30.10.18

 

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Juuru alevikus Staadioni tn 13 asuvale korteriomandile (katastriüksus 24005:002:0035, pindala 7040 m², sihtotstarve elamumaa). Kinnistu nr 2660637 koosneb 681/17092 mõttelisest osast maast ja reaalosana eluruumist nr 19 (üldpind 68,1 m²) 

Alghind on 10 000 eurot.

Kinnistu asub Juuru aleviku keskel. Kauplus, kool, lasteaed, raamatukogu paiknevad 500 m raadiuses.

24-korteriga kortermaja (ehitise esmane kasutuselevõtu aasta  1978) on ühendatud tsentraalse vee ja kanalisatsiooniga.

Elektriküttega kolmest toast ja köögist koosnev korter  asub I korrusel,

On moodustatud korteriühistu (registrikood 80241120).

Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas: kontaktisik Aili Normak, 5699 5463; aili.normak@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 26. novembriks 2018.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
Staadioni tn 13-19"
Mitte avada enne 27.11.2018.a kell 15.30".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 27. novembril 2018.a kell 15.30 (Viljandi mnt 17, Rapla).

 

fotoasukoht

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Rapla linnas Tallinna mnt 32 asuvale korteriomandile (katastriüksus 67001:003:0009, pindala 1966 m², sihtotstarve elamumaa).

Kesklinnas asuv kinnistu nr 2539537 koosneb 234/2021 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 2 (üldpind 23,4 m²).  Alghind 10 000 eurot.

Kauplused, kool, lasteaed, raamatukogu paiknevad 600 m raadiuses.

Kinnistul asuv 4 korteriga kortermaja (ehitise esmane kasutuselevõtu aasta  1922) on ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga. Vahetatud on elamu katus, aknad ja uksed, renoveeritud välisfassaad.

Maja I korrusel paiknev pliidiküttega korter koosneb toast ja köögist. Korter vajab remonti ja kaasajastamist: põrand on vajunud, pliit amortiseerunud. Tualettruum asub korterist väljaspool, koridoris.

Lisaks elamule on kinnistul ühiskasutuses olev abihoone – kuur-pesuköök (ehitusalune pind 66 m²).

Moodustatud on korteriühistu (registrikood 80473818).

Lisainformatsioon: Hannes Milsaar, 5818 8845, hannes.milsaar@rapla.ee.

Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 26. novembriks 2018.a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Tallinna mnt 32-2"
Mitte avada enne 27.11.2018.a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 27. novembril 2018.a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla).

piltasukoht

skeem
 

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale Kuuse tn 3 kinnistule (kinnistu registriosa 9193150, katastritunnus 66901:001:0829, pindala 1560 m², sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 9 000 eurot.

Hea ühendus bussi- ja raudteeliinidega. Läheduses asuvad lasteaed ja põhikool.
Katastriüksus on korrapärase kujuga ja ühtlase pinnareljeefga. Maatükk piirneb ühest küljest Kuuse tänavaga ja kolmest küljest sarnaste maaüksustega. Maatükk on hooldamata. Maaüksuse hoonestuseks on ehitisregistrisse kandmata kõrvalhoone.
Rapla valla üldplaneeringu järgi on tegemist pere- ja ridaelamumaaga. Elektriliitumine puudub. Ühisveevärk asub ca 60 m kaugusel.

Informatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 26. novembriks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kuuse tn 3. Mitte avada enne 27.11.2018. a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 27. novembril 2018. a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

*************************************

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI