Valtu küla, Valtu küla park

Kasvandu küla Kangerma kinnistu

Ülejõe küla, Mäepere Jäätmejaam

Kuimetsa, Kuimetsa 3-kordsed majad

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 6

Kuimetsa, Pääsusilma

Rapla linn, Kauba 2

Kuimetsa küla, Risti kinnistu

Rapla linn, Koidu ja Mahlamäe tn rist

Kabala küla Tamme

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Kabala küla jäätmejaama juures

Rapla linn, Lepiku tn 17 kortermajad

Kabala küla, Kingu maja otsa juures

Rapla linn, Mahlamäe ja Välja tn 4

Kabala küla, lasteaed- põhikool

Rapla linn, Metsapargi 4

Keo küla, Teerist

Rapla linn, Paju/Ööbiku 1a

Kodila küla, Poe tn 1

Rapla linn, Põllu 1

Koikse küla, Koikse teeristis

Rapla linn, Tallinna mnt 43 a

Kuusiku, Sarapiku 2

Rapla linn, Viljandi mnt 72

Lipa küla, Lipa kool

Rapla linn, Viljandi mnt 114

Lipa küla, Lipa

Rapla linn, Võsa 24

Maidla küla Maidla küla

Rapla linn, Välja tn 4 


Kuidas pakendijäätmeid sorteerida?


Segapakend - kollane konteiner:
• piima-ja mahlakartong, metall- ja plastpakend;
• plastist joogipudelid ja -kanistrid, kosmeetika -ja hooldustoodete pakendid, muud plastpakendid, kilekotid, pakkekile;
• puitpakendid, tekstiilpakendid;
• metallist konservipakendid (nt konservikarbid), alumiiniumist joogipakendid, toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned;
• kartongist joogipakendid (nt mahla-, piima ja veinipakid).

Segapakendi konteinerisse EI sobi:
• plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed;
• mänguasjad, kummist tooted;
• ohtlikku ainet sisaldavad pakendid;
• rõivad, jalanõud, ehitusmaterjalid;
• põllumajandusplast;
• ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, ja värvi- ja lahustipakendid);
• ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid;
• määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

 

Klaaspakend - roheline konteiner
• värvilisest ja värvita klaasist pudelid ja purgid (nt karastusjookide, mahlade, siirupite, alkohoolsete jookide taara);
• kosmeetika-ja hooldustoodete klaaspakend.
NB! Klaaspakend kogutakse samasse konteinerisse koos segapakendiga juhul, kui segapakendi konteineri vahetus läheduses eraldi klaaspakendi konteinerit ei ole.
Klaaspakendi konteinerisse EI sobi:
• akna- ja lehtklaas;
• valgulambid ja elektripirnid;
• eriotstarbeline ja peegelklaas;
• keraamika ja portselan (nt toidunõud).

 

Papp ja paber - sinine konteiner
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
• vihikud;
• trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
• ümbrikud;
• kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, paberkotid jm puhtad paberpakendid.
Paberi ja papi konteinerisse EI sobi:
• määrdunud või vettinud paber ja papp
• majapidamispaber
• kasutatud pabernõud
• kartongist joogipakendid, kile
• foolium- ja kopeerpaber.
Pakendikonteinerisse on lubatud viia ainult pakend, mis ei sisalda toodet! Jäätmete asetamine pakendikonteineri kõrvale on keelatud! Palume suuremahulised pakendid (näiteks pappkarbid ja-kastid, mahlapakid) enne konteinerisse asetamist kokku suruda.

Ära viska taaskasutuseks sobivaid pakendeid tavaprügikasti!

 

Täiendavat lugemist ja materjale jäätmete sorteerimise kohta:

Arukas sordib, arutu põletab!

Väätsa prügila - sorteerimisest

Kuidas prügi sortida?

Kuidas kompostida?

 

 

Toimetaja: SIGRID ALGRE