« Tagasi

Selle aasta kaasava eelarve ideed on laekunud

4. veebruariks laekusid ideed käesoleva aasta kaasavasse eelarvesse. Järgnevalt vaatab komisjon need läbi ja teeb otsused, millised suunatakse rahvahääletusele.

Rahvahääletus viiakse läbi märtsis.

Täpsemalt kaasava eelarve menetlemise kohta saad lugeda ja esitatud ideede kohta arvamust avaldada siin.

 

Tähtajaks, 4. veebruariks, laekusid järgnevad ideed:


KAIU PIIRKOND

Kuimetsa külaplatsi lavaterrass ja pingid
Kuimetsa külas elab 2019 01. jaanuari seisuga 319 elanikku. Naaberkülades Tamsi, Oblu, Vaopere külades kokku lisaks veel 108 elanikku. Kuimetsa külas on aastaid peetud ühiseid jaanitulesid, kodukandipäevasid, Tähtedesõitu, laatasid jpm kuhu tulevad kokku inimesed Kuimetsast, naaberküladest, kui ka naabervallast. Ürituste planeerimisel seisame me igakord küsimuse ees- kus kohast me saame pingid? Seni on meid aidanud head külaelanikud, kes toovad ürituse tarbeks kohale omad pingid ja oleme saanud väikesele hulgale inimestele kindlustada istumiskohad. Küll on aga ürituste külastajate hulgas ka vanemaid inimesi ja lastega peresid kelle jaoks on koht kus vahepeal jalga puhata äärmiselt vajalik. Oleme plaaninud soetada kokku 25 pinki, nendest 10tk 2100mm pikad ja 15tk 3000mm pikad. Pingi laiused on 40cm. Pingid on teisaldatavad, mis tagab nende korrashoiu ja olemasolu pikkadeks aastateks. Külaelanike suur soov on saada oma külale ka laululava, mille all saavad külla tulnud esinejad mugavalt oma etteasteid esitada.

Kaiu alevikku discgolfi raja rajamine
Kaasava eelarve idee ettepanekuks on rajada Kaiu alevikku discgolfi rada. Planeeritav discgolfi rada asub enamjaolt vallale kuuluval maal, osad rajad on planeeritud eraisiku maale, kuid see ei takista raja ehitamist, kuna maaomanik toetab piirkonnas tervisedendust ja sportimist ning ei ole vastu discgolfi raja ehitamisele. Discgolfi raja rajamine tõstab elanike liikumisharrastust vabas looduses ning toetab üleüldist tervisedendust piirkonnas – tervisedendamise idee on muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsasti kättesaadavad. Antud mõtet toetab ka Rapla maakonna terviseprofiil, mis on valminud aastateks 2019-2022. Discgolfi rajaga loome elanikele suurema võimaluse tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamiseks ning seeläbi tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist piirkonnas.

Toome kino Kuimetsa
Projekti idee on tuua kino tagasi Kuimetsa. Kuimetsa on kohanimena eestlaste jaoks tuttavaks saanud läbi suurepärase filmi "Viimne reliikvia". Külas endas pole aastaid enam olnud võimalik kino näidata ega vaadata. Tahame selle vea parandada. Selleks vajame korralikku tehnikat alates dataprojektorist, ekraanist ja lõpetades helisüsteemiga, mida peaks saama kasutada ka välitingimustes, kuna suvel sooviksime pakkuda kinoelamusi ka õues. Korralikku dataprojektorit on lisaks kinonäitamisele vaja ka parema kvaliteediga reisiõhtute läbiviimiseks rahvamajas või erinevate sündmuste slaidiprogrammide kvaliteetsemaks kuvamiseks. Dataprojektorist oleme tundnud puudust näiteks ka Kodukandipäeva läbiviimise käigus. Dataprojektorit ennast saaksime hiljem hakata välja rentima, kas rahvamajas toimuvate ürituste kvaliteedi tõstmiseks või naabruskonna asutustele. Kinobussi kaudu tellitavate ja näidatavate filmide piletitulust pool saab filmi näitaja, mis tähendab, et ajapikku on võimalus osa projektirahast kas tagasi teenida või siis kinotehnika panna teenima tulu Kuimetsa kultuuriseltsile.


RAIKKÜLA PIIROND

Võrguplats Kabalas jõe kaldal
Kabala kandi aktiivsed ja vabas õhus sportimist armastavad inimesed soovivad rajada avalikuks kasutamiseks rannavõrkpalliväljaku Kabalas asuva jõe kaldale. Võrkpalliväljaku jaoks sobiva kohana oleme valinud Kabala küla keskel asuva Kabala mõisa katastriüksuse Vigala jõe kaldal, mis kuulub kohalikule omavalitsusele. Rajatava võrkpalliplatsi vahetusläheduses on jõeäärne puhkeala, kuhu on paigaldatud MTÜ Kappeli külade poolt ujuvsild koos veeohutusstendiga ning pinklaud. Kogu senine rajatud puhkeala on leidnud väga tiheda kasutuse nii laste, noorte kui ka vanemate ja vanavanemate poolt. Rajades sinna ka võrkpalliväljaku on erinevad ja sportlikud tegevused garanteeritud kogu perele. Soovime, et senisest passiivsest puhkealast saaks aktiivne puhkeala. Eesmärk on, et külarahval oleks koht, kuhu kokku tulla ning aktiivselt vabaaega veeta. Lisaks loodame, et rajatavale võrkpalliplatsile leiavad tee ka teistest kantidest inimesed ning külas jõekaldal asuv puhkeala koos võrkpalliväljakuga muutuks järjest populaarsemaks.

Lipa kandile multifunktsionaalse spordi- ja kultuuriväljaku loomise I etapp
Eesmärgiks on taaselustada Lipa kandi keskuseks asuv Lipa spordiväljak, mille tulemusena rajatakse etapiviisiliselt väljak, kus on võimalik sportida, korraldada spordiüritusi, laagreid, samas läbi viia ka erinevaid kultuuriüritusi (kontserte, laatasid, etendusi jne). Kohalik kogukond on aastaid arutanud, kuidas spordiväljaku kadunud funktsiooni taastada ja kus suuremaid üritusi korraldada. Möödunud aastal arutas seda teemat kohalik MTÜ ning otsustati alustada multifunktsionaalse väljaku rajamist etapiviisiliselt. I etapp – leida võimalusi lagunenud ja vajunud atraktsioonide välja vahetamiseks – sellega osaleme Rapla valla kaasavas eelarves. Seejärel leida erinevaid rahastusvõimalusi projektikirjutamistega, et puhastada jooksurada, ehitada korvpalliplatsile asfaldist aluskate, paigaldada tribüün ca 100-le pealtvaatajale ning ehitada lava. Kogukonna tööna puhastatakse ja värvitakse vanad ronimispuud ning tehakse heakorratöid (võsast puhastamine jms). Multifunktsionaalse väljaku I etapi valmimise tulemusena on algust tehtud ühe Rapla vallas asuva hetkel kasutuskõlbmatu objekti korrastamisega, mille tulemusena luuakse kohaliku piirkonna inimestele sportimise väljak, muudetakse atraktiivsemaks väikest maapiirkonda ning antakse lootust multifunktsionaalse väljaku valmimiseks.

Välijõusaal Purkusse
Purku aktiivsed elanikud soovivad ehitada välijõusaali meie noorte ja tervisesportlaste tarbeks. Välijõusaali rajamisega paraneks seda kasutama hakkava elanikkonna tervis ja liikumisharjumused muutuksid. Samuti leiaksid noored endale tegevust väljaspool noortekeskus. Purkus toimunud turvalise kodukandi kohtumisõhtul peeti üheks oluliseimaks teemaks noorte vaba aja sisustamist. Noorte enda poolt tuli lahendusena idee, et võiks kuidagi suurendada nende sportimisvõimalusi (hetkel on olemas ainult jalgpalliväravad ja korvpalliplats). Seega saaks treenigplatsi rajamisest eelkõige kasu kohalikud noored. Arutelus MTÜ Purculiga leidsime, et välijõusaali kõige sobivamaks asukohaks oleks külaplatsi äär. Hetkel asub seal vana ja väsinud väli võimlemiskomplekt. Rajatavat välijõusaali saaksid kasutad kõik ja ka treeningseadmeid leiduks igas vanuses elanikele.


JUURU PIIRKOND

Juuru Eduard Vilde kooli võimla ümberehitus multifunktsionaalseks saaliks
Praegu toimub Juuru Eduard Vilde kooli kapitaalremont, mida rahastab SA Innove ja Rapla Vallavalitsus. Peale remonti saavad uue välimuse õppeklassid ja kooli välisfassaad. Remondi sisse ei ole arvestatud spordisaali, mis on vananenud ja väga räämas olekus. Kooli idee on muuta praegune spordisaal multifunktsionaalseks saaliks, kus saab viia läbi kehalise kasvatuse tunde, erinevaid treeninguid, tähistada olulisi koolisündmusi, viia läbi vilistlaste õhtuid, tantsida rahvatantsu, laulda koorilaulu ning rentida huvilistele väljaspool kooli ja huviringide aega.


RAPLA PIIRKOND

Kodila Välijõusaal 2019
Kodila kandi noored on tulnud välja ideega, et nad sooviksid väga kasutada välijõusaali. Kahjuks võimalused selleks siinpool valda on väga limiteeritud ja noorel inimesel ei ole võimalik alati Rapla suunas liikuda, et sporti teha.  Kuna eelmise kaasava eelarve projekti raames jäime sellest võimalusest napilt ilma, siis sellel aastal sooviksime selle kindlasti teoks teha. Sport on midagi, mis on vaja uuesti inimesteni tuua ja mis oleks selleks parem, kui välijõusaal, kus saab treenitud kogu keha.  Kodila külas on olemas selleks ideaalne maalapike, mis asub laste mänguväljaku kõrval, seega boonusena saavad lapsevanemad saata oma pisemad mängima samal ajal kui vabanetakse paarist lisakilost ja treenitakse lihaseid.  Leiame, et jõusaal on oluline ka valla seisukohalt, sest see pakub praktilist tegevust kogu perele ja aitaks edasi arendada elu külades, mis hetkel on saamas ääremaadeks.  Treeningvõimalused muudavad külad atraktiivsemaks ja meelitavad kohale uusi elanikke.

Aktiivne Alu
Alu on suurepärane koht elamiseks ja laste kasvatamiseks. Meil on palju rohelust ja värsket õhku. Lapsi on meil palju ja on järjest juurde tulemas. Puudus on avalikust mänguväljakust, kus kõik Alu lapsed käia saaksid. Me tahame Alusse teha kaasava eelarve abil korraliku ja kaasaegse mängulinnaku, mis on mõeldud nii väikestele kui ka suurematele lastele. Natuke suurematele lastele ja noortele tahame pakkuda midagi põnevat madalseiklusraja näol, kust ei puudu ka zipline. See oleks nii füüsiliselt arendav kui ka väljakutset pakkuv ja lõbus. Alu on väga tervisest lugupidav. Kergliiklustee on aktiivses kasutuses ja suure lisandväärtuse annaks välijõusaal selle kõrval. Välijõusaali seadmed on lihtsad ja jõukohased kasutada alates teismelistest kuni pensionärideni välja. Värskes õhus sportimine on nii kehale kui ka meelele mõnusam.