16.05.19

Valmiste korraldamine Rapla vallas

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED

Head valijad Rapla vallas!

26. mail toimuvad Eestis neljandad Euroopa Parlamendi valimised. Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud valivad europarlamenti seitse saadikut.

Valimiste korraldus vallas on üsna sarnane 3. märtsil toimunud Riigikogu valimistel olnuga.

Olulise muudatusena tuleb ära märkida asjaolu, et Kaiu piirkonna valijatel on eelseisvatel valimistel võimalik hääletada Kuimetsas 20.05 ja Vahastus 21.05. Täpsem info allpool.

Hagudis, Järlepas, Kabalas, Kodilas, Kuimetsas, Kuusikul, Purkus ja Vahastus teenindavad valijaid ühel eelhääletamise päeval 20.–22.05 kella 12.00–20.00 mobiilsed valimisjaoskonnad, kusjuures sel ajal ei ole eelhääletamist valimisjaoskonna põhiasukohas.

 Rapla vallamajja on jõudnud info eakatelt, kes kurdavad, et nemad ei saagi nüüd valida, sest ei oska mobiiliga hääletada. Mobiilne valimisjaoskond ei tähenda mobiiliga hääletamist vaid seda, et valimisjaoskond on ühel päeval avatud ühes kohas ja järgmisel päeval teises. Palun selgitage oma eakatele tuttavatele hääletamisvõimalusi!

 

Igale valijate nimekirja kantud valijale saadab Siseministeerium hiljemalt 06.maiks valijakaardi infoga valimiste aja ja koha kohta.
Internetis on avatud ka valimisjaoskondade rakenduse avalik vaade, mille kaudu on  valijatel võimalik vaadata, kuhu saab hääletama minna.

Avalik vaade asub aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee/

Loodame, et iga valija leiab endale sobiva viisi hääletamiseks.

 

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine toimub 16.05 kella 9.00-st kuni 22.05 kella 18.00-ni.

NB! Elektrooniliselt antud häält saab valija muuta:

  • hääletades uuesti elektrooniliselt 16.05 kella 9.00-st kuni 22.05 kella 18.00-ni või
  • hääletades hääletamissedeliga valimisjaoskonnas nr 1 kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva, s.o 16.05 kella 12.00-st kuni 22.05 kella 20.00-ni või
  • hääletades hääletamissedeliga valimisjaoskondades nr 2–8 kuuendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva, s.o 20.05 kella 12.00-st kuni 22.05 kella 20.00-ni.

Valimispäeval, 26. mail, e-häält enam muuta ei saa!

Kodus hääletamine

Need valijad, kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võivad taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletada saab ainult valimispäeval, 26. mail. Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on enne esitatud kirjalik taotlus.

Taotlusi kodushääletamise korraldamiseks saab esitada vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni.
Taotluse võib esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval 26. mail kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.


 

Valimisjaoskonnad jagunevad valla piirkondade vahel järgmiselt:

Rapla piirkond

VALIMISJAOSKOND NR 1
Asukoht: Rapla linn, Tallinna mnt 17a (Rapla Kultuurikeskus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00–20.00
Eelhääletamine:
16.05–22.05.2019 kella 12.00–20.00 Rapla Kultuurikeskuse ruumides asukohaga Tallinna mnt 17a, Rapla linn.
Telefon valimisjaoskonnas 5411 0338
Jaoskonnakomisjoni esimees: Malle Einama
• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
• Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega
• Toimub maakonnakeskuses hääletamine

VALIMISJAOSKOND NR 2
Asukoht: Rapla linn, Lasteaia tn 5 (Rapla Keskraamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00–20.00
Eelhääletamine:
20.05 ja 22.05.2019 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu ruumides asukohaga Lasteaia tn 5, Rapla linn;
21.05.2019 kella 12.00–20.00 Kuusiku päevakeskuse ruumides asukohaga Kuusiku mõisaallee 3, Kuusiku alevik.
Telefon valimisjaoskonnas 5411 0339
Jaoskonnakomisjoni esimees: Villu Siniroht
Valimisjaoskond asus varasemalt Rapla Lasteaia Päkapikk ruumides, seekord Rapla Keskraamatukogus. Valimisjaoskond moodustub endise Kuusiku valimisjaoskonna ja Rapla Lasteaia Päkapikk ruumides valimas käinud valijatest.

VALIMISJAOSKOND NR 3
Asukoht: Rapla linn, Võsa tn 24 (Rapla Lasteaed Naksitrallid)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00–20.00
Eelhääletamine:
20.05–22.05.2019 kella 12.00–20.00 Rapla Lasteaia Naksitrallid ruumides asukohaga Võsa tn 24, Rapla linn.
Telefon valimisjaoskonnas 5411 0340
Jaoskonnakomisjoni esimees: Ene Fuchs

VALIMISJAOSKOND NR 4
Asukoht: Rapla linn, Viljandi mnt 17 (Rapla vallamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00–20.00
Eelhääletamine:
20.05.2019 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Hagudi haruraamatukogu ruumides asukohaga Kooli tn 1, Hagudi alevik;
21.05.2019 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Kodila haruraamatukogu ruumides asukohaga Kooli tn 5, Kodila küla;
22.05.2019 kella 12.00–20.00 Rapla vallamaja ruumides asukohaga Viljandi mnt 17, Rapla linn.
Telefon valimisjaoskonnas 5411 0341
Jaoskonnakomisjoni esimees: Aili Erm
Valimisjaoskond moodustub endise Hagudi ja Kodila valimisjaoskonna valijatest.

VALIMISJAOSKOND NR 5
Asukoht: Alu alevik, Keskuse tee 4 (Rapla Keskraamatukogu Alu haruraamatukogu)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00–20.00
Eelhääletamine:
20.05–22.05.2019 kella 12.00–20.00 Rapla Keskraamatukogu Alu haruraamatukogu ruumides asukohaga Keskuse tee 4, Alu alevik.
Telefon valimisjaoskonnas 5411 0342
Jaoskonnakomisjoni esimees: Eha Tolm

 

Juuru piirkond

VALIMISJAOSKOND NR 6
Asukoht: Juuru alevik, Tallinna mnt 27 (Juuru Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00–20.00
Eelhääletamine:
20.05 ja 22.05.2019 kella 12.00–20.00 Juuru Rahvamaja ruumides asukohaga Tallinna mnt 27, Juuru alevik;
21.05.2019 kella 12.00–20.00 Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse ruumides asukohaga Tammemäe tn 5, Järlepa küla.
Telefon valimisjaoskonnas 5411 0343
Jaoskonnakomisjoni esimees: Ilve Tommingas
• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Valimisjaoskond moodustub endise Järlepa ja Juuru valimisjaoskonna valijatest.

 

Kaiu piirkond

VALIMISJAOSKOND NR 7
Asukoht: Kaiu alevik, Kasvandu tee 17 (Kaiu Rahvamaja)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00–20.00
Eelhääletamine:
20.05.2019 kella 12.00–20.00 Kuimetsa Rahvamaja ruumides asukohaga Rahvamaja, Kuimetsa küla;
21.05.2019 kella 12.00–20.00 Vahastu Raamatukogu ruumides asukohaga Vahastu rahvamaja, Vahastu küla;
22.05.2019 kella 12.00–20.00 Kaiu Rahvamaja ruumides asukohaga Kasvandu tee 17, Kaiu alevik.
Telefon valimisjaoskonnas 5411 0344
Jaoskonnakomisjoni esimees: Ille Viiron
• Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 

Raikküla piirkond

VALIMISJAOSKOND NR 8
Asukoht: Raikküla, Noorte (Rapla Valla Avatud Noortekeskuse Raikküla noortetuba)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00–20.00
Eelhääletamine: 
20.05.2019 kella 12.00–20.00 Purku Raamatukogu ruumides asukohaga Purku koolimaja, Purku küla;
21.05.2019 kella 12.00–20.00 Kabala teenuskeskuse ruumides asukohaga Kabala mõis, Kabala küla;
22.05.2019 kella 12.00–20.00 Rapla Valla Avatud Noortekeskuse Raikküla noortetoa ruumides asukohaga Noorte, Raikküla.
Telefon valimisjaoskonnas 5411 0345
Jaoskonnakomisjoni esimees: Triinu Tamberg
Valimisjaoskond moodustub endise Tamme (Kabala), Purku ja Raikküla valimisjaoskonna valijatest.

 

 

 Hääletamissedelite ülelugemine toimub Rapla vallamaja II korruse saalis esmaspäeval, 27. mail kell 10.00.

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI