25.02.21

Tunnustamine Rapla vallas

Tunnustamise kord

Ettepaneku näidisvormi kandidaadi esitamiseks leiad siit

 

 

 

* * * * *

Rapla vald tunnustas

 

2019. aasta

2019. aasta tunnustused anti üle 15. augustil Rapla keskväljakul.

 

Rapla valla tänukirjad 2019. aasta eest

Panuse eest turvalisuse ja avaliku korra tagamisel Rapla vallas abipolitseinikud Janno Murumaa, Helliki Jakk, Madis Viinamägi, Tarmo Tammus, Liisa Lee ja Raili Tiits.

Professionaalse ja tasakaaluka tegutsemise eest lasteaialaste põlevast bussist väljaaitamisel: Lianda Mehik, Elerin Valdas, Anu Meresmaa, Hille Tammelaan ja Tage Vibus.

Kauaaegse töö eest Rapla valla erivajadustega lastega ja lasteaia juhtimisel: Svea Jõeste.

Kaiu alevikku lauatennise laua valmistamise eest: Rait Kallaste.

Kaiu discgolfi raja valmimise eest: Tarmo Tanvel.

Vahastu vabatahtliku päästekomando töö juhtimise ja juurdeehituse valmise eest: Raivo Murumägi.

 


Tiitel „Kaunis kodu 2019"

Veiko Janseni ja Kristi Järve kodu Ülejõe külas
Pavel Kazimirovi ja Piret Rummi kodu Alus
Ööbiku Gastronoomiatalu Kuimetsas

 


Aasta õpilane 2019 - Brigitte Panker

Birgitte on väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega Kaiu Põhikooli 9. klassi õpilane. Ta on oma olemuselt vaikne, kuid järjekindel ja kohusetundlik ning autoriteetne klassikaaslane, kelle tasakaalukus ja sihikindlus on kõigile eeskujuks. Ta on üks klassijuhataja tugisammastest ning klassi erinevate ettevõtmiste algatajaks ja läbiviijaks. Brigitte on esindanud kooli edukalt lugematutel spordivõistlustel ja piirkondlikel olümpiaadidel loodusainetes ja emakeeles.
Brigitte Panker on mitmekesiste huvidega – ta on lõpetanud Kaiu Muusikakooli klaveri eriala
ja lisaks muusikale armastab Brigitte küpsetada ning aiatöid teha, osaleb maakonna tali- ning suvemängudel.

Esimesest eluaastast saadik on Brigitte tegelenud orienteerumisega. Ta kuulub orienteerumise N16 vanuseklassi Eesti noortekoondisesse ja on sel alal saavutanud oma ea kohta märkimisväärseid tulemusi nii Eestis kui ka välismaal: eelmisel aastal tuli ta oma vanuseklassis maailmameistriks.

Brigitte viis koolis loovtööna läbi orienteerumisvõistluse korraldamise. Ta leidis aega ja
oli suureks abiks ka 2019. a Rapla valla terviseraja jooksusarja korraldamisel.

 

Aasta noorsootöö auhind 2019 – Rapla Valla Avatud Noortekeskuse meeskond

Peale valdade liitumist, toimetasid piirkondade noored ainult oma noortetoas. Teistega ei soovitud läbi käia ja suhtumine teistesse piirkondadesse oli pigem halvustav. Noortekeskuse meeskond on kahe tegutsemisaasta jooksul sulandunud ühiseks meeskonnaks ja suutnud enda tegevustega panna ühiselt toimetama valla eri piirkondade noored. Ühiselt on läbi viidud ja osaletud spordisarjades, üritustel ning meisterdamiskoolitustel.

 


Aasta haridusauhind 2019 – Vahur Soonberg

Vahur Soonberg on Rapla Vesiroosi Koolis  innustunud muusikaelu edendaja olnud juba 15 aastat. Tema eestvedamisel alustas tegevust muusikastuudio, kus õpilastel on olnud võimalus  arendada laulu- ja pillimängu oskust ning ansamblites koos musitseerimist. Kooli kogukonnas on saanud legendaarseks kaks korda õppeaastas toimuvad muusikastuudio kontserdid.

Vahuri juhendatud  laulukoorid on osalenud kõikidel vabariiklikel ja maakondlikel laulupidudel. Ta on ise olnud laulupidude üheks korraldajaks. Tema juhendatud õpilased on edukalt osalenud laulukonkurssidel. Vahur on väga pühendunud, sihikindel, laste poolt armastatud õpetaja ja sõbralik kolleeg.

 

Aasta spordiauhind 2019 – Juuru köieveo meeskond

Rapla vallale on erinevatel võistlustel tuntust toonud üks vahva ja eriti silmapaistev meeskond- köieveo meeskond, mille koosseisu kuuluvad seitse suurt ja tugevat rammumeest: Mikk Meinberg, Ott Meinberg, Maarek Lee, Marco Lee, Kaido Lee, Margus Laurimaa, Jaan Nokkur ning kapten Liisa Lee. Võistkond saavutanud mitmeid aastaid järjest I kohti ning on ühtlasi ka 2019. aasta Eesti meister köieveos.

 

Aasta kultuuriauhind 2019 – Alu Segarahvatantsurühm

Alu Segarahvatantsurühm on kauaaegne rahvakultuuri traditsioonide hoidja ja edasikandja. Nende eestvedamisel on 22 aasta jooksul Alus peetud 10 mini-tantsupidu. 2019. aastal peetigi juubelipidu, kus said võimaluse esineda nii võimlejad, noored, lapsed kui ka täiskasvanute ja eakate tantsurühmad Kehtnast, Märjamaalt, Raplast, Kohilast, Valtust ning Hagudist. Alu Segarühm võttis vastu külalisi ka kaugemalt: sõprusmaakonnast Madonast Saikavast. Vihmas ja päikeses tantsis Alus üle 300 rahvatantsija ja võimleja.

 


Sotsiaalvaldkonna tunnustus 2019 – Reet Langi

Reet Langi on 12 aastat tegutsenud kriminaalhooldusametnikuna nii Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna all tegeledes täisealiste õigusrikkujatega kui ka Viru Vangla kriminaalhooldusosakonnas tegeledes alaealiste ja noorte õigusrikkujatega. Reet Langi pühendumine paistab silma kaaskolleegidele, aga ilmselt rohkemgi veel seadusega pahuksisse läinud isikutele ja nende lähedastele. Reet suhtub enda hoolealustesse suure empaatiavõimega, kuid samas jagab neile, kes on valmis kuulama, õpetussõnu, mis aitavad neil edaspidises elus õigusrikkumiste toimepanemist vältida. Rapla maakonna kuritegevuse vähenemisel on suur osa just Reet Langil. Lisaks eelnevale on ta tegev Rapla Naiste Tugikeskuse juures, kus abistab naistevastase vägivalla ohvreid ning nendega kaasas olevaid lapsi.

 

Aasta majandusauhind 2019 - Kaiu LT OÜ

Kaiu LT OÜ on Raplamaa suurim põllumajandusettevõte, milles saab tööd üle 40 töötaja. 2019. aastal saavutas Kaiu LT lüpsikari rekordilise väljalüpsi lehma kohta, mis on enam kui 14 tonni aastas. Samuti on tegu üldse Eesti kõige kõrgema piimatootlikkusega piimafarmiga. 2019 avati uus laut 500 lüpsilehmale. Eelnevalt oli valminud Kaius laut 250 vasikale, pikendatud poegimislauta, ehitatud uus sööda- ja silohoidla ning kaks 12000 m³ mahutavusega vedelsõnnikuhoidlat. Kogu investeering ulatus kokku 3,5 miljoni euroni.

 

Rapla valla aukodanik – Valter Uusberg

Peaaegu pool sajandit Valter Uusbergi elu Raplas on põimitud loomingusse. Ta on ise
öelnud, et liikumine tähendab elu ja joonistades muutub joon elavaks, liikuv maailm
on meie ümber – tuleb kuskilt sügavusest ja kaob. Valtri loominguline käekiri on rikkalik, ulatudes filmimaailmast skulptuurini ning elustudes teatrilaval.

Tema kodanikuna loov suhtumine kultuuri rikastab ja muudab värvikamaks väikelinna olustikku Raplas. Südame ja hingega aitab Valter alati kaasa Raplale oluliste kultuuriobjektide sünnile ja kujunemisele. Ta oskab suurepäraselt kaasata loovisikuid,
innustaja ja õpetajana jagada edasi noortele oma kogetud ja omandatud oskusi filmi­,
teatri- ja kunstivallast. Rapla ja Raplamaa on tänu tema isiksusele ja loomingule võrratult rikkam.

Valtri arvamust saab usaldada – kui ta on midagi heaks kiitnud, siis tead, et see sobib üldjuhul kõigile, ta oskab näha asju suurelt. Valter on palju mõjutanud kultuurilist ja vaimset ruumi kogu maakonnas: näiteks rääkiva Alu mõisahärra idee, kavandatud Hugo Lepnurme pink Rapla kirikuaias, Toivo Kurmeti ja Andres Ehini pingi kaasautor, tema arvukad lavastused harrastusteatri juhendajana-lavastajana, pedagoogi-juhendaja töö Riinimanda teatris ja suvelaagrites, juhendaja-meeskonnaliige Raplamaa kooliteatrite suvekoolides, kuulumine festivalide žüriidesse. Lisaks veel Rapla linna avaliku ruumi kujundaja, Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuse ja Rapla Kunstiseltsi tegevuse toetaja. Haruldane on seejuures Valtri sõbralikkus, süvenemine ja pühendumine ning äärmine isetus.

Valter märkab inimesi enda kõrval ja kui on vaja kedagi tunnustada, on just tema üks
nendest, kel jätkub tahet ja sõnu teiste kiitmiseks.

Rapla Linnavalitsusse tuli Valter tööle 1994. aastal haridus- ja kultuurinõunikuks ning siirdus 2008. aastal edasi Eesti Joonisfilmi. Endiselt lööb ta aktiivselt kaasa valla kultuurielu suunamisel. Ta on aktiivne vallakodanik ja kultuuri- ja spordikomisjoni liige, kes läkitab oma mõtted nii valla arengukavasse kui teistesse valla dokumentidesse. Valtri ideed on lennukad ning tal on hulga mõtteid, kuidas Rapla linna pilti või meie maakohti põnevamaks muuta ja millele tähelepanu pöörata. Oleks ainult kuulajaid ja teostajaid, kes suudaks tema uhkeid ideid realiseerida.

Uusbergide peres on üles kasvanud kolm tublit ja loomingulist poega: Andero, Uku ja Pärt. Praegu kuulub suur osa Valtri tähelepanust lapselastele.

Valter on SA Eesti Filmi Instituut nõukogu liige (esitatud filmitegijate poolt), Rapla valla kultuuri- ja spordikomisjoni liige, Alu Rahvaõpistu Seltsi juhatuse liige, Rapla Haridusseltsi asutajaliige.

Valter Uusberg väärib Rapla valla aukodaniku tiitlit aastatepikkuse kultuurielu rikastamise ja loometegevuse eest. Ta on avaliku ruumi kujundamisel ja arendamisel loominguliselt väljapaistev ja aktsepteeritav autoriteet nii Rapla vallas kui ka kogu Raplamaal.

 

*********************

2018. aasta

 

RAPLA VALLA KAUNIS KODU 2018

Tiitel, millega tunnustatakse kauneid ja heakorrastatuid kodusid ning asutusi Rapla vallas. 

perekond Jõenurme kodu Raplas,
perekond Kivimurru kodu Sikeldi külas
perekond Havamaa kodu Atla külas

 

RAPLA VALLA TÄNUKIRJAD

Rapla valla tänu aktiivse kaasalöömise eest meie piirkonna turvalisuse ja avaliku korra tagamisel.

Kaspar Kõiv -  osaledes korrakaitselistes tegevustes 438 tundi;
Tarmo Tammus - osales korrakaitselistes tegevustes 312 tundi;
Janno Murumaa - osales korrakaitselistes tegevustes 916 tundi;
Helliki Jakk - osales korrakaitselistes tegevustes 347 tundi.

 

AASTA EMA

Aunimetus antakse Rapla valla kodanikule, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud mitu last ning kelle eduka töö ja ühiskondliku tegevuse kõrval on jagunud samavõrra tähelepanu, hoolt ja armastust oma perele.

Rapla valla aasta ema 2019 on Lea Edminster
Lea ja tema abikaasa Matthew Edminsteri peres kasvab kolm last – kaks tütart ja poeg. Abikaasa Matthew ütleb Lea kohta: „Lea on kõige pühendunum inimene, keda tean. Ta teeb ustavalt ja kirglikult kõike, mida oskab ja suudab, et kindlustada nende inimeste edu, kes on talle usaldatud kas koolis, koguduses või perekonnas. Laps, kelle eestkostja on Lea - kas oma laps või teise pere oma - on tõepoolest õnnistatud!"
Lea on olnud initsiaatoriks mitmetele ettevõtmistele, nagu 6 aastat Raplas toimunud Jõululapse otsimise jõulumatk-perepäevale ning Rapla melupäeval korraldatud heategevuslikule Õueaiaääre kohvikule. Ta on eestvedaja, tugi ja abi nii Rapla Vabakoguduse laste- ja noortetöös, muusikatöös, inglise keele tõlgina kui diakoonia-teenistusel. Lea ei talu paigalseisu – tal on alati ideid, teadmisi ja soov leida võimalusi, et muuta hetki ja olukordi kasvõi natukenegi paremaks, olgu selleks kas oma pere, sõbrad, töökaaslased, kohalik kogukond või hariduselu. Lea hoolib ja armastab seda kohta ja neid inimesi, kus ja kelle keskel ta elab ja on valmis looma uut ja andma endast kõik veel parema nimel.


AASTA ÕPILANE

Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

Rapla valla 2018. aasta õpilane on Rapla Kesklinna Kooli ja Rapla Muusikakooli õpilane Kert Vahtre.
Kert Vahtre on lõpetanud kõik eelmised aastad kiituskirjadega. Lisaks koolitööle on ta  andekas noor leiutaja, osaledes eelmisel õppeaastal üleriigilisel noorte leiutajate konkursil, kus tema töö valiti konkursi lõpuüritusele. Peale selle on Kert Vahtre väga andekas noor muusik, õppides Rapla Muusikakoolis flööti ja lisapillina klaverit. Ta on saavutanud suurepäraseid tulemusi maakonna õpioskuste olümpiaadidel, mälumängudel, riiklikel matemaatikavõistlustel, rääkimata flöödikonkurssidest Eestis ja piiri taga. Noormees tunneb huvi ka komponeerimise vastu, olles ise kirjutanud juba mitmeid muusikapalasid. Lisaks eelnevale on Kert Vahtre aktiivne Rapla Maakonna Noorkotkaste liige.

 

AASTA HARIDUSAUHIND

Auhinnaga tunnustatakse haridusalaseid algatusi, saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus valla hariduselus on olnud silmapaistev.

Rapla valla 2018. a haridusauhinna pälvis Rapla Muusikakooli flöödiõpetaja Angela Katkosilt.
Tema õpilased on saavutanud 35 aasta jooksul väga häid tulemusi erinevatel konkurssidel. Õpetaja koos õpilastega on oodatud esinema nii Rapla vallas, maakonnas kui kogu Eestis.  Teda aktsepteeritakse kui loovat, andekat ja usinat töömesilast kõikjal riigis.

 

AASTA NOORSOOTÖÖ AUHIND

Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla noorsootööd.

Rapla valla 2018. aasta noorsootöö auhinna pälvis  Alu noortetoa noorsootöötaja Virve Pärn.
Virve Pärn on väga noorusliku mõtlemisega inimene, kes naudib noortega töötamist. Peale noortetoa avamist Alus leidsid lapsed kiiresti tee noortekasse, kus lisaks laua- ja arvutimängudele korraldatakse ka erinevaid noori huvitavaid üritusi ja tegevusi. Eluaegse spordiinimesena on tal õnnestunud suunata nii mõnedki noortetoa külastajad spordi juurde ja vastupidi: trennis käivad noored satuvad üha enam ka muul ajal noortetuppa. Ta on suure empaatiavõimega ja lastega töötamiseks vajalike iseloomuomadustega: sõbralik, lahke, hea kuulaja ning oskuslik murede lahendaja.

 

AASTA SPORDIAUHIND

Auhind omistatakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla spordielu või toonud vallale tuntust.

Rapla valla 2018. aasta spordiauhinna pälvis Kaitseliidu Rapla maleva saalihoki  naiskonna treener Tauno Sau.
Tänu Tauno Sauale on Rapla valla spordielu rikastunud saalihokiga. Eelmisel hooajal teeniti naiskonnaga meistriliigas pronksmedal, sellel hooajal treenib ta lisaks U-14 tüdrukuid. Mängijad iseloomustavad teda kui ausat, rõõmsameelset, kohusetundlikku, empaatilist ja väga pühendunud treenerit. Tauno Sau mängib ise oma meeskondadega saalihoki esiliigas ja maakonnaliigas.

 

AASTA KULTUURIAUHIND

Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist, elutööd või silmapaistvat tegevust valdkonnas. Auhind omistatakse üksikisikule, kollektiivile, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Rapla valla 2018. a kultuuriauhinna pälvis Lily Kononova.
Lily Kononova on Kaiu piirkonna kultuurihing. Lily on korraldanud juba kolhoosiajast alates Kaiu, Juuru, Kohila piirkonna inimestele teatri- ja kontserdikülastusi, ekskursioone ja väljasõite, et maapiirkonna elanikud saaksid osa väljaspool maakonda toimuvatest  kultuuriüritustest. Viimastel aastatel on Lily Kononova viinud kogukonna inimesed eri maade kultuure tutvustavatele reisidele. Külastatud on Tšehhit, Horvaatiat, Ungarit ja Austriat. Tema juhtida on maakonna vene keele õpetajate ainesektsioon ning korraldada maakonna parematele ainetundjatele ekskursioonid vene kultuuri ja olmega seotud paikadesse.

 

SOTSIAALVALDKONNA TUNNUSTUS

Tunnustus omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, tervishoid, tervisedendus, turvalisus, vabatahtlikud, tegelemine riskirühmadega, hingehoid jms) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Rapla valla 2018. aasta sotsiaalvaldkonna tunnustuse pälvis Kaidi Mikkus.
Kaidi Mikkus on aastaid korraldanud Raplamaa aasta ema valimist ja tunnustamist.
Ta on osalenud seitse aastat juhtrühma liikmena Saagu Valgus MTÜ tegevuses, korraldades transporti, pakkides kingitusi, aidates leida koostööpartnereid, tutvustades külalistele Tallinnast ja mujalt ühingu tegevusi, aidates koostada aasta- ja majandusaruandeid. Samuti on  ta algatanud mitmeid heategevuslikke üritusi, viinud läbi nii esemelisi kui rahalisi korjandusi ning kogunud annetusi.


AASTA MAJANDUSAUHIND

Auhind omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

Rapla valla 2018.  a majandusauhinnaga tunnustati osaühingut Expolio.
Expolio OÜ on  kasvav ja stabiilne Rapla valla ettevõte, kes  näitab soovi panustada ja arendada koduvalda. Ta on tööandjaks ligi 70 inimesele. Suurepärast pühendumist ja koostöövalmidust näidati Rapla Kultuurikeskuse renoveerimisel.

 

Suur tänu üritusel osalejatele, et olete oma töö ja tegemised sidunud Rapla vallaga ning muutnud sellega meie elu palju rikkamaks.

Palju õnne tunnustuse saajatele!

Täname Juuru Rahvamaja peret, Kalle Kõivu, Gerli Ogga, Maarika Riismaad, Jaak Kadarikku ning Caiselle Cateringi tänuõhtu õnnestumisele kaasaaitamise eest.

 

Ürituse albumit saab vaadata Rapla valla FB lehel.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI