Kutse arutelule

Alates 1. jaanuarist 2018, peale maavalitsuste tegevuse lõppemist, on Raplamaa kohalike omavalitsuste ühiselt täidetavaks ülesandeks maakonna arengu suunamine. Selle täitmiseks on alates märtsikuust koostatud uut maakonna arengustrateegiat.

Praeguseks on see töö jõudmas lõpule – teemarühmad on oma tegevuse juba lõpetanud ning strateegiadokumendi ja tegevuskava mustandid on valminud. Dokumendid on läbi käinud ka strateegiatiimist, mille koosseisu kuuluvad muuhulgas kõigi valdade arendusnõunikud, kes on ka valla poolseteks kontaktisikuteks.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu, valdade ametnike ja teiste partnerite koostöös oleme püüdnud viia maakonna arengustrateegia ning uued valdade arengukavad ja eelarvestrateegiad omavahel kooskõlla.

Nagu kevadel, nii ka nüüd oleme otsustanud korraldada arutelud kõigis maakonna omavalitsustes. Soovime Teile anda ülevaate sellest, mida on maakonna arengustrateegia koostamisel tehtud ja milliste tulemusteni oleme jõudnud ning saada tehtule tagasisidet maakonna eri piirkondadest.

Selleks ootan Teid 31. oktoobril kell 16.00 maakonna arengustrateegia arutelule Rapla vallamajas. Arutelu lõpp on kavandatud kella 18.00.

Palun Teil selleks kohtumiseks läbi vaadata arengudokumentide mustandid ja mõelda läbi, millised täiendused või parandused tuleks maakonna arengustrateegiasse ja tegevuskavasse kindlasti sisse viia.

Maakonna arengustrateegia ning tegevuskava mustandid on kättesaadavad Raplamaa Omavalitsuste Liidu kodulehel, alajaotuses „Maakonna areng": https://rol.raplamaa.ee/maakonna-areng/maakonna-arengustrateegia-2035/strateegiadokument/

 

Peatse kohtumiseni!

Piret Minn
vallavanem