4.12.20

Kaardistame kasutuses olevate asbestitoodete koguseid

Asbest oli  30 - 40 aastat tagasi üsna laialdaselt kasutatav materjal. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid seda leidub ka  muudes vanades ehitusmaterjalides.
Praeguseks on sellest populaarsest materjalist saanud õudusunenägu, millest igaüks tahaks hea meelega lahti saada.

Suur probleem on eterniidi kui ohtliku jäätme käitlemine. Kuna see on suhteliselt kallis, hoitakse eterniiditükke lihtsalt kuskil hunnikus, ja kui need seal ette jäävad, laotakse jälle teise kohta ümber,
aimamata, et iga kiud, mis õhus lendleb, võib tekitada pikas perspektiivis tõsiseid tervisehäireid.

Sellel sügisel koguti koostöös Sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja Raplamaa Jäätmekäitluskeskus MTÜga Rapla vallast kokku 272,46 tonni eterniiti, mille käitlemist rahastas  KIK ja Rapla vald.

Teadaolevalt leidub seda materjali meie koduhoovides ja mujalgi veel küllaga, mistõttu alustas Keskkonnaministeerium Eestis veel ringluses oleva asbesti sisaldavate toodete koguste kaardistamist, eesmärgiga planeerida järgmiste perioodide toetusvahendeid asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.

Selleks, et saaksime Keskkonnaministeeriumile edastada Rapla valla osas võimalikud täpsed andmed, siis kutsume Teid üles teatama Rapla valla territooriumil asuvatest asbestijäätmete kogustest. Andmeid ootame nii füüsilistelt kui juriidilistelt isikutelt.  

Kaardistamiseks on vajalikud järgmised andmed:
• kinnistu täpne aadress, kus asbest asub (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
• omaniku või elaniku kontaktandmed  (nimi, telefon või e-post);
• asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

Andmeid kogub Rapla Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist, selleks võite helistada, saata e-kirja või täita allpool asuva e-vormi.

Kontakt:  keskkonnaspetsialist Liis Lillemets, tel 5196 1807, e-post: liis.lillemets@rapla.ee.

___________________

 

 

Juuru, Kohila ning Rapla valla jäätmekava aastateks 2018 – 2022

 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 59 lg-le 1 ja 2-le  ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 on 27.09.2018.a Rapla Vallavolikogu vastu võtnud Kohila valla ja Rapla valla ühise jäätmekava aastateks 2018–2022.a. Jäätmekava on Kohila ja Rapla valla jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ning eesmärke käsitlev dokument. 

 

Jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
• Kohila Vallavalitsus: Vabaduse 1, Kohila 79804 Rapla maakond, e-kiri: vallavalitsus@kohila.ee, koduleht: www.kohila.ee;
• Rapla Vallavalitsus: Viljandi mnt 17,  Rapla, 79511 Rapla maakond, e-kiri: rapla@rapla.ee, koduleht: www.rapla.ee.

 

Jäätmekava: Kohila valla ja Rapla valla ühine jäätmekava

*******************************

Jäätmete sorteerimine

Julgustame kõiki inimesi prügi liigiti koguma ning endal kodus tekkivaid pakendid ja vanapaberijäätmed tooma avalikku võrku kuuluvatesse konteineritesse. Pakendikonteinerite avalik võrk on loodud kasutamiseks eraisikutele ning pakendijäätmete konteineritesse tohib panna ainult pakendeid. Muud liiki jäätmed tuleb panna olmejäätmete või ohtlike jäätmete konteinerisse. Kõikidel ettevõtetel on kohustus oma jäätmete, sh  pakendijäätmete äraviimine ise korraldada. Kogudes liigiti pakendijäätmeid, tasub silmas pidada, et pakendijäätmed peavad olema puhtad ning ära visatavad pakendid ei tohiks määrida teisi pakendeid ega levitada haisu. Kui pakendit on keeruline puhastada, tuleks see visata pigem segaolmejäätmete konteinerisse. Võimaluse korral pressi pakend enne selle konteinerisse panemist kokku, siis mahub konteinerisse rohkem pakendijäätmeid. Pakendid saab ära anda tasuta.  

Pakendeid koguvad Eestis kolm taaskasutusorganisatsiooni.

 

Kuhu pakendijäätmed ja vanapaberijäätmed saab viia Rapla vallas?

 

Klaaspakendid

Juuru alevik, Staadioni 13

Kuimetsa küla,  Risti kinnistu

Kaiu alevik-  Jäätmejaama ees

Vahastu küla, Einsemäe tee parkla

Paberpakendid

Alu alevik, Pargi tn 3

Rapla linn, Tallinna mnt 43

Iira küla, Metsamajandi tee 6

Rapla linn, Viljandi mnt 114

Kaiu - Jäätmejaama ees

Rapla linn, Võsa

Kabala küla Tamme

Rapla linn, Öökulli

Kabala küla jäätmejaama juures

Tolla - Miku kinnistu

Kabala küla, Kingu maja otsa juures

Toomja küla Uuemaja

Rapla linn, Turuplatsi parkla

Uusküla küla, Sõnajala 3

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 5

Vahastu küla Einsemäe tee parkla

Rapla linn, Kauba tn 2

Ülejõe küla, Mäepere Jäätmejaam

Rapla linn, Metsapargi 4

 

Vanapaber

Hagudi alevik, Hagudi kool

Purku küla, Purku koolimaja

Juuru alevik, Tallinna 15 A ja O kauplus

Raikküla küla, Raikküla A ja O kauplus

Järlepa küla, Keskuse 2 kaupluse juures

Raikküla küla, Raikküla mõis (kool)

Kabala küla, Kingumaja

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Kaiu alevik, Kasvandu 45 hooldekodu

Suurekivi küla, Mõisasüdame

Kaiu alevik, Leandri 1 Kaiu kool

Tolla küla, Miku kinnistu

Kuimetsa küla, Risti kinnistu

Vahastu küla, Vahastu Rahvamaja

Segapakendid

Alu alevik, Mäe tn 6

Mahtra küla Seltsimaja juures

Alu alevik, Pargi tn 3 maja ees

Oblu küla Simmardi kinnistu

Alu alevik, Pargi tn 3 maja kõrval

Purku küla, Purku (bussijaama)

Alu alevik, Pargi tn 3 majade vahel

Purku küla Lasteaia juures

Hagudi alevik, Purila tee 1

Purku küla Sääre kinnistu

Härgla küla- Härgla raamatukogu

Põlliku küla Tehnika kinnistu

Iira küla, Iira 5 garaažžid

Põlma küla Põlma küla teerist

Jalase küla, Seltsimaja juures

Raela küla, Raela

Juuru alevik Staadioni 8

Raikküla, Raikküla A ja O juures

Juuru alevik, Tallinna mnt 15

Suurekivi küla, Mõisasüdame kinnistu

Juuru alevik, Staadioni 13

Tolla küla, Miku kinnistu

Järlepa küla, Keskuse 2 kaupluse juures

Toomja küla Uuemaja kinnistu

Kaiu alevik-  Jäätmejaama ees

Uusküla küla, Sõnajala 3

Kaiu, Keskuse 5 (Maisimäe tee 8)

Vahastu küla Einsemäe tee parkla

Kaiu alevik, Leandri 1 Kaiu kool

Vana-Kaiu küla Teisepere kinnistu

Kaiu alevik, Tehnika 2

Vaopere küla Kõrtsu kinnistu

Karitsa küla Loigu kinnistu

Valtu küla, Valtu küla park

Kasvandu küla Kangerma kinnistu

Ülejõe küla, Mäepere Jäätmejaam

Kuimetsa, Kuimetsa 3-kordsed majad

Rapla linn, Jõe 31a/ Ülejõe 6

Kuimetsa, Pääsusilma

Rapla linn, Kauba 2

Kuimetsa küla, Risti kinnistu

Rapla linn, Koidu ja Mahlamäe tn rist

Kabala küla Tamme

Rapla linn, Kuusiku tee 10

Kabala küla jäätmejaama juures

Rapla linn, Lepiku tn 17 kortermajad

Kabala küla, Kingu maja otsa juures

Rapla linn, Mahlamäe ja Välja tn 4

Kabala küla, lasteaed- põhikool

Rapla linn, Metsapargi 4

Keo küla, Teerist

Rapla linn, Paju/Ööbiku 1a

Kodila küla, Poe tn 1

Rapla linn, Põllu 1

Koikse küla, Koikse teeristis

Rapla linn, Tallinna mnt 43 a

Kuusiku, Sarapiku 2

Rapla linn, Viljandi mnt 72

Lipa küla, Lipa kool

Rapla linn, Viljandi mnt 114

Lipa küla, Lipa

Rapla linn, Võsa 24

Maidla küla Maidla küla

Rapla linn, Välja tn 4 


Kuidas pakendijäätmeid sorteerida?


Segapakend - kollane konteiner:
• piima-ja mahlakartong, metall- ja plastpakend;
• plastist joogipudelid ja -kanistrid, kosmeetika -ja hooldustoodete pakendid, muud plastpakendid, kilekotid, pakkekile;
• puitpakendid, tekstiilpakendid;
• metallist konservipakendid (nt konservikarbid), alumiiniumist joogipakendid, toidu- ja joogipakendite metallkorgid ja -kaaned;
• kartongist joogipakendid (nt mahla-, piima ja veinipakid).

Segapakendi konteinerisse EI sobi:
• plastist tarbeesemed, hügieenisidemed ja mähkmed;
• mänguasjad, kummist tooted;
• ohtlikku ainet sisaldavad pakendid;
• rõivad, jalanõud, ehitusmaterjalid;
• põllumajandusplast;
• ohtlike ainetega määrdunud pakendid (näiteks liimi-, ja värvi- ja lahustipakendid);
• ohtliku aine märgisega tähistatud toodet sisaldavad pakendid;
• määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

 

Klaaspakend - roheline konteiner
• värvilisest ja värvita klaasist pudelid ja purgid (nt karastusjookide, mahlade, siirupite, alkohoolsete jookide taara);
• kosmeetika-ja hooldustoodete klaaspakend.
NB! Klaaspakend kogutakse samasse konteinerisse koos segapakendiga juhul, kui segapakendi konteineri vahetus läheduses eraldi klaaspakendi konteinerit ei ole.
Klaaspakendi konteinerisse EI sobi:
• akna- ja lehtklaas;
• valgulambid ja elektripirnid;
• eriotstarbeline ja peegelklaas;
• keraamika ja portselan (nt toidunõud).

 

Papp ja paber - sinine konteiner
• ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid;
• vihikud;
• trükiga ja puhtad kirja- ning joonistuspaberid;
• ümbrikud;
• kaanteta raamatud;
• pappkastid ja -karbid, paberkotid jm puhtad paberpakendid.
Paberi ja papi konteinerisse EI sobi:
• määrdunud või vettinud paber ja papp
• majapidamispaber
• kasutatud pabernõud
• kartongist joogipakendid, kile
• foolium- ja kopeerpaber.
Pakendikonteinerisse on lubatud viia ainult pakend, mis ei sisalda toodet! Jäätmete asetamine pakendikonteineri kõrvale on keelatud! Palume suuremahulised pakendid (näiteks pappkarbid ja-kastid, mahlapakid) enne konteinerisse asetamist kokku suruda.

Ära viska taaskasutuseks sobivaid pakendeid tavaprügikasti!

 

Täiendavat lugemist ja materjale jäätmete sorteerimise kohta:

Arukas sordib, arutu põletab!

Väätsa prügila - sorteerimisest

Kuidas prügi sortida?

Kuidas kompostida?

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI