« Tagasi

1. klassi astuja toetus

Rapla vald maksab toetust lapsevanemale, kelle laps astub sügisel 1. klassi.

Toetust makstakse kirjaliku taotluse alusel iga esimesse klassi astuja kohta tingimusel, et laps on asunud õppima Rapla valla munitsipaalkooli või väljaspool valda asuvasse hariduslike erivajadustega õpilaste kooli ning lapse ja tema ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Rapla vallas.

Taotluse toetuse väljamaksmiseks võib esitada kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates st alates  1. septembrist.

Taotluse näidised on saadaval Rapla valla kodulehel alajaotuses "Blanketid".

Maiu Kalmus
Sotsiaalnõunik