Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi...

Rail Balticu keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi...

ÜHISAVALDUS Rail Balticu raudteel kohalike peatuste ja regionaalrongiliikluse arendamiseks Pärnus, 29. novembril 2019 Harjumaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Omavalitsuste...

Kolme maakonna ühispöördumine Rail Baltica kohalike rongipeatuste teemal

ÜHISAVALDUS Rail Balticu raudteel kohalike peatuste ja regionaalrongiliikluse arendamiseks Pärnus, 29. novembril 2019 Harjumaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Omavalitsuste...

Head kodanikud! Palun tutvuge Rail Balticu eelprojektiga. Valminud eelprojektis on määratud planeeringukoridor koos raudtee maavajadusega, lahendatud kõik ristumised olemasolevate teedega...

Rail Balticu eelprojektiga tutvumine

Head kodanikud! Palun tutvuge Rail Balticu eelprojektiga. Valminud eelprojektis on määratud planeeringukoridor koos raudtee maavajadusega, lahendatud kõik ristumised olemasolevate teedega...