« Tagasi

Maanteeameti üleskutse V-VI klasside õpilastele

Juba kolmandat aastat korraldab Maanteeamet koostöös Politsei-ja Piirivalveameti ning kohalike
omavalitsustega koolide V-VI klasside õpilastele kampaania PEATU, VAATA JA VEENDU!
mille eesmärgiks on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata
ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigripiks 8-14 aastased jalakäijad.
Kampaania raames viiakse 2018 aasta sügisel kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille
käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA,
VEENDU!

  • Augusti lõpus, septembri alguses kutsutakse projektis osaleda soovivad õpetajad Maanteeametisse infopäevale, kus antakse kätte markeerimisvahendid. Infopäevad toimuvad suuremates linnades kohapeal.
  • Septembri alguses toimuvad klassides vestlused liiklusohutusteemadel ning soovi korral viiakse läbi viktoriin.
  • Sel aastal saab tunnis lisavõimalusena kasutada koolitee kaardistamise rakendust https://koolitee.mnt.ee/
  • Ohtliku(d) teeületuskoha(d) valib välja õpetaja koos õpilastega olles eelnevalt analüüsinud koos lastega kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt. Ettepanekud markeerimiskohtadest saadetakse Maanteeametile kooskõlastamiseks.
  • Septembris viiakse läbi markeerimisaktsioon ning õpetajad annavad Maanteeametile lühikese tagasiside. Võimaluse korral osalevad ja aitavad piirkondlikud politseiametnikud tegevuste läbiviimisel.

Osalevate klasside arv ei ole piiratud. Osaleda soovitame ka neil koolidel, kes eelmisel aastal
osalesid, sest markeerimissõnumid vajavad värskendamist!
Registreerumine kuni 24.aprillini SIIN:

Registreerunud koolidega võetakse augustis ühendust!


2017 aastal osales projektis 85 kooli ning 175 klassikomplekti ühtekokku ligi 4400 õpilasega.
Sõnumeid markeeriti ligi 185-le reguleerimata ülekäigurajale üle- Eesti.
Näited eelmise aasta tegevusest:
Kunda Ühisgümnaasiumi aktsioon
Tootsi Lasteaed-Põhikooli aktsioon
Tagasiside Tallinna Saksa Gümnaasiumi kodulehelt
 

Täpsem info:
Gerli Grünberg
Maanteeamet
Ennetustöö osakonna ekspert
Tel: 53054499, gerli.grynberg@mnt.ee

peatu, vaata, veendu

Tasuta õppematerjalide tellimine: tk.mnt.ee, metoodiline abimaterjal: www.liikluskasvatus.ee