« Tagasi

Rapla kooli lugudest vormub raamat

Praegune Rapla Ühisgümnaasium tähistab 2020. aasta mais kooli 85. tegevusaastat. Selleks tähtpäevaks ilmub kooli arengulugu kajastav mahukas raamat, mis annab sõnas ja pildis põhjaliku ülevaate koolist.

Kogumik algab 1918. aastast, kui Raplas hakati rääkima uue koolimaja ehitamise ja keskkooli asutamise vajadusest. Lugudega jõutakse 2018. aastasse, kui praegune kool muudab nime. Sada aastat rännakut ajavoolus. Ajarännakul läbitakse aastaringid, kus on koolielu olulisemad sündmused, muutused, eredamad ettevõtmised, kirkamad killud, huvitavamad faktid jne.

RÜG-il on pikk, kirev ja põnev ajalugu, aga see ei ole veel põhjalikult raamatusse talletatud. Koolielu on tuhandetahuline. Selles on oma rõõmud ja mured, edusammud ja tagasilöögid jne. Kool on nagu mosaiik, kus on säravaid, heledaid, tumedaid ja ka musti kilde. Iga periood kooli arenguloos on omanäoline, sest aeg, mil kool tegutseb, paneb oma pitseri. Kogumikku tuleb ka niisugust materjali, mis on kirja pandud vahetult omas ajas, just tolle aja arusaamade kohaselt. See muudab raamatu ehedaks ja huvitavamaks ning lugejal on võimalus saada paremini aru tollase koolielu tegelikkusest – kool ajapeeglis. Kogumik on omamoodi koduloo lugemik, kus on meeleolukad lood mitme põlvkonna kooliajast ja koolioludest.

Kooliaeg on inimese elus üks olulisem periood, mis koosneb kõnekatest ja nüansirikastest mälestuskildudest. Kool kätkeb mitme põlvkonna, tuhandete noorte ja sadade õpetajate lugu. Möödunu vajab jäädvustamist ja tehtu meelespidamist. Selleks, et valmiks koolist huvitav ja elevust tekitav kogumik, on vaja need muhedad-tõsised-naljakad-murelikud pajatused ja mitmesugused materjalid kokku koguda ning need koolilugudesse põimida. Mälestused tahavad mäletamist ja üleskirjutamist. Kool elab ülestähendatud lugudes.

Koolis on tuhandeid raamatuid, aga kui puudub kohalikku hariduselu väärtustav raamat, siis on midagi olulist puudu. Kui kool on oma arengulugu hoolikalt kirja pannud, on ta kogukonna vaimse teljena koduloos olemas. Kogumiku koostajana vajan selles väga mahukas töös ka vilistlaste ja endiste õpetajate abi. Teie kirjapandud meenutused või jutustatud lood, kasutada antud fotod, dokumendid, illustratiivsed materjalid, kasulikud viited jm. loovad hea pinnase, et saaks koostada haridus- ja kultuuriloolise väärtusega raamatu. Neil, kes soovivad mind kogumiku koostamisel aidata, palun endast teada anda tel. 51 14 665 või meiliaadressil ants.tammar@gmail.com

Koolipärimuse kogumise küsitluskava märksõnade hulgast leiate kindlasti teemad, mis annavad tõuke ja inspiratsiooni mälestuskildude kirjutamiseks. Kui märksõnade hulgast on välja jäänud meeliköitvaid teemasid, siis palun lisage need. 

• Esimene september
• Teekond kooli ja koju
• Liiklusvahend
• Koolimaja
• Uue koolimaja ehitamine
• Koolikell
• Kooli laul, laulupäevad
• Internaat
• Koolivorm ja koolimüts. Vahetusjalatsid. Riietus koolis
• Moeveidrused
• Pikad juuksed, tukad,  alt laienevad püksid, platvormkingad jm.
• Koolikott, õppevahendid (õpikud, vihikud, päevik jne)
• Koolipink ja pinginaaber
• Sulepea ja tindipott
• Ainetunnid
• Sõjaline algõpetus
• Kehaline kasvatus
• Tööõpetus
• Kodundus ja käsitöö
• Tootmisõpetus ja õppepraktika (lisaerialade õpetamine)
• Töökasvatus. ÜKT
• Kooliaed.
• Kodused õppeülesanded. Kohustuslik kirjandus
• Uurimistöö tegemine
• Eksamid
• Hinne
• Esimene õpetaja. Klassijuhataja
• Õpetajad, õppealajuhatajad ja direktorid. Keda neist meenutate tänumeeles?
• Õpetajate päev
• Uue õpetaja proovilepanemise viisid
• Hüüdnimed
• Õpilasargoo
• Spikerdamine
• Popitegemine
• Vahetund
• Koolisöökla, söögivahetund ja söök
• Kooli sisekorraeeskiri
• Krutskid ja ulakus
• Karistus ja selle mõju
• Peale tunde jäämine
• Suvetöö
• Pikapäevarühm
• Kuueaastaste klass
• Sügisel ja kevadel kolhoosis-sovhoosis
• Oktoobrilaps. Pioneeri- ja komsomoliorganisatsiooni tegevus
• Mälestusi pioneeriks ja komnooreks olemisest
• Kool ja kirik – ateistlik kasvatustöö
• Sõprussidemed teiste koolidega
• Kooliekskursioon. Välisreisid. Õppesõidud
• Klassiõhtu
• Koolipidu. Disko
• Nääri- või jõulupidu
• Kooli traditsioonid
• Isetegevus ja huvialaringid. Klassiväline töö
• Laulu- ja tantsupeol
• Sport. Sportimisega seotud kohad. Spordiringid. Võistlused
• Sport ja õppimine
• Kirjanduslik omalooming ja koolialmanahhid. Kirjandusring
• Kooli seinaleht
• Kooliraadio
• Koolivaheaeg. Suvevaheaeg
• Kooli lõpetamine ja lõpupidu
• Märk ja sõrmus
• Legendaarsed ja värvikad õpetajad ja õpilased kooliajast. Mille poolest olid nad erilised?
• Mis oli koolis õppides kõige suurem eneseületamine?
• Kuidas iseloomustad  Eesti ajaloos seda perioodi, mis langes Teie kooliaega?
• Mis omaaegses koolis kõige enam rõõmustas ja kurvastas?
• Millised tunded tärkavad oma kooliajale tagasi mõeldes?
• Mis oli kõige väärtuslikum sellest, mida koolis õppisid?

Olen Teile väga tänulik, kui saadate selle koolipärimuse kogumise üleskutse oma klassi- ja ka teistele koolikaaslastele.

Lugupidamise ja tänutundega

Ants Tammar,
kogumiku koostaja