« Tagasi

Ootame kaasa mõtlema ja rääkima!

Rapla Vallavolikogu on algatanud 29. märtsil 2019 otsusega nr 39 Rapla valla arengukava uuendamise. Uuendamisele kuuluvad arengukava lisad 1-4, millele ootame Teie ettepanekuid. Nii hetkel kehtiva arengukava dokumendid kui ka uuendatava dokumendi eelnõu on kättesaadav Rapla valla kodulehel siin.

Muudatusettepanekud palume esitada hiljemalt 28.mail 2019 e-postiga aadressil rapla@rapla.ee kujul:
- muudatusettepaneku esitaja (nimi, kontaktid);
- muudatusettepaneku sisu/vajaduse kirjeldus;
- hetkel kehtiv tekst;
- välja pakutav muudetud tekst.

Lisaks võimalusele teha ettepanekuid dokumenti kirjalikult, toimub Rapla valla arengukava 2018–2025 avalik arutelu 3. juunil 2019 kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla.

Arutelul on võimalus jätkuvalt teha omapoolseid ettepanekuid dokumenti paranduste sisseviimiseks. Kõik esitatud muudatusettepanekud kaalutakse läbi vallavalitsuses ja volikogu komisjonides ning vastavalt nende ettepanekutele viiakse muudatused ka lõppdokumenti sisse.

Ootame Teid arvamust avaldama ja kaasa rääkima!
Heiti Vahtra
arendusnõunik