« Tagasi

Pakume tööd

Rapla Vallavalitsus pakub tööd tehnilisele sekretärile, eripedagoogile või logopeedile ning Rapla Valla Avatud Noortekeskuse juhatajale.

Tehniline sekretär on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla valla teabehalduse korraldamine, osavallakogude koosolekute protokollimine ja tehniline teenindamine, asjaajamises elanike nõustamine ja juhendamine ning külaliste vastuvõtmise korraldamine.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 26. oktoober.

Eripedagoogi või logopeedi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog või logopeed hakkab tööle Rapla linna munitsipaallasteaedades koos teiste logopeedidega.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 7. november.

Rapla Valla Avatud Noortekeskuse juhataja ametikoha eesmärgiks on noortekeskuse juhtimine ja noortetubade töö koordineerimine ja töös osalemine.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

Rohkem infot konkursside kohta leiad siit.