8.05.20

Vallavara müük


Rapla Vallavalitsuse 4. mai 2020 korraldusega nr 216 „Vallavara võõrandamine" on otsustatud avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandada  Rapla vallale kuuluv Järlepa külas asuv Pärna tn 4b kinnisasi (kinnistu registriosa nr 7290150; katastritunnus 24001:001:0224; pindala 2872 m²; sihtotstarve tootmismaa) koos soojatootmiseks ja müügiks vajalike seadmete ja trassidega.

Enampakkumise alghinnaks on 555 (viissada viiskümmend viis) eurot.

Enampakkumise eesmärgiks on leida pakkuja, kelle ülesandeks on tagada jätkusuutlik soojusenergia tootmine ja müük  Järlepa kaugküttepiirkonnas olemasolevatele tarbijatele ja lepingupartneritele vastavalt kinnitatud soojamajanduse arengukavale.

Järlepa küla soojamajanduse tegevusega seotud küsimuste ja objektiga tutvumise korral on kontaktisikuks Margit Pärna, telefon +372 5373 6683, e-post margit.parna@rapla.ee.

Objektiga on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel 13. ja 14. mail 2020 kella 10.00 – 15.00.

Kirjalikud pakkumused tuleb esitada Rapla Vallavalitsuse kantseleisse (Viljandi mnt 17, Rapla) hiljemalt 25. maiks 2020 a. kell 10:00.

Enampakkumise tingimused on kirjeldatud  Rapla Vallavalitsuse 4. mai 2020 korralduse nr 216  lisas  „Rapla vallale kuuluva Järlepa küla soojamajanduse käitise võõrandamiseks korraldatava avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused ja kord", millega on võimalik tutvuda siin.
 


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI