KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Karja tn, Side tn ja jõe vaheline maa-ala (endine tuletõrjeplats)

Rapla Linnavolikogu 24.08.2001 määrusega nr 11 kehtestati Karja tn, Side tn ja jõe vahelise maa-ala (endine tuletõrjeplats) detailplaneering. Planeeringuga nähti ette kolme üksikelamu püstitamine.

► Põhijoonis

► Põhijoonise väljavõte

► Planeeringu kaust (16 MB .pdf)