31.05.21

Rapla Valla Noortevolikogu

 

 

Rapla Valla Noortevolikogusse kuuluvad:

Kristin Taru - esimees
Karl Pärtel Aasrand - aseesimees
Frances Fuchs
Dominika Pankova
Harriet Piirmets
Mariliis Ehreinpreis

 

Noortevolikoguga saab ühendust e-postil noortevolikogu@rapla.ee

 

Mis on noortevolikogu?
Noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev linna- ja vallavalitsuse ning volikogude juures noorte osaluskogu, mis on omavalitsusele nõuandvaks organiks noori puudutavatel teemadel.

Eesmärk:
Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Mida annab noortevolikogu kogemus noorele?
Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustusprotsessides ning kaitseb valla elanike, eeskätte noorte õigusi ja huve. Annab noorele võimalusi osaleda ning ka aktiivsemalt kaasa rääkida ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. Noortevolikogu liikmed omavad võrdseid võimalusi täiskasvanutega ning on võimalus tutvuda demokraatia põhimõtetega. Samuti tagab see noortele hea kogemuse, julguse, esinemisoskuse, hea meeskonnatöö ja ka juhtimisoskuse, mis tuleb elus kasuks.

 

Rapla Valla Noortevolikogu tegutsemise alused leiad siit.

 

Noortevolikogu koosolekud

5. jaanuar 2021

5. veebruar 2021

5. märts 2021

9. aprill 2021

7. mai 2021

Uudised noortevolikogu tegemistest

Noor küsib noorelt 19.03.2020

Rapla Valla Noortevolikogul on uued juhid 25.02.2020

Rapla Valla Noortevolikogu üleskutse 14.11.2019

Rapla Valla Noortevolikogu kutsus õpilasesindused mõttevahetusele 14.11.2019


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI