« Tagasi

Ootame 2018. aasta kaasava eelarve ideid 21. märtsini

Juba neljandat aastat saab pakkuda välja ideid ning seejärel läbi hääletuse suunata, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada kuni 30 000 € valla eelarvelisi vahendeid.


Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallas korraldatav üritus või muu vallaga seotud idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikult suuri kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise hinnanguline maksumus ei või olla väiksem kui 10 000 €. Kui pakutakse välja sündmuse (ürituse) idee, siis see peab toimuma Rapla vallas 2018. aastal ning olema suunatud Rapla valla positiivse maine kujundamisele.

Kaasava eelarve ideid võib esitada 21. märtsini 2018 Rapla Vallavalitsusele e-postiga rapla@rapla.ee või tavapostiga aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.

Ideid võivad esitada nii valla elanikud kui mujal elavad inimesed.

Täpsemalt loe kaasava eelarve kohta siit.