« Tagasi

Kaasava eelarve infotund juba esmaspäeval

16. aprillil kell 17.00 toimub Rapla Vallavalitsuse 2. korruse saalis hääletusele minevate ideede  tutvustamise infotund, kus ideede esitajatel on võimalus oma ideed tutvustada.

Ideed, mis pääsevad hääletusele, avalikustatakse hiljemalt 13. aprillil, kui on allkirjastatud ideede sõelumise protokoll.

Kaasava eelarve rahvahääletus toimub vahemikus 8. mai kell 8.00 kuni 23. mai kell 08.00.

Anname hääletuse toimumisest veel teada läbi erinevate meediakanalite. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga (15. veebruar 2018) Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, piirkonnakeskustes või kõigis Rapla valla raamatukogudes. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

Lähemalt 2018. aasta kaasava eelarve kohta saab lugeda siit.