« Tagasi

Selgusid 2018. aastal rahvahääletusele minevad kaasava eelarve ideed

Kaasava eelarve ideede sõelumise komisjon otsustas 10. aprilli koosolekul saata rahvahääletusele alljärgnevad ideed:

 • Kodila välijõusaal
 • Kodila külaplatsi arendamine - lava
 • Kaiu osavalda peoplatsi/külaplatsi rajamine
 • Kõiki vanuserühmi kaasava mänguala arendus Järlepa keskuses
 • Lauatenniselauad värskes õhus
 • Välijõusaalid/ virgestusalad Rapla valda
 • Kaiu väliujula likvideerimine
 • Koerte mänguväljak Raplasse
 • Mänguväljak Kabalasse
 • Juuru rahvamaja kõnniteede ja platside väljaehitamine
 • Kultuuriklubi BAAS sisehoov ja kultuurifestival SÄRIN 2018

16. aprillil kell 17.00 toimub Rapla Vallavalitsuse 2. korruse saalis hääletusele minevate ideede  tutvustamise infotund, kus ideede esitajatel on võimalus oma ideed tutvustada.


Kaasava eelarve rahvahääletus algab 8. mail kell 8.00 ning kestab 23. maini kella 08.00.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga (15. veebruar 2018) Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, piirkonnakeskustes või kõigis Rapla valla raamatukogudes. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

Tutvu hääletusele minevate ideedega lähemalt siin.