« Tagasi

Infotund LEADER meetmele 1 „Kogukondade investeeringud“

Infotund LEADER meetmele 1 „Kogukondade investeeringud" toimub 20.veebruaril 2018, teisipäeval, Rapla Kultuurikeskuse Valgre toas (I korrusel, sisenemine kohvikust), algusega kell 16.00.


Meetme kaudu rahastatakse avalikus kasutuse olevate ehitiste (hooned, rajatised)  projekteerimist, ehitamist, rekonstrueerimist, renoveerimist (remonti) 
ja avalikuks kasutamiseks vajaliku sisseseade ja vahendite (spordivahendid, käsitöövahendid, kultuuritööks vajalik sisseseade jm) soetamist.

Toetust saavad taotleda Rapla maakonnas registreeritud ja tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused (KOV hallatavad asutused ainult läbi KOV-de).
Toetuse maksimaalne summa on 100 tuhat eurot. Toetuse määr kuni 90% abikõlbulikest kuludest.


Objekt, mille jaoks toetust taotletakse peab olema kas taotleja omandis või antud talle omaniku poolt õiguslikul alusel kasutamiseks.  Objekt peab üldjuhul asuma Raplamaal.

Toetust ei anta KOV omandis olevate hoonete ja rajatiste tavaliseks rekonstrueerimiseks ja remondiks, kui sellega ei kaasne uue lisaväärtuse või tegevuse loomine objektile.
Toetust ei anta KOV taristu ehitamiseks (vesi-kanalisatsioon, elekter, teed).


Taotlusvoor algab 1. märtsil ja lõpeb 2. aprillil kl 23.59.

Kuna uuenenud on taotluste esitamine e-pria portaali kaudu, siis on ka „vanadel tegijatel" oluline info kätte saada!