1. novembrist kehtivad Juuru ja Rapla piirkondades uued olmejäätmete käitlemise teenuse hinnad

AS Eesti Keskkonnateenused esitas 2018 aastal Rapla Vallavalitsusele jäätmeveo
teenustasude suurendamise taotluse. 2016 aastal riigihankel pakkumise esitamise ajaga
võrreldes on kasvanud jäätmete käitluskulu enam kui 64% võrreldes varem kehtinud
käitlushindadega. Kütuseaktsiis ja maailmaturul hindade kallinemise tõttu on kasvanud
kütusehind varasemaga võrreldes 25% ja prognooside kohaselt kasvavad kütuse hinnad veelgi.
Samuti on kasvanud tööjõukulud ja käesoleval aastal lisandus raskeveokitele teekasutustasu.
Nimetatud kulukomponentide kallinemine kokku mõjutab märkimisväärselt jäätmete transpordi
ja käitluskulu. Ettevõttel ei olnud võimalik kasvanud kulusid enam katta sisemiste ressursside
arvelt ning seetõttu olime sunnitud taotlema teenustasude muutmist. Uued teenustasud
rakenduvad alates 01.11.2018 järgnevalt.

hinnatabel

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad 01.11.2018 ei muutu.

Hinnamuutus puudutab Juuru ja Rapla piirkondasid.