12.06.19

 

Vallavara müük

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Koigi külas asuvale Kuivati kinnistule (kinnistu registriosa 3205037, katastritunnus 66903:001:0125, pindala 984 m², sihtotstarve tootmismaa) alghinnaga 1 000 eurot.

Kinnistul asub küün-kuivati (ehitisregistri kood 120551961) ehitusaluse pinnaga 296,8. Ehitis on amortiseerunud, eletriliitumine ja veevarustus puuduvad.

Infomatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. juuliks 2019.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Koigi Kuivati
Mitte avada enne 16.07.2019.a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 16. juulil 2019.a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

krt

*************************************

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI