8.07.21

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise alghinnaga 23 000 eurot, Rapla Juuru alevikus asuval Muuseumi tn 2 katastriüksusel (katastriüksus 24005:002:0113, pindala 3675 m², sihtotstarve elamumaa) asuvatele korteriomanditele:

Rapla vallale kuuluvad:

  • eluruum 1 (kinnistu registriosa nr 3255137, üldpindala 51,2 m²),
  • eluruum 2 (kinnistu registriosa nr 3255237, üldpindala 33,7 m²),
  • eluruum 3 (kinnistu registriosa nr 3255337, üldpindala 28,6 m²),
  • eluruum 4 (kinnistu registriosa nr 3255437, üldpindala 23,2 m²),
  • eluruum 5 (kinnistu registriosa nr 3255537, üldpindala 26,1 m²),
  • eluruum 7 (kinnistu registriosa nr 3255737, üldpindala 15,9 m²),
  • eluruum 8 (kinnistu registriosa nr 3255837, üldpindala 16,4 m²), millised moodustavad 1951/2257 mõttelise osa kinnisasjadest.

Eraomanike ühisomandisse kuulub eluruum 6 (kinnistu registriosa nr 3255637, üldpindala 30,6 m²), mis moodustab 306/2257 mõttelise osa kinnisasjadest.

Eluruum 6 omanikud on volitanud Rapla Vallavalitsust korraldama enampakkumist.

Kinnistu asub Juuru aleviku keskuses,  lasteaed ja raamatukogu asuvad 0,5 km raadiuses.

Katastriüksusel asuvad 8- korteriga kortermaja (ehitusaasta ca 1920), kuur ja pesuköök.

Maja vajab renoveerimist.

Infomatsioon korterite kohta: Marek Mutli, 5699 5462; marek.mutli@rapla.ee.

Majaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 5. augustiks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):

  1. avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
  2. juriidilise isiku esindaja volikirja;
  3. isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:„Muuseumi tn 2" Mitte avada enne 5.08.2021 kell 10.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 5. augustil 2021 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

* * * * * * * *

 

Toimetaja: SIGRID ALGRE