21.02.20

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. veebruaril 2020  algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Vesiroosi Kooli arengukava 2020-2023 kinnitamine (Jaan Reimund, E. Müller)
 2. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras/Maisimäe tee 8/ (H. Milsaar)
 3. Juuru Vallavolikogu 25.02.2010 otsuse nr 49 „Juuru alevikus asuvate Side tn 20/1-20/13 kinnistute võõrandamine" muutmine (H. Milsaar)
 4. Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine/Kuusiku tee 4a/ (T. Matsalu) 
 5. Detailplaneeringu algatamine /Sügise 4/ (T. Matsalu)
 6. Detailplaneeringu algatamine /Mahlamäe 7/ (T. Matsalu)
 7. Detailplaneeringu kehtestamine /Väike-Küünimäe/ (T. Matsalu)
 8. Detailplaneeringu kehtestamine /Sõerumäe/ (T. Matsalu)
 9. Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord (T. Matsalu)
 10. Rapla Vallavolikogu 25. aprilli 2019 määruse nr 10 „Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine (H. Vahtra)
 11. Rapla valla 2020. a eelarve II lugemine (K. Orul)  
 12. „Rapla valla arengukava 2018–2025" koosseisus olevate lisade uuendamine (H. Vahtra)
 13. Vallavalitsuse liikmetele preemia maksmine (A. Tamm)
 14. Rapla valla 2019 tunnustused (M. Mägi)
 15. Rapla valla aukodaniku nimetamine (M. Mägi)
 16. Rapla Vallavolikogu 14. märtsi 2019. a otsuse nr 23 "Rapla Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine (M. Mägi)
 17. Rapla Vallavolikogu 14. märtsi 2019. a otsuse nr 24 "Vallavalitsuse liikmete kinnitamine" muutmine (M. Mägi)
 18. Alu aleviku Mäe tn 8 korterelamu taotlus kaugküttevõrgust väljaarvamiseks (T. Matsalu)

INFORMATSIOON

 1. Juuru osavallakogu 2019 aruanne (H. Vald)
 2. Kaiu osavallakogu 2019 aruanne (T. Roomann)
 3. Kunstmurustaadioni pneumohall (H. Vahtra) lisatud fail
 4. Rapla Octa keskuse ruumide planeeringu tutvustus Rapla muusikakooli ja vallavalitsuse vajaduseks. (M. Mägi, Margus Paut)
 5. Vallavalitsuse informatsioon

 

Istungi päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.

 

Toimetaja: IRMA KIRST