18.07.19

 

Küsimustele: „Mis on noorsootöö?" ja „Kes on soorsootöötaja?" leiate vastused lehekülje lõpus.

 

Noortekeskused ja -toad Rapla vallas

 

Rapla Valla Avatud Noortekeskus - RAVANK  koduleht   facebook

Asukoht: Tallinna mnt 17, Rapla, sissepääs korvpallikooli poolsest uksest.

Avatud: E – R 14.00-19.00

E-post: rapla@raplanoortekeskus.ee

Juhataja/koordinaator: Geio Rüütalu, tel 5804 9470, e-post juhataja@raplanoortekeskus.ee
Noorsootöötaja: Merike Rego, tel 5645 2936

 

Mida teha: 
Arvutite kasutamise võimalus, xbox kinect, xboks one, pinks, lauajalgpall, erinevad lauamängud, meisterdamis/käelisetegevuse vahedid. 

 

Alu Noortetuba

Asukoht: Alu Noortetuba asub Alu Spordihoones

Avatud:
E 14.00 – 19.00
T 13.00 – 19.00
K 15.00 – 19.00
N 14.00 – 19.00
R Suletud

Noorsootöötaja: Virve Pärn, tel 5564 0111

E-post: alu@raplanoortekeskus.ee

Toimuvad ringid:
Saalihoki

Mida teha:
Arvutite kasutmise võimalus, pinks, lauajalgpall, xbox, erinevad lauamängud ja meisterdamis/käelisetegevuse vahendid.
Erinevad noortetoa üritused.

 

Kuusiku Noortetuba

Asukoht: Mõisaallee 3, Kuusiku

Avatud:
E, K, N, R  15.30 – 20.00 
T - Suletud

E-post: kuusiku@raplanoortekeskus.ee

Noorsootöötaja:

Mida teha:
Arvuti kasutamise võimalus, lauajalgpall, pinks, xbox, erinevad lauamängud ja meisterdamis/käelisetegevuse vahendid.
Erinevad noortetoa üritused. 
 

Juuru Noortetuba   facebook

Asukoht: Noortetuba asub Juuru Rahvamaja ruumides

Avatud: E – R 14.00 - 20.00

E-post: juuru@raplanoortekeskus.ee

Noorsootöötaja: Leela Ehasalu, tel 5699 7407

Toimuvad ringid:
Trummiring
Meisterdamisring

Mida teha:
Arvuti kasutamise võimalus, piljard, erinevad meisterdamis/käelisetegevuse vahendid.
Erinevad noortetoa üritused ja KTG projekti tegevused/üritused.

 

Kaiu Noortetuba   facebook

Asukoht: Noortetuba asub endises Kaiu Vallavalitsuse majas, side ruumides.

Avatud: T, K, N 13.00 - 19.00

E-post: kaiu@raplanoortekeskus.ee

Noorsootöötaja: Kadri Brecher, tel 5884 3464

Mida teha:
Noortetoas on piljardilaud, koroona, WildEst laud, petank, sulgpalli reketid jne.
Lisaks on  palju erinevaid laua- ning kaardimänge, arvuti kasutamise võimalus, laste- ja noortekirjandust, playstation, muusikakeskus, DVD ja VHS mängijad, tantsu- /mängumatid ja mitmekesine valik käelise tegevuse vahendeid.

 

Kabala noortetuba

Asukoht: Kabala Lasteaed-Põhikooliga ühes majas.
Avatud: E 15 - 19, K 15 - 21

E-post: kabala@raplanoortekeskus.ee

Noorsootöötajad: 
Agnes-Carmen Olju tel: 58650044
Jaana Aedla, tel 5865 0044


Kabala Spordimaja
R 17 - 19.30

Noorsootöötaja: Jaana Aedla, tel 5865 0044


Purku noortetuba

Asukoht: Purku Raamatukoguga ühes majas.
Avatud: N 16 - 20

E-post: purku@raplanoortekeskus.ee

Noorsootöötaja: Agnes-Carmen Olju tel: 58650044


Raikküla noortetuba

Asukoht: poega ühes majas
Avatud: T 16 - 19

E-post: raikkula@raplanoortekeskus.ee

Noorsootöötajad: 
Agnes-Carmen Olju tel: 58650044
Jaana Aedla, tel 5865 0044


 

Noorsootöö nädal

19. - 25. novembrini oli üleeestiline noorsootöö nädal. Selle raames postitame iga päev valla Facebooki lehele ühe Rapla valla noorsootöötaja videopäeviku, et ka teie saaksite näha, mille põnevaga meie noorsootöötajad tegelevad. 

Üks video oli ka noorte arusaamast noorsootööst.

Valla erinevad noortekeskused ja -toad ühinevad ja  1. jaanuarist on Rapla vallas üks noortekeskus – Rapla Valla Avatud Noortekeskus, mille lühendiks on RAVANK.
Rapla vallas tegutseb praegu 8 noortetuba – Kaiu, Juuru, Alu, Rapla, Kuusiku, Raikküla, Purku ja Kabala.
Loodaval noortekeskusel saab olema üks juhataja ja 7 noorsootöötajat.

Noorsootöö on enamat kui „soe bussipeatus". Selleks, et paremini seletada „Mis on noorsootöö?" ja „Kes on soorsootöötaja?" palusime noorsootöötajatel neile kahele küsimusele vastata.

 

Kadri Brecher – Kaiu noorsootöötaja
Minu jaoks tähendab noorsootöö õppimist läbi õpetamise, parema homse kujundamist meie suurima vara – NOORTE kaudu. Tänu noorsootööle on noortele antud meeletus koguses võimalusi leida elus just oma siht ja kutsumus, proovida läbi palju erinevat ja saada nõu ja tuge põhimõtteliselt kõiges. Noorsootöö on päriselt ka nagu džungel, kus märksõnaks on mitmekesisus. Siin on kõike: põnevust, võimalusi, elamusi, kogemusi, emotsioone, vaheldust, rõõme, muresid jne. ning igas valdkonnas on need erinevad, iga noor on erinev. Kõige parem töö üldse!

Noorsootöötaja on minu silmis see inimene, kes puutub oma igapäevatöös kokku noortega ja mõjutab nende isikulist arengut lähtudes neist endist. Noorsootöö ei ole alati fun (lõbus )nagu arvatakse. Tihti on noorsootöötaja ka nõustaja, nutupadi, kohtunik jne. Noorsootöötaja ei saa kunagi öelda, et mul on see amet selge – sa õpid läbi noorte ja nende jaoks terve oma elu – rutiini selles ametis küll ei teki! Noorsootöötaja on selline imelik isend - ta küll areneb, õpib ja rikastub kogemustega kuid see pisike laps tema hinges ei kasva kunagi suureks!

 

Jaana Aedla – Raikküla noorsootöötaja
Noorsootöö on loodud noorte inimestega tegelemiseks, noortele luuakse võimalusi eneseteostuseks, võimete arenemiseks ja arendamiseks. Noor inimene saab minna noortetuppa, kus tal on võimalus suhelda ja mängida teiste noortega ja noorsootöötajaga.
Noorsootöö ei tohiks domineerida kooli ega kodu üle, pigem peaks olema toetav.
Noorsootöötaja on inimene, kes tegeleb noortega, on alati sõbralik, julgustav ja toetav.
Noorsootöötaja peab arvestama kohalikku olukorda (mis vanuses lapse külastavad noortetuba) ja võimalusi, peab jälgima mis ringid ja üritused on koolis ja lähimas piirkonnas.
Loomulikult võib pakkuda ka ise erinevaid töötubasid ja ringe, kui lapsed on soovi avaldanud.

 

Merike Rego – Rapla noorsootöötaja
Noorsootöö on  noorsootöötaja koostöö noortega, lapsevanematega, õpetajatega, eakatega jne. Kui ka asutuste ja organisatsioonidega, kes väärtustavad noortega tööd.

Noorsootöötaja on nagu Hunt Kriimsilm, kellel on 9 ametit. Kuid eelkõige on ta noorele usaldus- ja tugiisik. Vahel ütlevad noored mulle kogemata ema. Vahel võrreldakse vanaemaga. Ka see on armas!

 

Leela Ehasalu – Juuru noorsootöötaja
Noorsootöötaja on üks avatud meele-ja mõtlemislaadiga ning kõike hõlmava maailmavaatega isik. Tal on väega (ei ole trükiviga) lai silmaring ning laiahaardeline huvide hord. Teda huvitab kõik – inimhinge olemus kuni tehnika ja teaduse tippsaavutusteni. Ta omab elu/elamise kogemust, mõistab seda jagada ning teisi nende teel toetada. Ta teab et igast orust/kuristikust on võimaik mäetippu tõusta.

Noorsootöö hõlmab endas peamiselt turvalise keskkonna loomist igaühele. Noorsootöötajana on minu ülesanne innustada noori olema loov ning julgustada neid maailma avastama. Aidata otsida ning leida, avastada ja arendada neil nende tugevusi ja nõrkusi. Olla toeks nende tegevustes ning selle kõige saavutamiseks kasutan kõik võimalikke meetodeid ja metoodikaid.

 

Virve Pärn – Alu noorsootöötaja
Lähtun ikkagi ametijuhendist ka.
1. Noorte omaalgatuse ja loovuse toetamine ning vajalike tingimuste loomine arendavateks tegevusteks.
2. Sõber, kes kuulab, mõistab, aitab, arendab.

 

Agnes-Carmen Olju – Raikküla noorsootöötaja
Noorsootöö on noortele erinevate võimaluste loomine väljaspool kodu ja koolivälist aega. Noorsotöö on noortega koos tehtav töö, näiteks erinevate projektide tegemine, noortelt tuleb idee mida siis noorsootöötaja aitab ellu viia või suunab õigetele radadele, et noor leiaks võimalused oma idee ellu viimiseks. 
Noorsootöötaja on oma ametis kokk, psühholoog, mängujuht, fotograaf jne. Noorsootöötaja amet hõlmab endas kõike, mida läheb vaja noorte suunamiseks ja neile toeks olemiseks nende "suureks saamise" teekonnal.

 

Margareta Babtšenko – Kuusiku noorsootöötaja
Noorsootöö on mõeldud noortele vanuses 7-26 .a. Noorsootöö on mitteformaalse õppe pakkumine/võimaldamine noorele. Noorsootöö on vabatahtlik ja mitte peale surutud viis noortega tegelemiseks. Noorsootöö peab olema loominguline ja arendav viis, kuidas noor omandab erinevaid teadmisi ja oskusi.  Noorsootöö võimaldab noorele erinevaid huviringe ja õpitubasid, mille käigus võib noor omandada teadmised eluks, või lihtsalt uue hobi.
Noorsootöötaja on inimene, kes tegeleb noortega oma tööajal ja vahel ka omast vabast ajast. Noorsootöö on amet, mida olenevalt olukorrast tuleb koju kaasa võtta. Noorsootöötaja on juhendaja, õpetaja, sõber, tugi, eeskuju ja mõne lapse iidol. Noorsootöötajal tuleb palju ka neid olukordi, kus keskuses tehtavate tubade mõtted ja tegevused tuleb eelnevalt läbi mõelda, et praktikas kergem oleks (kodustes tingimustes). Noorsootöötaja on oma ametis alati : aus, positiivne, meeldiv ja annab sõna nendele noortele, kes ei pruugi olla nii avatud suhtlemise ja olemisega, kui osad noortekeskuse käijad.


Helen Hints – noorsootööspetsialist
Noorsootöö ei ole mitte ainult amet - see on elustiil ja mõttelaad. Noorsootöö püüab pakkuda noortele teistsuguseid tegevusi ja ringe vastavalt noorte soovidele ja vajadustele. Noorsootöö ei sea piiranguid ja on kättesaadav kõigile noortele, kes soovivad sellest osa saada. Töö eesmärk on luua noortega usalduslik suhe ja seda hoida, juhendada noori mitteformaalses õppimises ning toetada nende arengut ja ühiskonnaliikmeks kujunemist.
Noorsootööd võib teha igaüks, kuid noorsootöötajaks saab vaid  erilise geenirikkega inimene. Noorsootöötaja on spetsialist, kes töötab vahetult noortega või koordineerib noorsootööd. Noorsootöötaja töös on väga vajalikud isikuomadused sõbralikkus, sallivus ning kuulamis-, nõustamis- ja suhtlemisoskus.

 

RAVANK meeskond
 

 

 

 

 

KOV strateegiline koostöö programm