15.08.19

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 22. augustil 2019 algusega kell 18.30 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Viljandi mnt 7, Rapla/ T. Matsalu)
 2. Osaühing SOVAL Teenus ja Oxford Investments OÜ vahelise laenu ja intresside ennetähtaegne tasumine (M. Mägi, K. Orul. M. Jaanson)

INFORMATSIOON

 • Muud  küsimused ja informatsioon

 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 15. augustil 2019 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Vallavalitsuse hallatava asutuse Kabala Spordimaja tegevuse lõpetamine (J. Morozov)
 2. Kabala Lasteaed-Põhikooli põhimäärus (J. Morozov)

INFORMATSIOON

 • Vallavalitsuse haridus,- kultuuri,- spordi ja tervisedenduse valdkonna struktuuri ümberkorraldamisest (Jüri Morozov)

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 22. augustil 2019 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

INFORMATSIOON

 • „EV 100 igas külas" projekti seisust (Raplamaa koordinaator Aare Hindremäe)

PÄEVAKORD

 1. Vallavalitsuse hallatava asutuse Kabala Spordimaja tegevuse lõpetamine (J. Morozov)

INFORMATSIOON

 • Loa andmine rendilepingu tähtaja pikendamiseks (Rapla Kardirada/A. Kinkar)
 • Vallavalitsuse haridus,- kultuuri,- spordi ja tervisedenduse valdkonna struktuuri ümberkorraldamisest (Jüri Morozov)
 • Juulikuu kultuuri- ja spordisündmuste kokkuvõte (A. Kinkar)

 

 

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 19. augustil 2019 algusega kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

IPÄEVAKORD:

 1. Loa andmine rendilepingu tähtaja pikendamiseks (Rapla Kardirada/A. Kinkar)
 2. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Viljandi mnt 7, Rapla/ T. Matsalu)
 3. Arvamus kaevandamisloa andmiseks Reinu III lubjakivikarjäärile (T. Matsalu)
 4. Arvamus kaevandamisloa andmiseks Lubja lubjakivikarjäärile (T. Matsalu)

INFORMATSIOON

 • Ülevaade valla  hoonetest (T. Matsalu)

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 14. augustil 2019 algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

INFORMATSIOON

 1. Kokkuvõte sotsiaaltranspordi korraldamisest Rapla vallas I poolaastal ja uute tegevuste kavandamine sotsiaaltranspordi korraldamisel (Jüri Morozov)
 2. Ülevaade Rapla valla üldhoolekandeasutuste vastavusest nõuetele (J. Morozov)
 3. Vallavalitsuse  sotsiaalvaldkonna struktuuri ümberkorraldamisest (J. Morozov)
 4. Hooldekeskuse rajamise hetkeolukord (J. Morozov)

 

Toimetaja: IRMA KIRST