22.05.20

Rapla Vallavolikogu kinnine istung toimub neljapäeval, 28. mail 2020 algusega kell 17.00 veebikeskkonnas Microsoft Teams. 

PÄEVAKORD:

1. Kaiu Lasteaia Triinutare arengukava 2020-2022 kinnitamine (Kati Koplimäe, E. Müller)

2. Rapla Lasteaia Päkapikk arengukava 2020-2022 kinnitamine (Pille Volbrück, E. Müller)

3. Koolieelsete lasteasutuste kohatasu ja huvikoolide õppetasu maksmise peatamine eriolukorra tingimustes (J. Morozov)

4. Munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kasutusotstarbe muutmine (J. Morozov)

5. Detailplaneeringu algatamine/Aroonia/(C.-M. Järvela)

6. Rapla valla 2020. a I lisaeelarve (K. Orul) 

7. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Vahtra, K. Orul)  

8. Rapla valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (K. Orul)

INFORMATSIOON

  • Vallavalitsuse informatsioon

 

Toimetaja: IRMA KIRST