22.10.19

Veeluba

 

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Rapla Vesi on 30.09.2019 esitatunud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse  Rapla maakonnas Kaiu alevikus ja Kuimetsa külas põhjavee võtmiseks ning heitvee juhtimiseks Välja kraavi (VEE1096118) ja Atla jõkke (VEE1096900).

Veeluba taotletakse seoses vee erikasutusloa L.VV/329907 lõppemisega 31.12.2019.

Veeloa taotlus on kättesaadav veebilehel http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI