« Tagasi

Puudega isiku elukoha kohandamisest

Rapla Vallavalitsus annab teada, et on avatud taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks.

Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingud, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.

Taotlused esitada hiljemalt 29.04.2018 Rapla Vallavalitsusele.

Lisainformatsiooni saab küsida tööpäevadel telefonilt 5342 6030 või e posti vahendusel maiu.kalmus@rapla.ee.


Sotsiaalnõunik Maiu Kalmus