Rapla Vallavalitsus määras 4. mai istungil valla eelarvest 2020. aasta II kvartalis läbiviidavate projektide toetuseks 3 800 eurot. Kultuuriprojektidele eraldati  2 800 eurot: •...

Toetus II kvartali kultuuri- ja noorteprojektidele

Rapla Vallavalitsus määras 4. mai istungil valla eelarvest 2020. aasta II kvartalis läbiviidavate projektide toetuseks 3 800 eurot. Kultuuriprojektidele eraldati  2 800 eurot: •...

Keskkonnaministeeriumi pressiteade 27. aprill 2020 Alates 8. maist saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja...

Toetuse saajate ring ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks laieneb

Keskkonnaministeeriumi pressiteade 27. aprill 2020 Alates 8. maist saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja...

Kultuuritöö 2020. aasta tegevustoetused   Ene Kiinvald Ruum ja Disain : "Laste ja noorte keraamika ja portselanmaali kursuste läbiviimine" - 5040 eurot; EELK Rapla...

Esimesed kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja sotsiaalvaldkonna toetused selleks aastaks on jagatud

Kultuuritöö 2020. aasta tegevustoetused   Ene Kiinvald Ruum ja Disain : "Laste ja noorte keraamika ja portselanmaali kursuste läbiviimine" - 5040 eurot; EELK Rapla...

15. detsembrini saab esitada taotlusi huvihariduse ja huvitegevuse toetuse saamiseks. Vastavalt Rapla valla huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korrale on kehtestatud...

2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse taotlusvoor on avatud!

15. detsembrini saab esitada taotlusi huvihariduse ja huvitegevuse toetuse saamiseks. Vastavalt Rapla valla huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korrale on kehtestatud...

Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtpäevaks esitati 51 taotlust. Taotlused jagunesid järgnevalt: • veesüsteemide valdkonna tegevus 20 taotlust • kanalisatsioonisüsteemide...

Hajaasustuse programmist Rapla vallas

Hajaasustuse programmi taotluste esitamise tähtpäevaks esitati 51 taotlust. Taotlused jagunesid järgnevalt: • veesüsteemide valdkonna tegevus 20 taotlust • kanalisatsioonisüsteemide...

3. juunist – 21. juunini võtame vastu  huvitegevuse ja -hariduse toetuse taotlusi tegevuste läbi viimiseks perioodil käesoleva aasta septembrist kuni detsembri lõpuni . Eelistatud...

Lisavoor huvihariduse ja -tegevuse rahastamiseks

3. juunist – 21. juunini võtame vastu  huvitegevuse ja -hariduse toetuse taotlusi tegevuste läbi viimiseks perioodil käesoleva aasta septembrist kuni detsembri lõpuni . Eelistatud...

Hetkel valitseb Eesti metsades ja maastikul äärmiselt suur tuleoht. Vaata Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/ . Päästeamet tuletab...

Päästeamet hoiatab: Eestis valitseb äärmiselt suur tuleoht!

Hetkel valitseb Eesti metsades ja maastikul äärmiselt suur tuleoht. Vaata Riigi Ilmateenistuse tuleohukaarti http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/ . Päästeamet tuletab...

Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019 .a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise...

KredEx avab 06.05.2019 lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud kuni 10.06.2019 .a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes moodustavad ühise...

Korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist ja elamufondi kaasajastamiseks on käesoleva aasta riigieelarves ette nähtud 17,5 miljonit eurot . Toetuskõlbulikud on ka väiksemad...

Avanes uus taotlusvoor korterelamute renoveerimise toetamiseks

Korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist ja elamufondi kaasajastamiseks on käesoleva aasta riigieelarves ette nähtud 17,5 miljonit eurot . Toetuskõlbulikud on ka väiksemad...

Sporditoetused 1. aprillil määras Rapla Vallavalitsus valla eelarvest sporditööle eraldamiseks ette nähtud vahenditest 2019.a II taotlusvooru  projektitoetuseks 3929 eurot järgmiselt:...

II kvartali projektitoetused on määratud

Sporditoetused 1. aprillil määras Rapla Vallavalitsus valla eelarvest sporditööle eraldamiseks ette nähtud vahenditest 2019.a II taotlusvooru  projektitoetuseks 3929 eurot järgmiselt:...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee...

Suvepuhkuseks puhas joogivesi ja kanalisatsioon majja!

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee...

Kuuendat aastat korraldab Siseministeerium turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on  Raplamaa Omavalitsuste Liit. Kogukondliku turvalisuse...

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondlik toetusvoor

Kuuendat aastat korraldab Siseministeerium turvalisuse edendamiseks projektikonkursi. Toetusvooru läbiviijaks maakonnas on  Raplamaa Omavalitsuste Liit. Kogukondliku turvalisuse...

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta kõigile, kes...

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks peab alates 1. aprillist vastama kolmele tingimusele

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta kõigile, kes...

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Hajaasustuse programmi infotunnid

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. ...

Riigihalduse minister kinnitas hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks käesoleval aastal 11. märtsi ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai. Hajaasustuse programm ...

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

Riigihalduse minister kinnitas hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks käesoleval aastal 11. märtsi ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai. Hajaasustuse programm ...

Muudeti taotluste vastuvõtmise tähtaega puudega inimese kodukohtanduseks. Rapla Vallavalitsus võtab taotlusi vastu alates 25. veebruarist kuni 15. juulini. Tegevuse eesmärk on tagada...

Puuetega inimeste kodukohanduse taotluste tähtaeg on muutunud

Muudeti taotluste vastuvõtmise tähtaega puudega inimese kodukohtanduseks. Rapla Vallavalitsus võtab taotlusi vastu alates 25. veebruarist kuni 15. juulini. Tegevuse eesmärk on tagada...

Rapla Vallavalitsus võtab alates 25. veebruarist kuni 1. aprillini vastu taotlusi puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimeste elamis-, õppimis- ja...

Projekt puuetega inimeste kodukohanduseks

Rapla Vallavalitsus võtab alates 25. veebruarist kuni 1. aprillini vastu taotlusi puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimeste elamis-, õppimis- ja...