20.10.20

Rapla Valla Noortevolikogu

üleskutse astuda noortevolikogusse

 

Noortevolikogu valimised

Kui oled 13-26 aastane Rapla valla elanik, oled aktiivne ja motiveeritud valla elus ja arengus kaasa rääkima siis kandideeri Rapla Valla Noortevolikokku!

Kandideerida saab 19.  -29. oktoobrini.

Saada digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus aadressile helen.hints@rapla.ee või vii paberkandjal kohalikku noortekeskusesse hiljemalt 28. oktoobriks.

Laekunud kandideerimisavaldused vaatab läbi Rapla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist ja teavitab kirjalikult kandideerijat, kas ta vastab kandideerimise nõuetele.

Valimiste nädal on 23. - 27. novembrini.

Hääletada saavad kõik 10-26 aastased noored.

Iga noor saab hääletada üks kord!

24. novembril on valimiskastid:
Kaiu Põhikoolis
Juuru Eduard Vilde Koolis
Hagudi Põhikoolis
Kabala Lasteaed-Põhikoolis

25. novembril on valimiskastid:
Rapla Vesiroosi Koolis
Rapla Kesklinna Koolis
Rapla Gümnaasiumis
Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis

23.-27. novembrini on võimalik hääletada ka Rapla valla kõikides noortekeskustes.

Tekkinud küsimused saab esitada noortevolikogu sotsiaalmeediasse  või noortevolikogu@rapla.ee

kutse noortevolikokku

flaier

Rapla Valla Noortevolikogusse kuuluvad:

Kristin Taru - esimees
Karl Pärtel Aasrand - aseesimees
Raido Sukles - aseesimees
Dominika Pankova
Frances Fuchs
Harriet Piirimets
Ilona Saar
Juliie-Liisa Sillaste
Liis Juganson
Rasmus Arro

 

Noortevolikoguga saab ühendust e-postil noortevolikogu@rapla.ee

 

Mis on noortevolikogu?
Noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev linna- ja vallavalitsuse ning volikogude juures noorte osaluskogu, mis on omavalitsusele nõuandvaks organiks noori puudutavatel teemadel.

Eesmärk:
Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Mida annab noortevolikogu kogemus noorele?
Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustusprotsessides ning kaitseb valla elanike, eeskätte noorte õigusi ja huve. Annab noorele võimalusi osaleda ning ka aktiivsemalt kaasa rääkida ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. Noortevolikogu liikmed omavad võrdseid võimalusi täiskasvanutega ning on võimalus tutvuda demokraatia põhimõtetega. Samuti tagab see noortele hea kogemuse, julguse, esinemisoskuse, hea meeskonnatöö ja ka juhtimisoskuse, mis tuleb elus kasuks.

 

Rapla Valla Noortevolikogu tegutsemise alused leiad siit.

 

Uudised noortevolikogu tegemistest

Noor küsib noorelt 19.03.2020

Rapla Valla Noortevolikogul on uued juhid 25.02.2020

Rapla Valla Noortevolikogu üleskutse 14.11.2019

Rapla Valla Noortevolikogu kutsus õpilasesindused mõttevahetusele 14.11.2019


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI