7.11.19

 

Juuru, Kohila ning Rapla valla jäätmekava aastateks 2018 – 2022

 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 59 lg-le 1 ja 2-le  ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 on 27.09.2018.a Rapla Vallavolikogu vastu võtnud Kohila valla ja Rapla valla ühise jäätmekava aastateks 2018–2022.a. Jäätmekava on Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ning eesmärke käsitlev dokument. 

 

Jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
• Kohila Vallavalitsus: Vabaduse 1, Kohila 79804 Rapla maakond, e-kiri: vallavalitsus@kohila.ee, koduleht: www.kohila.ee;
• Rapla Vallavalitsus: Viljandi mnt 17,  Rapla, 79511 Rapla maakond, e-kiri: rapla@rapla.ee, koduleht: www.rapla.ee.

 

Jäätmekava: Kohila valla ja Rapla valla ühine jäätmekava

*******************************

Jäätmete sorteerimine

Julgustame kõiki inimesi prügi liigiti koguma ning endal kodus tekkivaid pakendid ja vanapaberijäätmed tooma avalikku võrku kuuluvatesse konteineritesse. Pakendikonteinerite avalik võrk on loodud kasutamiseks eraisikutele ning pakendijäätmete konteineritesse tohib panna ainult pakendeid. Muud liiki jäätmed tuleb panna olmejäätmete või ohtlike jäätmete konteinerisse. Kõikidel ettevõtetel on kohustus oma jäätmete, sh  pakendijäätmete äraviimine ise korraldada. Kogudes liigiti pakendijäätmeid, tasub silmas pidada, et pakendijäätmed peavad olema puhtad ning ära visatavad pakendid ei tohiks määrida teisi pakendeid ega levitada haisu. Kui pakendit on keeruline puhastada, tuleks see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Võimaluse korral pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid. Pakendid saab ära anda tasuta.  

Pakendeid koguvad Eestis kolm taaskasutusorganisatsiooni.

 

Kuhu pakendijäätmed ja vanapaberijäätmed saab viia Rapla vallas?

Liigiti jäätmete kogumiskohtade avalik võrk Rapla vallas

Klaaspakendid

Juuru alevik, Staadioni 13

Klaaspakendid

Kuimetsa küla,  Risti kinnistu

Klaaspakendid

Kaiu alevik-  Jäätmejaama ees

Klaaspakendid

Vahastu küla, Einsemäe tee parkla

Paberpakendid

Alu alevik, Pargi tn 3

Paberpakendid

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Paberpakendid

Iira küla, Metsamajandi tee 6

Paberpakendid

Rapla linn, Metsapargi 4

Paberpakendid

Kaiu, Keskuse 5 (Maisimäe tee 8)

Paberpakendid

Rapla linn, Tallinna mnt 43

Paberpakendid

Kaiu - Jäätmejaama ees

Paberpakendid

Rapla linn, Viljandi mnt 114

Paberpakendid

Kabala küla Tamme

Paberpakendid

Rapla linn, Võsa

Paberpakendid

Kabala küla jäätmejaama juures

Paberpakendid

Rapla linn, Öökulli

Paberpakendid

Kabala küla, Kingu maja otsa juures

Paberpakendid

Tolla - Miku kinnistu

Paberpakendid

Karitsa - Loigu kinnistu

Paberpakendid

Toomja - Uuemaja kinnistu

Paberpakendid

Kasvandu - Kangerma kinnistu

Paberpakendid

Uusküla küla, Sõnajala 3

Paberpakendid

Põlliku küla - Tehnika kinnistu

Paberpakendid

Vahastu küla Einsemäe tee parkla

Paberpakendid

Rapla linn, Turuplatsi parkla

Paberpakendid

Vana-Kaiu küla Teisepere kinnistu

Paberpakendid

Rapla linn, Alu tee- Haigla juures

Paberpakendid

Vaopere - Kõrtsu kinnistu

Paberpakendid

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 5

Paberpakendid

Ülejõe küla, Mäepere Jäätmejaam

Paberpakendid

Rapla linn, Kauba 2

Paberpakendid

Ülejõe küla, Mäepere Jäätmejaam

Vanapaber

Alu alevik, Mäe tn 6

Vanapaber

Kuimetsa küla, Kuimetsa kortermajad

Vanapaber

Hagudi alevik, Hagudi kool

Vanapaber

Kuimetsa küla, Risti kinnistu

Vanapaber

Juuru alevik, Tallinna 15 A ja O kauplus

Vanapaber

Purku küla, Purku koolimaja

Vanapaber

Järlepa küla, Keskuse 2 kaupluse juures

Vanapaber

Raikküla küla, Raikküla A ja O kauplus

Vanapaber

Kabala küla, Kingumaja

Vanapaber

Raikküla küla, Raikküla mõis (kool)

Vanapaber

Kaiu alevik, Kasvandu 45 hooldekodu

Vanapaber

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Vanapaber

Kaiu alevik, Leandri 1 Kaiu kool

 

 

Segapakendid

Alu alevik, Mäe tn 6

Segapakendid

Purku küla, Purku (bussijaama)

Segapakendid

Alu alevik, Pargi tn 3 maja ees

Segapakendid

Purku küla Lasteaia juures

Segapakendid

Alu alevik, Pargi tn 3 maja kõrval

Segapakendid

Põlliku küla Tehnika kinnistu

Segapakendid

Alu alevik, Pargi tn 3 majade vahel

Segapakendid

Põlma küla Põlma küla teerist

Segapakendid

Hagudi alevik, Purila tee 1

Segapakendid

Raela küla, Raela

Segapakendid

Härgla küla- Härgla raamatukogu

Segapakendid

Raikküla, Raikküla A ja O juures

Segapakendid

Iira küla, Iira 5 garaažžid

Segapakendid

Suurekivi küla, Mõisasüdame kinnistu

Segapakendid

Jalase küla, Seltsimaja juures

Segapakendid

Tolla küla, Miku kinnistu

Segapakendid

Juuru alevik Staadioni 8

Segapakendid

Toomja küla Uuemaja kinnistu

Segapakendid

Juuru alevik, Tallinna mnt 15, A ja O kauplus

Segapakendid

Uusküla küla, Sõnajala 3

Segapakendid

Järlepa küla, Keskuse 2 kaupluse juures

Segapakendid

Vahastu küla Einsemäe tee parkla

Segapakendid

Kaiu alevik-  Jäätmejaama ees

Segapakendid

Vana-Kaiu küla Teisepere kinnistu

Segapakendid

Kaiu, Keskuse 5 (Maisimäe tee 8)

Segapakendid

Vaopere küla Kõrtsu kinnistu

Segapakendid

Kaiu alevik, Leandri 1 Kaiu kool

Segapakendid

Valtu küla, Valtu küla park

Segapakendid

Kaiu alevik, Tehnika 2

Segapakendid

Ülejõe küla, Mäepere Jäätmejaam

Segapakendid

Karitsa küla Loigu kinnistu

Segapakendid

Ülejõe küla, Mäepere Jäätmejaam

Segapakendid

Kasvandu küla Kangerma kinnistu

Segapakendid

Rapla linn, Aasa 2/Pargi 3 parkla

Segapakendid

Kuimetsa, Kuimetsa 3-kordsed majad

Segapakendid

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 4

Segapakendid

Kuimetsa, Pääsusilma

Segapakendid

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 6

Segapakendid

Kuimetsa küla, Risti kinnistu

Segapakendid

Rapla linn, Kauba 2

Segapakendid

Kabala küla Tamme

Segapakendid

Rapla linn, Koidu ja Mahlamäe tn rist

Segapakendid

Kabala küla jäätmejaama juures

Segapakendid

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Segapakendid

Kabala küla, Kingu maja otsa juures

Segapakendid

Rapla linn, Lepiku tn 17 kortermajad

Segapakendid

Kabala küla, lasteaed- põhikool

Segapakendid

Rapla linn, Mahlamäe ja Välja tn 4

Segapakendid

Keo küla, Teerist

Segapakendid

Rapla linn, Metsapargi 4

Segapakendid

Kodila küla, Poe tn 1

Segapakendid

Rapla linn, Paju/Ööbiku 1a

Segapakendid

Kodila küla, Poe tn 1

Segapakendid

Rapla linn, Põllu 1

Segapakendid

Kuusiku, Sarapiku 2

Segapakendid

Rapla linn, Tallinna mnt 43 a

Segapakendid

Lipa küla, Lipa kool

Segapakendid

Rapla linn, Viljandi mnt 72

Segapakendid

Lipa küla, Lipa

Segapakendid

Rapla linn, Viljandi mnt 114

Segapakendid

Maidla küla Maidla küla

Segapakendid

Rapla linn, Võsa 24

Segapakendid

Oblu küla Simmardi kinnistu

Segapakendid

Rapla linn, Välja tn 4


Kuidas pakendijäätmeid sorteerida?


Segapakend - kollane konteiner:
• piima-ja mahlakartong, metall- ja plastpakend;
• plastist joogipudelid ja -kanistrid, kosmeetika -ja hooldustoodete pakendid, muud plastpakendid, kilekotid, pakkekile;
• puitpakendid, tekstiilpakendid;
• metallist konservipakendid (nt konservikarbid), alumiiniumist joogipakendid, toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned;
• kartongist joogipakendid (nt mahla-, piima ja veinipakid).

Segapakendi konteinerisse EI sobi:
• plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed;
• mänguasjad, kummist tooted;
• ohtlikku ainet sisaldavad pakendid;
• rõivad, jalanõud, ehitusmaterjalid;
• põllumajandusplast;
• ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, ja värvi- ja lahustipakendid);
• ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid;
• määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

 

Klaaspakend - roheline konteiner
• värvilisest ja värvita klaasist pudelid ja purgid (nt karastusjookide, mahlade, siirupite, alkohoolsete jookide taara);
• kosmeetika-ja hooldustoodete klaaspakend.
NB! Klaaspakend kogutakse samasse konteinerisse koos segapakendiga juhul, kui segapakendi konteineri vahetus läheduses eraldi klaaspakendi konteinerit ei ole.
Klaaspakendi konteinerisse EI sobi:
• akna- ja lehtklaas;
• valgulambid ja elektripirnid;
• eriotstarbeline ja peegelklaas;
• keraamika ja portselan (nt toidunõud).

 

Papp ja paber - sinine konteiner
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
• vihikud;
• trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
• ümbrikud;
• kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, paberkotid jm puhtad paberpakendid.
Paberi ja papi konteinerisse EI sobi:
• määrdunud või vettinud paber ja papp
• majapidamispaber
• kasutatud pabernõud
• kartongist joogipakendid, kile
• foolium- ja kopeerpaber.
Pakendikonteinerisse on lubatud viia ainult pakend, mis ei sisalda toodet! Jäätmete asetamine pakendikonteineri kõrvale on keelatud! Palume suuremahulised pakendid (näiteks pappkarbid ja-kastid, mahlapakid) enne konteinerisse asetamist kokku suruda.

Ära viska taaskasutuseks sobivaid pakendeid tavaprügikasti!

 

Täiendavat lugemist ja materjale jäätmete sorteerimise kohta:

Arukas sordib, arutu põletab!

Väätsa prügila - sorteerimisest

Kuidas prügi sortida?

Kuidas kompostida?

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI