Harrastuskalapüügi taristu arendamine Vesiroosi tervisepargis

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas Rapla Vallavalitsuse 2017 a keskkonnaprogrammi projekti „Harrastuskalapüügi taristu arendamine Vesiroosi tervisepargis" rajamist.

Toetati silla paigaldamist üle jõe ning juurdepääsutee rajamist ning parkla katte ühtlustamist purukruusaga. Kogu projekti maksumus oli 7437,6 eurot, millest KIK ilt saadi 5345,1 eurot ja valla omaosaluseks jäi 2092,5 eurot.

Silla paigaldustööd valmisid 2018 aasta jaanuaris, parkla katmine ja juurdepääsutee rajamine 2018 oktoobris.

Vallavalitsusel on kavas edaspidi paigaldada sillale käsipuud ning jätkata tervisepargi arendamist jõe teisele kaldale jäävale alale.

foto foto

pilt