« Tagasi

Pakume tööd sotsiaaltööspetsialistidele

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialistide ametikohtade täitmiseks:
0.5 koormusega Kaiu piirkonda (põhikohaga) ja
0.5 koormusega Raikküla piirkonda (tähtajaline, kuni põhikohaga ametniku teenistusse naasmiseni).

 

Ametikoha üldeesmärk: sotsiaalteenuste osutamise ja määramise korraldamine ning sotsiaalnõustamine Rapla vallas lähtudes riiklikest seadustest ja kohalikest õigusaktidest.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus (soovitavalt sotsiaal- või haridusvaldkonnas)  ning erialane ettevalmistus;
• sotsiaalvaldkonna töökogemus;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• B-kategooria sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamisvõimalus.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 5. juuliks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo: sotsiaalnõunik Maiu Kalmus, tel 5342 6030 või maiu.kalmus@rapla.ee.