Muudatus Kaiu teenuskeskuses

Seoses Kaiu teenuskeskuse piirkonnajuhi Kaja Heinsaare ametist lahkumisega 2. juulist täidab piirkonnajuhi ülesandeid Villu Vasar. Villu kontaktandmed on alljärgnevad:
Telefon 484 5438, 5345 6010

Kaiu teenuskeskus palub alates 02. juulist pöörduda sotsiaaltöö küsimustes Rapla Vallavalitsuse sotsiaalnõuniku Maiu Kalmuse poole. Maiu kontaktandmed on alljärgnevad:
Telefon 489 0515, 5562 3828

Maiu Kalmus abistab Kaiu osavalla elanikke sotsiaaltöö küsimustes seni, kuni on leitud uus sotsiaaltööspetsialist, kes Kaiu piirkonda (0,5 koormusega) sotsiaaltöö küsimustes teenindama hakkab. Rapla Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialisti leidmiseks. Konkursiga saab tutvuda siin.