« Tagasi

15. juunil on projektitaotluste esitamise tähtaeg!

15. juuniks ootab Rapla Vallavalitsus projektitaotlusi, et toetada Rapla valla eelarvest sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd ning külaliikumist, seltsitegevust ja kohaliku omaalgatuse edendamist.

Elektroonilised taotlused saata rapla@rapla.ee.

Toetust võivad taotleda kõik mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud. Samuti võivad taotlused esitada Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise korraga saate tutvuda siin.

Kultuuriharrastusele toetuse määramise kriteeriumid leiate siit.

Spordiharrastusele projektipõhise toetuse määramise kriteeriumid on siin.

Taotluste näidisvormi saate alla laadida siit.