18.02.21

Vallavara müük

 

* * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Kodila külas Põllu tn 9 asuvale korteriomandile: (katastriüksus 66901:003:0002, pindala 3093 m², sihtotstarve elamumaa).

Kinnistu nr 2256637, mis koosneb 391/11130 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 5 (üldpind 39,1 m²)  alghinnaga 6000 eurot.
Kinnistu asub Kodila küla keskuses, kauplus, lasteaed ja raamatukogu asuvad 0,5 km raadiuses.
Kinnistul asuv 18- korteriga kortermaja (ehitusaasta ca 1980) on ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga.
Korter asub III korrusel. Korteris on 1 elutuba, köök ja vannituba+WC. Elutoas asub puuküttega kamin. Korter vajab renoveerimist.
Korteri kasutuses on keldrikorrusel keldriboks.

On moodustatud korteriühistu KODILA 15 KORTERIÜHISTU (registrikood 80031434). 

Infomatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. märtsiks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Põllu tn 9-5"
Mitte avada enne 16.03.2021 kell 10.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 16. märtsil 2021 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

* * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Kabala külas asuvale Katlamaja kinnistule (kinnistu registriosa 3303437, katastritunnus 65401:002:0159, pindala 1019 m², sihtotstarve tootmismaa) alghinnaga 650 eurot.
Kinnistul asub sihtotstarbeliselt mittekasutatav 1980-ndatel ehitatud katlamaja (ehitisregistri kood 109027322).
Puudub elektriliitumine.

Infomatsioon kinnistu kohta: Anne Leht, 525 8191; anne.leht@rapla.ee

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. märtsiks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Kabala Katlamaja"
Mitte avada enne 16.03.2021 kell 10.15".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 16. märtsil 2021 kell 10.15 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

* * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Purku külas Tõmmu katastriüksusel asuvale korteriomandile (katastriüksus 65403:001:0840, pindala 3770 m², sihtotstarve elamumaa):

- kinnistu nr 2867937, mis koosneb 906/8441 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 5 (üldpind 39,1 m²)  alghinnaga 15 000 eurot.
Kinnistu asub Purku küla keskuses,  lasteaed ja raamatukogu asuvad 0,5 km raadiuses.
Kinnistul asuv 12- korteriga kortermaja (ehitusaasta ca 1980) on ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga.
Korter asub I korrusel. Korteris on 5 elutuba, köök ja vannituba+WC. Korter on elektriküttega ja vajab renoveerimist.

Korteri kasutuses on keldrikorrusel keldriboks.

On moodustatud korteriühistu TÕMMU (registrikood 80107611). 

Infomatsioon korteri kohta: Anne Leht, 525 8191; anne.leht@rapla.ee.
Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. märtsiks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Tõmmu"
Mitte avada enne 16.03.2021 kell 10.45".
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 16. märtsil 2021 kell 10.45 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

* * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Vaopere külas Vaopere vallamaja katastriüksusel asuvale korteriomandile (katastriüksus 27701:001:0049, pindala 5664 m², sihtotstarve elamumaa):

- kinnistu nr 2599937, mis koosneb 164/2346 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 1 (üldpind 16,4 m²)  alghinnaga 500 eurot.

Kinnistul asub 5- korteriga kortermaja (ehitusaasta 20-nda sajandi algus).
Väga halvas seisukorras korter asub I korrusel. Korteris on 1 elutuba. Köögis asub puuküttega pliit.

Pärast enampakkumise läbiviimist on enampakkumisel osalenud Vaopere katastriüksusel elavatel kaasomanikel ostueesõigus kinnistu  kõrgeima pakkumuse hinnaga vastavalt võlaõigusseaduse sätetele.
Kui kinnistut soovivad osta mitu eelpoolnimetatud isikut, selgitatakse ostja liisuheitmisel.

Infomatsioon korteri kohta: Agnes Kurvits, 5884 3832; agnes.kurvits@rapla.ee.

Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. märtsiks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Vaopere vallamaja"
Mitte avada enne 16.03.2021 kell 10.30".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 16. märtsil 2021 kell 10.30 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

* * * * * * * *

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluva Mahtra külas asuvale Mahtra seltsimaja (kinnistu registriosa 3328737, katastritunnus 24005:001:0080, pindala 2865 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) kinnistule alghinnaga 156 000 eurot.
Kinnistul asub seltsimaja hoone,esmane kasutuselevõtt 1958.a , rerekonstrueeritud 2011.a (ehiisregistri kood 109027770); teed ja platsid (ehitisregistri kood 220651284) ning kanalisatsiooni kogumiskaev (ehitisregistri kood 220485608).
Katastriüksuse sihtotstarvet saab muuta hoone kasutusteatise alusel.

Infomatsioon kinnistu kohta: Marek Mutli, 5699 5462; marek.mutli@rapla.ee

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 15. märtsiks 2021 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Mahtra seltsimaja"
Mitte avada enne 16.03.2021 kell 11.00".
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 16. märtsil 2021 kell 11.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

pilt Mahtra seltsimajast

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI