« Tagasi

Vallavalitsuse 20. veebruari istungil

Anti projekteerimistingimused Tuti külas Sõerumäe maaüksuse  elektriliitumise kavandamiseks.

Anti projekteerimistingimused Rapla linnas Tammemäe tn 11 kinnistule leivaküpsetuskoja ehitusprojekti koostamiseks.

Vaadati üle vallavalitsuse tööruumide üürimiseks korraldatava hanke dokumendid.

Kinnitati valla haljasalade hoolduseks korraldatavate riigihangete eeldatavad maksumused.

Kinnitati riigihanke  „Rapla linna keskosa hooldus 2018-2021" alusdokumendid.

Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Kuimetsa külas asuv Kooli kinnistu pindala 4 585 m², alghinnaga 2500 eurot.

Seoses Rapla- Järvakandi –Kergu mnt äärde Raela kergliiklustee kavandamisega, jagati kinnistud, millest eraldatakse maa kergliiklusteele.

Kinnitati hankespetsialisti, Järelevalvespetsialisti  ning planeeringu- ja arendusspetsialisti ametikohtade täitmiseks korraldatud konkursside komisjonide koosseisud.

Otsustati kuulutada välja konkurss Rapla Varahalduse juhataja ametikoha täitmiseks.

Muudeti korraldust Alu Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamise kohta, nimetades volikogu esindajaks hoolekogusse Jane Schelejevi.

Kinnitati Juuru Eduard Vilde Kooli ning Kabala Lasteaed-Põhikooli hoolekogude koosseisud.

Tehti sihtasutusele Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid ettepanek nimetada Rapla valla esindajana juhatuse liikmeks Juuru teenuskeskuse piirkonnajuht Aili Normak.

Ennistati alaealise elukoht.

Määrati abivajajatele erakordne sotsiaaltoetus.

Kehtestada alates 2018. aasta  1. märtsist abielu sõlmimise piduliku tseremoonia hinnad Rapla Vallavalitsuses järgmiselt:
ametiruumides:
esmaspäevast reedeni                         50 eurot;
laupäeval                                           100 eurot.
väljaspool ametiruume:
Rapla maakonnas                              200 eurot;
väljaspool Rapla maakonda               400 eurot.