Lisavoor kultuuri- ja noorte projektidele!

Vallavalitsus annab teada, et kultuuriharrastuse ja noorsootöö projektipõhise toetuse taotlemiseks on avatud LISAVOOR. Projektid on oodatud e-posti aadressil rapla@rapla.ee 15. oktoobriks 2018.

Projektiga ellu viidav tegevus peab olema lõpetatud 31. detsembriks 2018.

Taotleda saavad:
mittetulundus- ja äriühingud ning seltsingud, kes tegelevad Rapla valla elanikele ühistegevuse või sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega, millest saavad kasu Rapla valla elanikud ning Rapla Vallavalitsuse hallatavad asutused, kes korraldavad valla mitut asutust hõlmava ürituse või toetavad tegevusega piirkonna ühistegevust.

Toetamise kriteeriumid ning taotluse ja aruande vormid leiate kodulehe rubriigist "Projektitoetused" . (Kultuuritoetuse puhul vaata ühekordsete ettevõtmiste-projektide toetamist).

Mõelge ka jõulutegemistele!