« Tagasi

Õiguse eest seisja tunnustuse kandidaatide esitamine

Justiitsministeerium soovib algatada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul uut traditsiooni ning anda välja justiitsvaldkonna tunnustuse „Õiguse eest seisja". „Õiguse eest seisja" auhinnaga
tunnustatakse isikuid või isikute gruppi, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu
tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

„Õiguse eest seisja" tunnustusauhind antakse üle Justiitsministeeriumis igal aastal läbiviidaval
pidulikul aktusel. Sel aastal antakse tunnustusauhind üle 19. veebruaril Nordea kontserdimajas
toimuval pidulikul Õigusriik 100 kontsert-aktusel.

Kutsume Teid üles esitama tunnustusauhinna kandidaate. Tunnustusauhinna kandidaadi
esitamiseks tuleb saata 12. veebruariks kirjalik vabas vormis ettepanek aadressil info@just.ee.
Ettepanek peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonnanime; lühikest põhjendust, milline on olnud kandidaadi panus Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse, mille eest isik auhinna kandidaadiks esitatakse; kandidaadi kontaktandmeid ning kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid.

„Õiguse eest seisja" tunnustusauhinna kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja
organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja/või kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted.
Kandidaatide väljaselgitamiseks moodustatakse Justiitsministeeriumis komisjon, kelle ülesandeks on välja valida tunnustusauhinna kandidaadid ja esitada need justiitsministrile kinnitamiseks.

Õiguse eest seisja tunnustuse kohta leiab rohkem infot: www.just.ee/et/oiguse-eest-seisja-2018.

Urmas Reinsalu
Minister