21.08.19

Vabad töökohad

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

Sotsiaaltöö peaspetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas sotsiaaltöö teenuste ja toetuste valdkonna tegevuste koordineerimine ja korraldamine ning kodanike ja valla hoolekandeasutuste nõustamine ja abistamine.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
• kõrgharidust ja erialast ettevalmistust;
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus sotsiaal- või sarnases valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (MS Office, STAR, DHS Amphora);
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: 1. oktoober 2019.

Dokumendid, märksõnaga „Sotsiaaltöö peaspetsialist", palun esitada hiljemalt 11. september 2019 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee
Lisainfo: Jüri Morozov, telefon 5389 2441, e-post juri.morozov@rapla.ee
 

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi hariduse- ja kultuuritöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks (koormus 1,0)

Hariduse- ja kultuuritöö peaspetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla valla haridus-, noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonna tegevuste koordineerimine ja korraldamine.

Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele
• kõrgharidust ja erialast ettevalmistust hariduse- või kultuurivaldkonnas (eelistatud on haridusvaldkond);
• head eesti keele oskust;
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
• korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
• andmekaitsenõuete tundmist;
• oskust kasutada kontoritarkvara arvutiprogramme;
• head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:
• töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
• eelnev töökogemus hariduse valdkonnas;
• valdkondlikuks tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• sõiduki juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Pakume Sulle:
• huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
• asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
• kaasaegseid töövahendeid;
• haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
• soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:
• kirjalik avaldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: 1. oktoober 2019.

Dokumendid, märksõnaga „Hariduse- ja kultuuritöö peaspetsialist", palun esitada hiljemalt   04. september 2019 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee
Lisainfo: Jüri Morozov, telefon 5389 2441, e-post: juri.morozov@rapla.ee
 

 

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehituse peaspetsialisti ametikoha täitmiseks koormusega 1,0.

Ehituse peaspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Rapla vallas.

Kandidaadilt eeldame:

 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ehitusalast kõrgharidust (ehitus ja/või  arhitektuur vms);
 • töökogemust samal ametialal vähemalt 2 aastat;
 • vastutustunnet, korrektsust ja täpsust;
 • koostöövõimet ja hea suhtlemisoskust;
 • arvuti kasutamise oskust sh  digitaalsete jooniste koostamise võimekust;
 • õpi- ja otsustusvõimelisust, analüüsi- ja planeerimisoskust;
 • eesti keele oskustt;
 • juhtimisoskus.

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus avalikus sektoris;
 • teadmised vastavate valdkondade toimimisest avalikus sektoris ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
 • sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

Pakume Sulle:

 • perspektiiviga, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:

 • kirjalik avaldus koos palgasooviga ja motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
 • avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid, märksõnaga „Konkurss – ehituse peaspetsialist", palun esitada 29. augustiks 2019  Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee
Lisainformatsioon: Triin Matsalu,  tel 5332 5604  ja/või e-post: triin.matsalu@rapla.ee

* * * * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi tehnilise sekretäri (lapsehoolduspuhkuse asendaja) töökoha täitmiseks koormusega 1,0.

Tehniline sekretär on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla valla teabehalduse korraldamine, osavallakogude koosolekute protokollimine ja tehniline teenindamine, asjaajamises elanike nõustamine ja juhendamine ning külaliste vastuvõtmise korraldamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • vähemalt keskharidust;
 • head eesti keele oskust;
 • head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • korrektsust ja täpsust dokumentidega töötamisel;
 • andmekaitsenõuete tundmist;
 • oskust kasutada dokumendihalduseks vajalikke arvutiprogramme;
 • valmidust töötada vastavalt vajadusele valla erinevates piirkondades (Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla);
 • head suhtlemisoskust, algatus- ja organiseerimisvõimet;
 • oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • sõiduki juhtimisõigus ja isikliku sõiduki kasutamise võimalus tööülesannete täitmiseks.

Pakume Sulle:

 • huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;
 • asjatundlikke ja pühendunud kolleege;
 • kaasaegseid töövahendeid;
 • haigushüvitist haigestumise teisest päevast;
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • soodustusi oma tervise hoidmiseks.

Konkursil osalemiseks esita:

 • kirjalik avaldus koos palgasooviga ja motivatsioonikiri;
 • avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid, märksõnaga „Konkurss – tehniline sekretär", palun esitada 29. augustiks 2019 Rapla Vallavalitsuse aadressile Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee
Lisainformatsioon: Sigrid Algre, telefon 489 0510 ja/või e-post: sigrid.algre@rapla.ee

* * * * * * * * * *

 

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee