10.06.21

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 16. juunil 2021 algusega kell 17.30 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (K. Orul)
 2. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 „Rapla valla arengukava 2018-2025" muutmine II lugemine (H. Vahtra, K. Orul)
 3. Vara otsustuskorras tasuta üleandmine Kehtna Kutsehariduskeskusele (J. Morozov)
 4. Toetuse määramine Rapla valla 2021. aasta esindusvõistkonnale (M. Mägi, A. Kinkar)

INFORMATSIOON

 • Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine  (Ü. Eesik-Pärn)
 • Rapla valla valimiskomisjoni moodustamine (Ü. Eesik-Pärn)
 • Muud küsimused ja informatsioon (riigihanke alusdokumentide kinnitamise eelnõu)

 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 10. juunil 2021 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

INFORMATSIOON

 • Ülevaade RTG lõpetamisega soetud tegevustest ning õppe korraldusest Kehtna KHK-s alates 01.09.2021 (Vello Kübar ja Eero Kalberg)

PÄEVAKORD:

 1. Kaiu Põhikooli, Kaiu Lasteaed Triinutare ja Kaiu Muusikakooli ümberkorraldamine Kaiu Kooliks (J. Morozov)

INFORMATSIOON

 • Varade tasuta üleandmine Kehtna Kutsehariduskeskusele (J. Morozov)
 • Rapla valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (K. Orul)
 • Muud küsimused ja informatsioon

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni  koosolek toimub teisipäeval, 15. juunil  2021 algusega kell 14.00 veebikeskkonnas Zoom.

INFORMATSIOON

 • Ülevaade SA  Rapla Spordirajatised hetkesisust ja tegevustest ning plaanidest (tegevjuht Toomas Jaaniste)

PÄEVAKORD:

 1. Toetuse määramine Rapla valla 2021. aasta esindusvõistkonnale (M. Mägi, A. Kinkar) 

INFORMATSIOON

 • Rapla valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (K. Orul)
 • Muud küsimused ja informatsioon

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,  16. juunil 2021 algusega kell 15.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Detailplaneeringu algatamine /Nuki/ (C.-M. Järvela) 
 2. Detailplaneeringu algatamine /Lepa 4a/ (C.-M. Järvela) 
 3. Detailplaneeringu algatamine /Kõrtsu/ (C.-M. Järvela) 
 4. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine /Mahlamäe tn 10/ (C.-M. Järvela)
 5. Loa andmine kinnisasja omandamiseks /MES; Peetre/ (H. Milsaar)
 6. Vallavara võõrandamine korduvenampakkumise korras /Kasvandu tee 14-1/ (H. Milsaar)
 7. Vallavara võõrandamine /Rail Baltica; Varbola tee L2/ (H. Milsaar)

INFORMATSIOON

 • Rapla valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (K. Orul)
 • Informatsioon Aroonia detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise kohta (C.-M. Järvela)
 • Muud küsimused ja informatsioon

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 9. juunil 2021 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Hooldekeskuse kontsessioonidokumentide kinnitamine (M. Mägi, L. Tamvere)

INFORMATSIOON

 • Rapla valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (K. Orul)
 • Muud küsimused ja informatsioon

 

Toimetaja: IRMA KIRST