« Tagasi

Rapla Vallavalitsus vajab Rapla Varahaldusele juhatajat

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla Varahalduse juhataja ametikoha täitmiseks.

Rapla Varahaldus on valla hallatav asutus, mille peamisteks ülesanneteks on vallavara haldamine, valla taristu rajamine, arendamine ja korrashoid, investeerimisprojektide teostamine. Samuti uue vara saamisega seotud tegevuste korraldamine.

Ametikoha üldeesmärk:
Allasutuse juhtimine, igapäevase asutuse töö korraldamine vallavara haldamisel, vajadusel töötajate asendamine.
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kesk-eri või kõrgharidus;
• töökogemus majanduse valdkonnas;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• valmisolek füüsiliseks tegevuseks;
• koostöötahe ja -võime ning väga hea suhtlemisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• oskust kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• iseseisev mõtlemine, õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
• kasuks tuleb kogemus projektijuhtimise ja riigihangete alal.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 12. märtsiks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo: abivallavanem Meelis Mägi, tel 489 0533 või meelis.magi@rapla.ee