22.09.21

Valimiste korraldamine Rapla vallas

Head valijad Rapla vallas!

17. oktoobril toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogu ehk vallavolikogu valimised. Võrreldes eelmiste, 2017. aastal toimunud valimistega on tehtud mitmeid ümberkorraldusi. Vajuta allolevatele linkidele ja saa ülevaade kus, kuidas ja keda saab valida.

Valijakaardi asemel valimiste teabeleht

Kus hääletada?

Elektrooniline hääletamine

Eelhääletamine

Hääletamine kodus

Hääletamine asukohas

Valimisjaoskondade asukohad

Kes kandideerivad

Valimisringkond ja volikogu liikmete arv

Valimiskomisjon

hääletamisviisid

Valijakaardi asemel valimiste teabeleht

Valijatele ei saadeta enam valijakaarte ja seda asendab valimiste teabeleht, mis sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas. Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valimiste teabeleht. Paberil valimiste teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.

Kus hääletada?

Valija ei ole enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast isikut tõendava dokumendi alusel valija hääleõigust ning hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Elektrooniline hääletamine

Tänavustel kohalikel valimistel valitakse üle Eesti kokku 1717 volikogu liiget. Valimisringkondi on igas omavalitsuses üks, väljaarvatud Tallinna linnas ja Peipsiääre vallas.
Valimiste periood koondub ühte nädalasse ja sellel ajal on ka seekord korraldatud elektrooniline hääletamine 11. oktoobri kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 16. oktoobri kella 20.00-ni. E-hääletamiseks on vaja internetiühendusega turvalist arvutit ja ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID­d. Vajadusel saab oma valikut uuesti e-hääletades muuta ning uuendusena saab valija elektrooniliselt antud häält tühistada, hääletades valimispäeval, 17. oktoobril kuni kella 20.00-ni hääletamissedeliga.

Eelhääletamine

Eelhääletamise päevadel saab meie vallas hääletada (ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda) pabersedeliga Rapla Kultuurikeskuses asuvas jaoskonnas esmaspäevast, 11. oktoobri kella 12.00-st kuni neljapäeva, 14. oktoobri kella 20.00-ni.
Kõigis valla valimisjaoskondades saab ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas pabersedeliga hääletada reedel, 15. oktoobril ja laupäeval, 16. oktoobril kella 12.00-st kuni 20.00-ni ning pühapäeval, 17. oktoobril ehk valimispäeval kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Hääletamine kodus

Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletusruumis, võivad taotleda hääletamist kodus. Hääletamiseks on vajalik isikut tõendav dokument, sest hääletamisõigus tehakse kindlaks isikukoodi alusel. Taotluse saab esitada kirjalikult või telefoni teel reedel, 15. oktoobril ja laupäeval, 16 oktoobril kell 12-20 ning pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-14. Kodus hääletamise taotlus registreeritakse ning hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija eluruumis ja vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust. Kui taotlus ei ole põhjendatud, teavitatakse taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Hääletamine asukohas

Kui valija ei viibi oma elukohajärgses valimisringkonnas ja ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist asukohas. Samas peab ta ka teadma, kus on tema rahvastikuregistri järgne elukoht, sest tema hääletamissedel saadetakse valija elukohajärgsesse valimisringkonda.

Taotlus asukohas hääletamiseks tuleb esitada kirjalikult väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist korraldavale ehk Rapla Kultuurikeskuses asuvale jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele kuni neljapäeva, 14. oktoobri kella 14.00-ni. Taotluses tuleb märkida asukohas hääletamise taotlemise põhjus. Kui taotlus ei ole põhjendatud, teavitatakse taotluse esitajat taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest. Asukohas hääletamine toimub 11.–14. oktoobrini ning hääletamist korraldatakse vahemikus kell 9.00-20.00 valija ajutises eluruumis. Asukohas hääletamist ei tohi segi ajada kodus hääletamisega.

Kui valija viibib eelhääletamise ajal haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses, on tal võimalik seal hääletada. Eraldi taotlust esitada ei ole vaja, hääletamise korraldab jaoskonnakomisjon koostöös asutuse administratsiooniga.

Valimisjaoskondade asukohad

 

Rapla vallas kandideerivad kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 2021. aastal:

Eesti Reformierakond
101 Kalle Toomet
102 Ilvi Pere
103 Marek Mettas
104 Katrin Klaebo
105 Maris Rudnevs
106 Gaida Kabral
107 Anne Leht
108 Märt Kubo
109 Janne Liidik
110 Tarmo Lukk
111 Ivar Murd
112 Mare Pruks
113 Erika Reinumägi
114 Doris Lisett Rudnevs
115 Margot Sarv
116 Heigo Teder
117 Sulev Viiron
118 Ain Täpsi

ISAMAA Erakond
119 Maiu Kalmus
120 Tavo Kikas
121 Riina Kurg
122 Endla Kattai

Valimisliit Sidus Rapla
123 Margus Jaanson
124 Kristina Eesmets
125 Jorma Vangonen
126 Inna Tamm
127 Fredi Pihlas
128 Kaja Heinsaar
129 Andres Sahkur
130 Diana Mäng
131 Vello Õunpuu
132 Liisi Redlich
133 Ruudi Kitsapea
134 Raiko Oja

Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit
135 Alar Mutli
136 Meelis Mägi
137 Karl Pärtel Aasrand
138 Kristjan Aller
139 Agur Asperk
140 Aare Heinvee
141 Elmo Hunt
142 Ene Kangur
143 Kaidi Kornak
144 Kaisa Kuusemets
145 Kalle Kõiv
146 Kadri Luga
147 Ain Mihkelson
148 Marek Mutli
149 Ülo  Peets
150 Villu Pihlakas
151 Jaanus Piirimees
152 Margit Pärna
153 Geio Rüütalu
154 Ülo Sild
155 Erti Suurtalu
156 Margus Tamberg
157 Andrus Tamm
158 Marju Teiverlaur
159 Age Tekku
160 Rikka Toman
161 Valter Uusberg
162 Hannes Vald

Erakond Eesti 200
163 Tiit Peetrimäe
164 Simo Lindmaa

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
165 Rene Kokk
166 Ülle Kiviste
167 Gert Villard
168 Anne Kalf
169 Kuuno Ahlberg
170 Ago Arro
171 Janely Buusmann
172 Klemet Ekart
173 Erki Helemäe
174 Argo Kalda
175 Marttina Kallaste
176 Kalle Kilter
177 Martin Kõrgla
178 Joel Kuljus
179 Ene Laur
180 Marko Ligi
181 Reimi Loel
182 Mait Maltsar
183 Marek Multram
184 Jaak Ohaka
185 Andrus Pavelson
186 Rauno Piirimets
187 Anne Raadik
188 Aili Raidma
189 Jane Schelejev
190 Veljo Sinikas
191 Ingrid Stahl
192 Kalju Terras
193 Maie Toomet
194 Arne Torilo
195 Peep Ummalas
196 Siim Välman
197 Valdur Veer
198 Mikk Virki
199 Janek Voigt

 

Valimisringkond ja volikogu liikmete arv

Rapla Vallavolikogu otsustas  21. juuni 2021 istungil määrata Rapla Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 27.

Moodustada 17. oktoobril 2021 toimuvateks Rapla Vallavolikogu valimisteks Rapla valla
haldusterritooriumil üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Rapla valla piirid.

Määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 27.

Rapla Vallavolikogu 21.06.2021 otsus nr 44 Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

 

 

 

Valimiskomisjon

Rapla valla valimiskomisjoni asukoht on Rapla vallamaja I korrusel Viljandi mnt 17, Rapla linn

NB! Elektrooniliselt saab valimiskomisjonile edastada digitaalselt allkirjastatud dokumendid, mis ei ole sisestatud valimiste infosüsteemi, e-posti aadressile ants.soodla@rapla.ee.

Valimiskomisjoni tööaeg kandidaatide dokumentide vastuvõtmiseks perioodil 18.08–07.09:
E, K, R kella 9.00–12.00;
T, N kella 14.00–18.00.

8.15.09 töötab komisjon samadel kellaaegadel ning vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Liisuheitmine toimub 7. septembril kell 19 Rapla vallamaja suures saalis.

Volitatud esindajal ja üksikkandidaadil on õigus viibida liisuheitmise juures.

Komisjoni koosseis:

Ülle Eesik-Pärn - esimees, ulle.eesik@rapla.ee, tel  5886 5930
Ants Soodla - aseesimees, ants.soodla@rapla.ee, tel 489 0518
Katrin Kruusimägi - liige
Anu Lillemägi - liige
Heiti Vahtra - liige
Ivo Mäeoja - asendusliige
Maie Teearu - asendusliige

Rapla Vallavolikogu 21.06.2021 otsus nr 45 Rapla valla valimiskomisjoni moodustamine

 

 

Kogu info kandideerimise ja tähtaegade kohta on lehel valimised.ee.

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI