Ettevalmistusklassi esimene kokkusaamine toimub esmaspäeval, 9. septembril, kell 18 Rapla Muusikakoolis. Ettevalmistusklassi võetakse vastu 5-6 aastaseid lapsi ilma muusikaliste katseteta....

Rapla Muusikakooli ettevalmistusklass alustab 9. septembril

Ettevalmistusklassi esimene kokkusaamine toimub esmaspäeval, 9. septembril, kell 18 Rapla Muusikakoolis. Ettevalmistusklassi võetakse vastu 5-6 aastaseid lapsi ilma muusikaliste katseteta....

Rapla Vallavalitsus osaleb koos kaheksa teise omavalitsusega (Elva Vallavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus ja...

Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine

Rapla Vallavalitsus osaleb koos kaheksa teise omavalitsusega (Elva Vallavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Järva Vallavalitsus, Pärnu Linnavalitsus, Põlva Vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus ja...

1. klassi koha saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus. Rapla Vallavalitsus kehtestas 11.02.2019 aastal määruse nr 6 „ Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja...

Tähelepanu 2019 sügisel Rapla vallas kooliteed alustavate laste vanemad!

1. klassi koha saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus. Rapla Vallavalitsus kehtestas 11.02.2019 aastal määruse nr 6 „ Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja...

Rapla valla koolieelsete lasteasutuste 2019. a kollektiivpuhkuste graafik Alu Kool Alu rühmad  - 1. juuli kuni 2. august Alu Kool Kodila rühm  - 25. juuni kuni 5. august ...

Kollektiivpuhkused lasteaedades 2019. aastal

Rapla valla koolieelsete lasteasutuste 2019. a kollektiivpuhkuste graafik Alu Kool Alu rühmad  - 1. juuli kuni 2. august Alu Kool Kodila rühm  - 25. juuni kuni 5. august ...