27.06.19

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. juunil 2019 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Kabala Lasteaed-Põhikooli arengukava 2019-2021 kinnitamine (Jaanika Voomets/J. Morozov)
 2. Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2019-2021 kinnitamine (Vello Kübar, J. Morozov)
 3. Rapla Lasteaed Kelluke põhimäärus (J. Morozov)
 4. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (J. Morozov)
 5. Rapla valla huvikoolide õppetasu suurus (J. Morozov)
 6. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine /Kuusetuka ja Pärnala/ (C.-M. Järvela)
 7. Loa andmine kinnisasja omandamiseks /Pajo Investments OÜ/ (T. Matsalu)
 8. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega /Loo elekter/ (T. Matsalu)
 9. Sundvalduse seadmise delegeerimine vallavalitsusele (T. Matsalu)
 10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras /Järve, Karitsa/(T. Matsalu)
 11. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras /Maisimäe tee 2/ (T. Matsalu)
 12. Osaühingu SOVAL Teenus lõpetamine (M. Mägi)
 13. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine II lugemine (H. Vahtra, K. Orul)
 14. Rapla valla 2018. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (K. Orul)
 15. Rapla valla 2019. a I lisaeelarve (K. Orul)
 16. Rapla Vallavolikogu 16. novembri 2017 otsuse nr 61 „Rapla Vallavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine (M. Mägi)
 17. Rapla Vallavolikogu otsuste muutmine /Koosseisu muutmine majanduskomisjon, eelarve- ja arengukomisjon/ (H. Liibek, A. Tamm)     

INFORMATSIOON

 • Vallavalitsuse informatsioon

Istungi päevakorra eelnõudega saab tutvuda siin.

 

Toimetaja: SIGRID ALGRE