11.09.18

Keskkonnamõjude hindamine

Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju
hindamise aruande avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärk on Väätsa prügila ladestusalade sulgemine vastavalt Väätsa prügila ladestusalade korrastamise tehnilisele lahendusele (sulgemisprojekt). Sulgemistoimingutega soovitakse alustada seoses ladestusalade osalise sulgemise vajaduse ja võimalusega. Kavandatav tegevus toimub kinnistutel asukohaga Järva maakond, Türi vald, Roovere küla, Prügila (registriosa nr 2566136; katastritunnus 93701:002:0078), Järvamaa prügila (registriosa nr 702136; katastritunnus 93701:002:0118), Prügila juurdelõige (registriosa nr-d 8429750 ja 9840150; katastritunnus 93701:001:0558) ja Prügila tee (registriosa nr 2566036; katastritunnus 93701:002:0079).
Keskkonnaamet algatas KMH 15.01.2018 kirjaga nr DM-100498-1 „Väätsa prügila sulgemise
keskkonnamõju hindamise algatamine".

Kavandatava tegevuse arendaja on Aktsiaselts Väätsa Prügila (registrikood 10672746; aadress Roovere küla, Türi vald, 72805 Järvamaa; kontaktisik Kalev Aun, telefon 505 6474, e-post kalev@prygila.ee).
Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud on Egle Alt, telefon 384 8689,
e-post egle.alt@keskkonnaamet.ee ja Ingrid Vinn, telefon 730 2247,
e-post ingrid.vinn@keskkonnaamet.ee).

KMH aruandega saab tutvuda 03.09.–03.10.2018 (k.a) tööpäeviti Keskkonnaameti Türi kontoris
(aadress F.J. Wiedemanni 13, Türi) ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee
(alalehel uudised, pressiinfo). Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande
kohta saab esitada kuni 03.10.2018 (k.a) otsustaja kontaktidel - F.J. Wiedemanni 13, 72210 Türi
või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

KMH aruande avalik arutelu toimub 04.10.2018 kell 14.00 Aktsiaseltsi Väätsa Prügila kontoris
(Roovere küla, Türi vald).

 
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI