23.09.20

Kuulutustetulp

23.09.2020

04.09.2020

 

 

Müüa hobuse kõdusõnnik sega allapanu kotiga koju.

Tel: 5351 2654
 

 

 

 

 

Müügikuulutus soome riietele Alu Spordihoones 19.09


 

16.07.2020

töökuulutus - kanala

silmade kontrolli kuulutus

 

 

 

 

 

 

26.06.2020

****************************************
Ostan metsa- ja põllumaad.
Tel: 552 7322 e-post: metsmaa@outlook.com
Rainer Laar

****************************************

 

9.06.2020

Lapsehoidja, lasteaiaõpetaja assistendi koolitus Raplas

Kas tegeled lastega või juba töötad lasteaiaõpetaja assistendina ning ei oma lapsehoidja kutsetunnistust?
Meil on rõõm kutsuda Sind 3. augustil, Rapla Rahvakooli õppeklassi teadmisi täiendama.
Ulata Käsi MTÜ 290-tunnisel kursusel on üks õpetajatest Koolitaja OÜ-st Janne Liidik. Tema juhitav ettevõte Ridiradiralla OÜ on Sotsiaalkindlustusameti hankepartner Raplamaal puuetega lastele tugiteenuste pakkumisel.
Koolitus kestab augustist-oktoobrini ja on aluseks, et taodelda Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni lapsehoidja 5-taseme kutset.

MTÜ Ulata Käsi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner! Enne koolitust on vajalik konsultandi kinnitus koolitusel osalemise kohta.

NB! Töötukassa toel on võimalus koolitustoetust saada ka töötaval inimesed.
 

koolituse plakat

 

 

 

 

 

4.05.2020

VASTUTUSRIKASTEL AMETIKOHTADEL ja EESLIINIL TÖÖTAVATE INIMESTE
TOIMETULEK Covid-19 PANDEEMIA TINGIMUSTES ning SELLE JÄRGSELT

 

Kriisiolukord vallandab kehas stressireaktsiooni, mis võimaldab inimesel enda tegelikke võimeid ja vajadusi eirates tulla ohuolukorraga toime. Lühiajalise pingeseisundi möödudes saab inimene puhata ja taastuda. Pikemat aega kestev iseenese vajaduste ja võimete kuritarvitamine kurnab organismi. Töövõime alanemine või kadu saabub tavaliselt peale keerulise aja möödumist ning võib kaasa tuua tõsiseid vaimse või füüsilise tervise probleeme.

 

 

PEA MEELES!

*  Kriisiolukordades on töötajatele iseloomulik panustada maksimaalselt, kuid puhata pigem vähe, nõnda et neile endile kui teistele kõrval võib tunduda, et nad saavad suurepäraselt hakkama ja ei vaja milleski abi.

* Vastutusrikastel ametikohtadel ja eesliinil töötajad on oma töökohustuste tõttu treenitud märkama teisi, mitte rääkima oma tunnetest või pöörama tähelepanu isiklikele stressoritele. Vältimine võib olla ligihiiliva või allasurutud trauma sümptom. Töötajaid, sh juhid, kellel on „liiga kiire" või kes „ei jõua" kohtumistele, peaksid olema erilise tähelepanu all.

* Kõik juhid ja kogenud kolleegid on heaks ressursiks, kuid ka nemad on inimesed, kes vajavad võimalust olla kuuldud ja kuulatud.

* Ka kõige vastupidavam töötaja võib sattuda ülekoormuse tõttu olukorda, mis panevad ohtu tema töövõime ja vaimse tervise.

* Fookuses tuleb hoida varasemalt läbipõlemise, depressiooni, ärevuse ja sarnaste probleemide all kannatanud töötajate seisundit.

 

 

PAKU!

* Avatud ja läbipaistvat kommunikatsiooni meeskonna siseselt ning selgete sõnumite edastamist väljapoole.

* Rääkimise/jagamise kultuuri, mis aitab tuua välja tunded, inimlikud dilemmad, abivajaduse.

* Regulaarset professionaalset ennetus- või toetavat tegevust meeskonnale ja endale.

* Turvalisi vestluseid nii meeskonnale kui töötajatele, et arutada emotsionaalselt, moraalselt ja sotsiaalselt raskeid väljakutseid ning leida neile tõhusaid lahendusi.

* Kriisi möödumisel leia võimalus võtta aeg selleks, et töötajad saaksid peegeldada ja õppida nendest kogemustest. Eesmärk on vähendada võimalikke traumasid, luua tähenduslik mälupilt ja kogemus ning edaspidiseks toimivad tegutsemismehhanismid.

 

 

 

SUPERVIISOR AITAB MÄRGATA OHUMÄRKE, LEIDA LAHENDUSI, PAKUB TUGE JUHTIDELE

 

 

Leia endale superviisor: www.supervisioon.ee

Küsimused ja lisateave:  info@supervisioon.ee  supervisiooni logo

 

 

SUPERVISIOON  TOETUSMEETMENA EESLIINIL TÖÖTAJATELE
JA NENDE ABISTAJATELE

 

Füüsiline ja vaimne tervis on vastupidavuse võtmeks! (WHO, Dr Hans Kluge) Koroonaviiruse pandeemia ajal esitavad füüsiline distantseerumine ja isolatsioon kõikidele väljakutseid, hägustuvad piirid töö- ja eraelu vahel ning teadmatus tekitab ebakindlust, segadust ja hirmu. Sellises olukorras vajab meie kõigi, eriti aga eesliinil töötavate inimeste ja nende abistajate vaimne tervis ja psühholoogiline heaolu erilist tähelepanu ja tuge.

 

Supervisiooni eesmärk on toimetuleku- ja töövõime säilitamine, lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, läbipõlemise ennetamine, psühholoogilise heaolu toetamine, vaimse tervise hoidmine.

 

Individuaalsed supervisioonid, sh meeskondade juhid. Kestus 1 – 1,5h või lähtuvalt kokkuleppest
Temaatika:

– isiklikud töötegevused ja nende tõhusam struktureerimine eriolukorras

– keerulised töösituatsioonid ja/või inimesed
– toimetulek pinge, stressi, ärevuse ja väsimusega
– osaleja enda toodud probleemid või soovid

 

 

Supervisioonid meeskondadele, gruppidele ja meeskonna võtmeisikutele (3-6 in), kestus 1,5 – 3h
Temaatika:
– muudatuste juhtimine kriisiolukorras, sh sisukas ja tõhus meeskonna sisene- ja väliskommunikatsioon

– töökorralduse muudatused kriisiolukorras, sh struktuurid, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused

– keeruliste olukordade lahendamine ja ennetamine
– muud meeskonna poolt toodud teemad

 

Supervisiooniteenus on tasuline ja toimub online.

Leia endale sobiv superviisor: www.supervisioon.ee

 

Supervisiooni logo Küsimused ja lisateave:  info@supervisioon.ee

 

 

21.04.2020

 


www.osteopaat.ee
Õpi endale oskus, mis teenib Sind kogu elu!

************

 

 

 

kuulutus

 

 

 

22.02.2020

kinnidara reklaam

 

 

 

 

 

15.10.2019

plakat

 

 

 

 

 

03.09.2019

******************************************

Hooldatud korstnad ja küttekolded
tagavad Teie kodu tuleohutuse.
korstnapühkija tel.53330556
OÜ KORSTNAHOOLDUS

****************************************

 

 

 

23.05.2019

kuulutus

 

22.05.2019

 

plakat

30.04.2019

 

 

plakat

 

 

 


 

 

***********************************************

 

 

 

 

06.03.2019

plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2019

plakat

 

 

 

 

 

************************************************

 

 


plakat

 

03.01.2019

plakat

plakat

 

plakat

 

 

 

 

 

Toimetaja: SIGRID ALGRE

Tere tulemast
Rapla valla
kuulutustetulba juurde!


Riputame tulpa meile saadetud teateid ja informatsiooni, mis võiksid Rapla valla elanikele huvi pakkuda. 

NB! Vallavalitsus ei vastuta kuulutustes esitatud andmete õigsuse eest!

 


Kui soovid ka millestki meie kodulehel kuulutada, siis saada see e-postile katrin.kruusimagi@rapla.ee. Anonüümseid ja kontaktandmeteta kuulutusi me ei avalda.