6.08.18

 

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kaubiku
CITROEN BERLINGO G*WJT
riikliku registreerimismärgiga 422MEN müügiks alghinnaga 350 €.

Kaubiku esmaregistreerimine on toimunud detsembris 2004. a, läbisõit 160 000 km, auto on amortiseerunud.

Informatsioon kaubiku kohta: Villu Vasar, 5345 6010; villu.vasar@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 17. septembriks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga: „CITROEN BERLINGO. Mitte avada enne 18.09.2018. a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 18. septembril 2018. a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Koigi külas asuvale Kuivati kinnistule (kinnistu registriosa 3205037, katastritunnus 66903:001:0125, pindala 984 m², sihtotstarve tootmismaa) alghinnaga 1000 €.

Kinnistul asub küün-kuivati (ehitisregistri kood 120551961) ehitusaluse pinnaga 296,8 m². Ehitis on amortiseerunud, elektriliitumine ja veevarustus puuduvad.

Informatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Informatsioon kinnistu kohta ajavahemikul 21.08–03.09.2018: Meelis Mägi, 506 3491; meelis.magi@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 24. septembriks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga: „Koigi Kuivati. Mitte avada enne 25.09.2018. a kell 15.30".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 25. septembril 2018. a kell 15.30 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale Kuuse tn 3 kinnistule (kinnistu registriosa 9193150, katastritunnus 66901:001:0829, pindala 1560 m², sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 9500 €.

Hea ühendus bussi ja rongiga. Läheduses asuvad lasteaed ja põhikool.
Katastriüksus on korrapärase kujuga ja ühtlase pinnareljeefiga. Maatükk piirneb ühest küljest Kuuse tänavaga ja kolmest küljest sarnaste maaüksustega. Maatükk on hooldamata. Maaüksuse hoonestuseks on ehitisregistrisse kandmata kõrvalhoone.
Rapla valla üldplaneeringu järgi on tegemist pere- ja ridaelamumaaga.
Elektriliitumine puudub. Ühisveevärk asub ca 60 m kaugusel.

Informatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Informatsioon kinnistu kohta ajavahemikul 21.08–03.09.2018: Meelis Mägi, 506 3491; meelis.magi@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 24. septembriks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga: „Kuuse tn 3. Mitte avada enne 25.09.2018.a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 25. septembril 2018. a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Alu alevikus asuvale Tiigi tn 7 kinnistule (kinnistu registriosa 2740050, katastritunnus 66901:001:0266, pindala 344 m², sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 2000 €.

Kinnistul asub garaaž (ehitisregistri kood 120640276) ehitusaluse pinnaga 144 m². Ehitis on amortiseerunud, elektriliitumine ja veevarustus puuduvad.

Informatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Informatsioon kinnistu kohta ajavahemikul 21.08–03.09.2018: Meelis Mägi, 506 3491; meelis.magi@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 24. septembriks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga: „Tiigi tn 7. Mitte avada enne 25.09.2018. a kell 16.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 25. septembril 2018. a kell 16.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

*************************************
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI