« Tagasi

Rapla vallal on taas oma noortevolikogu

25. jaanuari õhtul said vallamaja saalis kokku seltskond noori, volikogu ja valla esindajaid – toimus noortevolikogu loomise üldkoosolek. Eelnevalt oli aktiivgrupp juba paaril korral kohtunud ja selgeks teinud, kas tahetakse luua noortevolikogu või noorteaktiiv.

Koosolek algas Rapla Vallavolikogu esimehe Rene Koka sissejuhatava tutvustusega volikogu tööst. Aktiivgrupist avaldas 8 noort soovi kanditeerida Rapla Valla Noortevolikokku. Koosolekul said kõik kandidaadid end tutvustada ja vastata täpsustavatele küsimustele.

Abivallavanem Margo Hussar tutvustas valimiskorda ja jagati välja valimiskaardid. Toimus salajane hääletus. Sel ajal, kui valimiskomisjon tegi kindlaks hääletustulemusi, rääkisid volikogu esimees Rene Kokk ja aseesimees Tarmo Lukk oma kogemustest noortevolikoguga ja milliseid võimalusi nemad näevad  noortel valla elus kaasa rääkida.

Volikogu ootab noortevolikogu oma istungitele ja noortele antakse võimalus osaleda ka volikogu komisjonide koosolekutel.

Noortevolikogusse valiti järgnevad noored:
Eneli Veskimäe – Juuru Eduard Vilde Kool
Rasmus Arro – Rapla Kesklinna Kool
Ilona Saar – Kaiu Põhikool
Olaf Tammaru – Rapla Täiskasvanute Gümnaasium
Juliie-Liisa Sillaste – Kaiu Põhikool
Karl Pärtel Aasrand – Rapla Vesiroosi Kool
Frances Fuchs – Rapla Vesiroosi Kool
Kristjan Volmer – Rapla Vesiroosi Kool

Järgmisel kohtumisel valivad noortevolikogu liikmed endi seast esimehe ja kaks aseesimeest, koostavad tegevuskava ja vaatavad üle kehtiva noortevolikogu tegutsemise alused.

Helen Hints
Noorsootööspetsialist

pilt
Pildil vasakult: Frances Fuchs, Karl Pärtel Aasrand, Rasmus Arro, Kristjan Volmer,
Tarmo Lukk, Rene Kokk, Olaf Tammaru, Ilona Saar, Juliie-Liisa Sillaste
Pildistas Rita Triinu Peussa