30.10.20

 

Vabad töökohad

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi võrgustiku koordinaatori leidmiseks.

Võrgustiku koordinaator vastutab pilootprojekti "Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Rapla maakonnas" piirkondliku valdkondade vahelise koostöökultuuri loomise, arendamise ja    toetamise eest. Projektijuht võetakse tööle käsunduslepingu alusel alates 01.detsember 2020 kuni 31.detsember 2021.

Tema tööülesanneteks on:
• rollide, ülesannete ja vastutuse kokkuleppimine piirkonnas - üksikjuhtumite lahendamist ja piirkondlike ülesannete osas kesksete kokkulepete sõlmimine;
• üksikjuhtumite ülese abi (sh teenuste) korraldamine ja arendamine piirkondliku juhtgrupi ja seotud asutuste kaudu;
• riiklikult korraldatavate muudatusvajaduste edastamine vastutavale riiklikule osapoolele ning parenduste väljatöötamises osalemine;
• projekti kogemuse jagamine;
• projekti tööriistade ja juhendite testimise ja tagasisidestamise tagamine, meedias info jagamine;
• tagasiside kogumine ja koondamine abivajajatelt ja partneritelt.

Kandidaadilt eeldame:
• erialast kõrgharidust ja erialast ettevalmistust;
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
• valmisolekut tööülesandeid täita maakonna kõigis piirkondades;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus;

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas;
• varasem projektijuhtimise kogemus;
• vene keele oskust suhtlustasandil.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd projektimeeskonnas;
• Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatavatel projektiga seotud koolitustel osalemise võimalust;

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks (nt. tunnistus juhtumikorralduse aluste koolituse läbimise kohta).

Tööle asumise aeg:  01. detsember 2021

Dokumendid, märksõnaga „Võrgustiku koordinaator", palun esitada 9.novembriks 2020 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee

Lisainfo: abivallavanem Jüri Morozov, telefon:  5389 2441, e-post: juri.morozov@rapla.ee

* * * * * * * * * *

Rapla Vesiroosi Kool võtab tööle PUHASTUSTEENINDAJA

Tööülesanded:
• koolimaja üldruumide koristamine õhtusel ajal
• plaanipäraste suurpuhastuste tegemine
Kasuks tuleb:
• puhastusteenindaja kutsetunnistus
• varasem töökogemus
• puhtuse- ja korraarmastus
• töökus ja viisakus
Meie:
• korraldame vajaliku väljaõppe
• pakume head töökeskkonda ja kaasaegseid vahendeid
• kindlat tööd ja sissetulekut

Tööle asumise aeg kokkuleppel
Avaldus ja elulookirjeldus esitada 10. novembriks 2020 Rapla Vesiroosi Kooli aadressil
Viljandi mnt 69, Rapla 79514 või vesiroos@vesiroos.edu.ee
Täpsem info e-posti aadressil ivo.ryytalu@vesiroos.edu.ee  või tel 5088599
Ühendust võetakse ainult väljavalitud kandideerijaga.

 

* * * * * * * * * *

 

Kabala Lasteaed-Põhikool pakub tööd ERIPEDAGOOGILE, LOGOPEEDILE või SOTSIAALPEDAGOOGILE (0,5 koormus)

Eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata koolis tuge vajavate õpilaste arengut.

 

Nõudmised kandidaadile

Ootame oma kollektiivi sõbralikku, tööle pühendunud eripedagoogi, logopeedi, või sotsiaalpedagoogi, kelle haridus on vastav kvalifikatsiooninõuetele.

Eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.
Omalt poolt pakume toredat kollektiivi, vajalikke koolitusi.

Tööaeg: kokkuleppel

Töösuhte kestus: Tähtajatu

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimise tähtaeg: 30.11.2020 või sobiva kandidaadi leidmiseni

Vajalikud dokumendid: avaldus koos palgasooviga, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia saata kool@kabala.edu.ee

Lisainfo: direktor Margo Hussar tel: 5564 9220, e-post: kool@kabala.edu.ee
 

* * * * * * * * * *

 

 

                               

 

 

***************************

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee