3.04.20

Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla valla eestkostetavale isikule kuuluvale Rapla linnas Tallinna mnt 43a asuvale korteriomandile (katastriüksus 67001:008:2360, pindala 1586 m², sihtotstarve elamumaa):

- kinnistu nr 2244737, mis koosneb 258/13898 mõttelisest osast maast ja  reaalosana eluruumist nr 5 (üldpind 25,8 m²)  alghinnaga 23 000 eurot.

Kinnistu asub Rapla kesklinnas, kauplused, kool, lasteaed, raamatukogu asuvad 600 m raadiuses.

Kinnistul asuv 27 korteriga kortermaja (ehitise esmane kasutuselevõtu aasta  1968) on renoveeritud (2008.a katus, kütte- ja veesüsteemid; 2010.a välisfassaad), kaugküttega, ühendatud tsentraalse vee- ja kanalisatsiooniga.

I korrusel on kaupluseruumid.

Keskküttega väga heas korras korter  asub II korrusel, koosneb toast, köögist ja vannitoast.

On moodustatud Rapla Korteriühistu Mahlamäe 1 (registrikood 80000698).

Informatsioon korteri kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Korteriga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 7. maiks 2020 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Tallinna mnt 43a-5"
Mitte avada enne 8.05.2020 kell 10.00".
Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 8. mail 2020 kell 10.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

 

*******************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Kaiu alevikus asuvale Tehnika tn 6 kinnistule (kinnistu registriosa 9727750, katastritunnus 27701:001:0467, pindala 2735 m², sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 13 000 eurot.

Kinnistul asub 1935.a ehitatud elamu (ehitisregistri kood 1200717566) ehitusaluse pinnaga 55 m² ja abihoone (ehitisregistri kood 120717574) ehitusaluse pinnaga 75 m². Ehitised on amortiseerunud.

Informatsioon kinnistu kohta: Agnes Kurvits, 5884 3832; agnes.kurvits@rapla.ee.

Kinnistuga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitult kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 7. maiks 2020 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„Tehnika tn 6"
Mitte avada enne 8.05.2019  kell 10.30".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 8. mail 2020.a kell 10.30 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).


 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI