I kohtumine noortevolikogu loomiseks

2. novembril said esimest korda Rapla Kesklinna Koolis kokku aktiivsed noored, et moodustada Rapla valla noortevolikogu. Valla noorsootööspetsialisti Helen Hintsi eestvedamisel koguti mõtteid ja teadmisi noorte volikogu olemusest. Abivallavanem Margo Hussar selgitas noortele vallavalitsuse ja volikogu erinevust ja valla ootusi ning võimalusi noortevolikogule.

Lepiti kokku, et järgmine kohtumine toimub 14. detsembril ja siis peaks paika saama ka  noortevolikogu 1. koosseis. 

foto foto

foto foto