15.10.20

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosoleku toimub neljapäeval, 22. oktoobril 2020 algusega kell 18.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 heakskiitmine (H. Vahtra, T. Kikas)

INFORMATSIOON

 • Muud küsimused ja informatsioon

 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 15. oktoobril 2020 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 heakskiitmine (H. Vahtra)

INFORMATSIOON

 1. Tunnustamistest (valla õpetajad, TÕN Raplamaa/L. Leppik)
 2. Kaiu hariduskeskus (J. Morozov)
 3. Haridusstrateegia koostamise hetkeseis (H. Vahtra)
 4. Muud küsimused ja informatsioon

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni  koosolek toimub teisipäeval, 20. oktoobril 2020 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 heakskiitmine (H. Vahtra)  

INFORMATSIOON

 • Muud küsimused ja informatsioon

 

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,  21. oktoobril 2020 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 heakskiitmine (H. Vahtra)
 2. Detailplaneeringu algatamine /Saare/ (C.-M. Järvela)
 3. Detailplaneeringu algatamine /Tallinna mnt 42/ (C-.M. Järvela)
 4. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotluse kohta (L. Lillemets)

INFORMATSIOON

 • Ülevaade Hariduse tn 6 maaüksusele parkla kavandamisest (C.-M. Järvela)
 • Muud küsimused ja informatsioon

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 14. oktoobril 2020 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Raplamaa arengustrateegia tegevuskava 2021-2024 heakskiitmine (H. Vahtra)
 2. Sotsiaalkorterite ja -eluruumide kasutusotstarbe muutmine (T. Sõelsep)

INFORMATSIOON

 1. Rapla Vallavolikogu 31. mai 2018. a määruse nr 26 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine (T. Sõelsep)
 2. ESFi vahenditest toetuse taotlemine raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamiseks (S. Murula)
 3. Muud küsimused ja informatsioon (uue hooldekeskuse arengutest, M. Mägi)
Toimetaja: IRMA KIRST