« Tagasi

Rapla vald tänab ja tunnustab

3. märtsil toimus Sadolin Spordihoones Rapla valla tänuõhtu, kus tunnustati 2017. aasta endiste Rapla, Kaiu ja Juuru valdade tublimaid. Endise Raikküla valla tunnustamise üritus toimus 24. veebruaril.

HARIDUS

Rapla valla haridusauhind Rapla Rüblik omistatakse isikule, kelle elutöö või õppeaastal silmapaistev tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud valla hariduselu edendamisele üld- või huvihariduses.

Haridusauhinna Rapla Rüblik laureaat on rahvakultuuri edendaja, rahvatantsu traditsioonide väärtustaja ning tunnustatud tantsupedagoog Anne Paluoja.
Haridusauhinna Rapla Rüblik laureaat on Rapla Muusikakooli kauaaegne klaveriõpetaja Talvi Lukas
Haridusauhinna Rapla Rüblik laureaat on Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ning valla spordielu edendaja Ingrid Lenk.

Juuru valla aasta hariduspreemia määratakse Juuru vallas haridusvaldkonnas tegutsevale isikule, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi kas haridusasutuses juhina, õpetajana või töötajana, haridusalaste uuenduste algatamisel ja ellurakendamisel või haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

Aasta hariduspreemia laureaat on tahtekindel, laia silmaringiga ja heade kommetega noor õpetaja, kes on eeskujuks õpilastele ja hea kolleeg õpetajatele: Kalev Kask.

 

SOTSIAALTÖÖ

Rapla valla aasta sotsiaalvaldkonna auhind „Elusa tule auhind" omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, meditsiin, turvalisus, vabatahtlikud, hingehoid) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud Rapla valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.
„Elusa tule auhinna" laureaat on Rapla valla sotsiaalse elukeskkonna kujundaja, arendaja ja tervisedendaja ning 26 aastat valla sotsiaalvaldkonda juhtinud Inna Tamm.

Juuru valla aasta sotsiaaltöö preemia määratakse Juuru vallas sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevale isikule, kes on märkimisväärselt tegelenud kas terviseedendusega Juuru vallas või riskirühmade (lapsed, puuetega inimesed, eakad, töötud) ja teiste abivajajate sotsiaalse heaolu parandamisega
Aasta sotsiaaltöö preemia laureaadiks on pühendunud ja kohusetundlikud inimesed, kes teevad kõik, et nende hoolealustel oleks rahulik ja väärikas elu: Juuru Hooldekodu personal.

 

KULTUUR

Rapla valla kultuuriauhinnaga "Valla Vedur" tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

Kultuuriauhinna "Valla Vedur" laureaat on Rapla Pasunakoori looja ja dirigent, trompetist ja pedagoog Aigar Kostabi.
Kultuuriauhinna "Valla Vedur" laureaat on Rapla kultuurikeskuse ning paljude valla kultuuriürituste kujundaja ja kunstnik Maarika Riismaa.
Kultuuriauhinna "Valla Vedur" laureaat on noor helilooja, saksofoni- ja klaverimängija, dirigent ja muusikatundja, kohaliku teatrielu rikastaja Patrik Sebastian Unt.

Juuru valla aasta kultuuripreemia määratakse Juuru vallas tegutsevale üksikisikule või kollektiivile, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi kultuurivaldkonnas või tulemuslikult tegelenud kultuuri edendamisega.

Aasta kultuuripreemia laureaat on aktiivne ja elurõõmus kultuuriürituste ja külaelu korraldaja, rahvamuusik ja kollektiivide juht Merike Ulma.

SPORT

Rapla valla parimad sportlased on valla aasta tunnustus, millega märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele, võistkonnale ning treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.

Parim meessportlane 2017 – profijalgrattur Peeter Pruus
Parim naissportlane 2017– EESTI seenioride korvpalli naiskonna korvpallur Tiiu Kosk
Parim võistkond 2017– AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskond
Parim treener 2017- Kadi võimlejate treener Kadi Saks

Kaiu valla aasta kultuuri- või spordielu edendaja aunimetus antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla kultuuri- ja spordielu. - KAIU VABATAHTLIKU TULETÕRJE SELTS

Juuru valla aasta spordipreemia määratakse Juuru vallas tegutsevale üksikisikule või kollektiivile, kes on saavutanud auhinnalisi kohti vähemalt maakonnavõistlustel, omab silmapaistvaid tulemusi treeneritöös või on kaasa aidanud sporditegevusele vallas.
Aasta spordipreemia laureaat on kergejõustiklane Henri Loose.
 


MAJANDUS

Rapla valla majandusauhind "Rapla Sild" on aastaauhind, mis omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.
Majandusauhinna laureaat on stabiilselt viimase 10 aasta jooksul üks suurematest Rapla valla tööandjatest ja maksumaksjatest: Rapla Tarbijate Ühistu.

Kaiu valla aasta tegija aunimetus antakse isikule või kollektiivile, kelle töö või idee on möödunud aastal vältel jätnud kõige silmapaistvama jälje valla jaoks tähtsa valdkonna ellu.
Aasta tegija laureaat on 2016. aastal asutatud toitlustamisettevõte CAISELLE OÜ

 

KAUNIS KODU

"Rapla valla kaunis kodu" on aastaauhind, millega tunnustatakse kauneid, heakorrastatuid ja tähelepanuäratavaid kodusid ja asutusi.

2017. aasta kauneimad kodud on
Perekond Ülle ja Tanel Laguse kodu Rapla linnas
Pille Otsa ja Arvi Laagi kodu Valtu külas
Palamulla küün, eestvedaja Jaanus Benjamin


ELUTÖÖ

Juuru valla elutöö preemia on tunnustuseks isikule, kelle tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud või kes on oma tööga positiivselt mõjutanud Juuru valla arengut ja mainet.
Elutöö preemia laureaat on aktiivne ja osavõtlik kodanik, nelja vallavolikogu koosseisu saadik, eakate ja puuetega inimeste eest seisja Tiina Tiitso.

Kaiu valla elutöö preemia antakse viljaka töö, märkimisväärse pikaajalise panuse eest endise Kaiu valla arengusse, arvestatakse kandidaadi panust oma teadmiste ja oskuste edasi andmisel noorematele põlvedele.
Elutöö preemia laureaat on Eesti motospordi edendaja, priitahtlik pritsumees ja kauaaegne talupidaja JUHAN  UUSTALU.

Pildid tunnustamisest.