17.09.21

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval,23. septembril 2021 algusega kell 16.00 Voore  Puhkekeskuse konverentsisaalis.

PÄEVAKORD:

 1. Detailplaneeringu kehtestamine /Aroonia/ (C.-M. Järvela)
 2. Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2018 määruse nr 54 „Rapla valla heakorraeeskiri" muutmine (C.-M. Järvela)
 3. Rapla Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 10 „Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine (H. Vahtra)
 4. Mitterahalise sissemaksega Rapla Vesi AS aktsiakapitali suurendamine (T. Matsalu)
 5. Rapla Valla Noortevolikogu põhimäärus (H. Hints)
 6. Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord (Ü. Eesik-Pärn)
 7. Jaoskonnakomisjonide moodustamine (Ü. Eesik-Pärn)
 8. Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustusest (M. Mägi)

 INFORMATSIOON

 • Ülevaade Rapla valla uue üldplaneeringu koostamisest (C.-M. Järvela)
 • Ülevaade viimase nelja aasta suurematest investeeringutest Rapla vallas (M. Mägi)
 • Ülevaade personalist nelja aasta tagasivaates (M. Mägi)
 • Vallavalitsuse informatsioon

Päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin

 

Otseülekanne 21.06.2021 istungist

 

Otseülekanne 27.05.2021 istungist

 

Otseülekanne 29.04.2021 istungist

 

Otseülekanne 25.03.2021 istungist:

 

Otseülekanne 25.02.2021 istungist:

 

Otseülekanne 28.01.2021 istungist:

 

Otseülekanne 21.12.2020 istungist:

Toimetaja: IRMA KIRST