12.10.18

 

Vallavara müük

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Rapla vallale kuuluvale Hagudi alevikus asuvale Kuuse tn 3 kinnistule (kinnistu registriosa 9193150, katastritunnus 66901:001:0829, pindala 1560 m², sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 9 000 eurot.

Hea ühendus bussi- ja raudteeliinidega. Läheduses asuvad lasteaed ja põhikool.
Katastriüksus on korrapärase kujuga ja ühtlase pinnareljeefga. Maatükk piirneb ühest küljest Kuuse tänavaga ja kolmest küljest sarnaste maaüksustega. Maatükk on hooldamata. Maaüksuse hoonestuseks on ehitisregistrisse kandmata kõrvalhoone.
Rapla valla üldplaneeringu järgi on tegemist pere- ja ridaelamumaaga. Elektriliitumine puudub. Ühisveevärk asub ca 60 m kaugusel.

Informatsioon kinnistu kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 26. novembriks 2018. a Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kuuse tn 3. Mitte avada enne 27.11.2018. a kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 27. novembril 2018. a kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511).

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise elektriauto MITSUBISHI I-MIEV riikliku registreerimismärgiga 401BGM müügiks alghinnaga 300 €.
Elektriauto esmaregistreerimine on toimunud aprillis 2012, läbisõit 27 000 km, auto amortiseerunud.
Infomatsioon kaubiku kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 29. oktoobriks 2018 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„MITSUBISHI 401 BGM"
Mitte avada enne 30.10.2018.a kell 15.30".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 30. oktoobril 2018 kell 15.30 (Viljandi mnt 17, Rapla).

*************************************

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise elektriauto MITSUBISHI I-MIEV riikliku registreerimismärgiga 407BGM müügiks alghinnaga 300 €.
Elektriauto esmaregistreerimine on toimunud aprillis 2012, läbisõit 62 000 km, auto amortiseerunud.
Infomatsioon kaubiku kohta: Hannes Milsaar, 5818 8845; hannes.milsaar@rapla.ee.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama 29. oktoobriks 2018 Rapla Vallavalitsusele (Viljandi mnt 17, Rapla linn; 79511):
1) avalduse enampakkumisest osavõtuks koos ostuhinnaga;
2) juriidilise isiku esindaja volikirja;
3) isikut tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga:
„MITSUBISHI 407 BGM"
Mitte avada enne 30.10.2018 kell 15.00".

Pakkumuste avamine toimub Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis 30. oktoobril 2018 kell 15.00 (Viljandi mnt 17, Rapla linn).

 

 

**************************************************************************
Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI