« Tagasi

RAPLA VALLA AASTA KÜLA JA AASTA SÄDEINIMENE

RAPLA VALLA AASTA KÜLA JA AASTA SÄDEINIMENE

 

Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus ootavad 26. märtsiks 2018.a.  ettepanekuid Aasta küla ja Aasta sädeinimese tunnustamiseks.

Tunnustamise ettepanek peab sisaldama:
• Aasta sädeinimese nimi, kontaktid  ja elukoht;
• Aasta küla nimi ja kontaktid;
• Tunnustamise põhjendus;
• Nominendi esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev, allkiri.
Kirjalik ettepanek saata e-postile rapla@rapla.ee või aadressil Viljandi mnt 17, 79577 Rapla
Tunnustamine toimub valla külade tänuüritusel  aprillis.


AASTA KÜLA  nominendile esitatavad nõuded:
- eriliselt nähtav on külakogukonna   positiivne areng  ja külasisene koostöö  vähemalt 2 aasta jooksul;
- külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine;
- koostöö kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega;
- avatus ja tuntus maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil;

AASTA SÄDEINIMESE nominendile esitatavad nõuded:
- isik on tuntud, autoriteetne ja aktiivne oma kodukohas ja  maakondlikul või üleriigilisel tasandil;
- on külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algataja  ja elluviija.
- tegutseb aktiivselt  külaliikumises  nii vabariiklikul, maakondlikul kui ka  kohalikul tasandil ning teeb koostööd kohaliku omavalitsusega;

Palume lisada ka fotomaterjali!