14.05.20

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval,  21. mail 2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams vahendusel.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Vahtra, K. Orul)
 2. Rapla valla 2020. a I lisaeelarve (K. Orul)
 3. Rapla valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (K. Orul)
 4. Koolieelsete lasteasutuste kohatasu ja huvikoolide õppetasu maksmise peatamine eriolukorra tingimustes (J. Morozov)

INFORMATSIOON

 • Vallavara võõrandamine enampakkumise korras /Juuru katlamaja/ (T. Matsalu)
 • Vastused Octa Centrumi kohta esitatud küsimustele (M. Mägi)

 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 14. mail 2020 algusega kell 17.00 Microsoft Teams vahendusel.

PÄEVAKORD:

 1. Kaiu Lasteaia Triinutare arengukava 2020-2022 kinnitamine (Kati Koplimäe/E. Müller)
 2. Rapla Lasteaia Päkapikk arengukava 2020-2022 kinnitamine (Katrin Antson/E. Müller)
 3. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (H. Vahtra)
 4. Rapla valla 2020. a I lisaeelarve (K. Orul)

INFORMATSIOON

 • Raplamaa Mälukeskuse loomise põhimõtete ettevalmistamisest (J. Morozov)
 • Muud küsimused ja informatsioon: Eriolukorrast vallas (J. Morozov); Koolieelsete lasteasutuste kohatasu ja huvikoolide õppetasu maksmise peatamine eriolukorra tingimustes (J. Morozov); Pöördumine hariduskomisjoni ja vallavalitsuse poole (J. Schelejev, J. Morozov)

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni  koosolek toimub teisipäeval,  19. mail 2020 algusega kell 17.00 Microsoft Teams vahendusel.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Vahtra, K. Orul)
 2. Rapla valla 2020. a I lisaeelarve (K. Orul)

INFORMATSIOON

 • Raplamaa Mälukeskuse loomise põhimõtete ettevalmistamisest (J. Morozov)

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,  20. mail 2020 algusega kell 15.00 Microsoft Teams vahendusel.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (sh eelarvestrateegia/H. Vahtra, K. Orul)
 2. Rapla valla 2020. a I lisaeelarve (K. Orul)
 3. Detailplaneeringu algatamine /Aroonia/ (C.-M. Järvela)
 4. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras /Juuru katlamaja/ (T. Matsalu, M. Pärna)
 5. Kohalike teede hooldeks täiendavalt eraldatud vahendite kasutamise kooskõlastamine (M. Koll, T. Matsalu)

INFORMATSIOON

 • Muud küsimused ja informatsioon

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 13. mail 2020 algusega kell 17.00 Microsoft Teams vahendusel.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018–2025" muutmine I lugemine (H. Vahtra)
 2. Rapla valla 2020. a I lisaeelarve (K. Orul)
 3. Munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kasutusotstarbe muutmine (T. Sõelsep/J. Morozov)

INFORMATSIOON

 • Ümberkorraldused seoses Rapla Hooldekeskuse renoveerimisega (J. Morozov, A.-L. Pedaja)

 

Toimetaja: IRMA KIRST