« Tagasi

Oodatakse osalejaid maakonna meistrivõistlustele lauamängude neljavõistluses

Lauamängude neljavõistluses on oodatud osalema kõik: alustades lastest ja lõpetades veteranidega!

plakat

 

 

Raplamaa 2019.a.  lauamängude mitmevõistluse meistrivõistluste J U H E N D

EESMÄRK:
 Hoogustada lauamängude harrastamist Raplamaal ja kogu Eestimaal.
 Selgitada välja Raplamaa 2019.a. meistrid ja paremusjärjestus, mis on ühtlasi Eesti Karikavõistluste (KV)  III etapp ja Eesti individuaal-võistkondlikud lauamängude meistrivõistlused (EMV).

AEG, KOHT ja REGISTREERIMINE:
 Raplamaa 2019.a. lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmevõistluse meistrivõistlused (MV) toimuvad  30. märtsil 2019.a. algusega kell 10.00 Raplamaal, Kehtna vallas, Kaereperes  Valtu Spordimajas.
 Registreerimine toimub kohapeal kell 9.30.
 Osavõtumaks: täiskasvanud võistlejad 5  €.
 Võistlusmaksu saab tasuda kohapeal sularahas.

OSAVÕTJAD ja PROGRAMM:
 Võistlema lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.
 Võistlusklassid:
- tüdrukud U18 (sündinud 2001 ja hiljem)
- naised 19-54 aastased (sündinud 2000 - 1965)
- naisveteranid  55+ (sündinud 1964 ja varem)
-      poisid U18 (sündinud 2001  ja hiljem)
-      mehed 19-59 a. (sündinud 2000-1960)
-      meesveteranid 60+ ( sündinud 1959 ja varem)

KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE:
 Võistluste ettevalmistamist ja läbiviimist korraldab Rapla Maleklubi   koos Rapla Maakonna Spordiliiduga, peakohtunik Heino Merilaine ja peasekretär Marko Orav.
 Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja lauatennise võistlusmäärusi.
 Tüdrukud, naised ja  naisveteranid mängivad koos šveitsi süsteemis  7 vooru (kui osalejaid on vähem, siis toimub võistlus turniirisüsteemis).
 Poisid, mehed ja meesveteranid mängivad šveitsi süsteemis 7 vooru.
 Üks kohtumine koosneb kahest male ja kabe partiist mõtlemisajaga males mõlemale võistlejale 5 minutit ja kabes 3 minutit, kahest geimist koroonas ja kahest setist lauatennises 11 punktini (kahe punktilise vahega).
 Paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral šveitsi süsteemis kasutatakse Bucholzi-m koefitsienti, järgneb Bergeri ja progresseeruv koefitsient. Turniirisüsteemis on võrdsete kogutud punktide korral tähtsaim omavaheline mäng (või omavahelistes mängudes -kohtumistes kogutud punktid), võrdsuse korral Bergeri koefitsient.

I N V E N T A R
 Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise pall ja reket, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE
 Iga vanuseklassi kolme paremat  (Raplamaa sportlast) autasustatakse Raplamaa MV medali ja diplomiga.

ÜLDISELT
 Tervisliku seisundi eest vastutab võistlustel iga sportlane ise.
 Kohapeal võimalik osta lõunasuppi ja kohvi, töötavad saunad. Peale võistlust on võimalus Valtu Spordimajas ujuda (täiskasvanud 4,5 €, õpilased ja pensionärid 3 €).
 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja, koos kohtunikekoguga tuginedes võistlusmäärustele.
Koostas:  Ülle Laasner (tel 528 4090, laasner@gmail.com)