4.03.21

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 18. veebruaril 2021 algusega kell 18.00 veebikeskkonnas Zoom.

PÄEVAKORD:

INFORMATSIOON

 1. Eesti Meeste Korvpalli meistriliiga võistkonna toetusleping 2021-2023 (A. Kinkar)
 2. Toetusmeetmes „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine" osalemine (H. Vahtra)
 3. Muud küsimused ja informatsioon

 

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 11. märtsil 2021 algusega kell 17.00 veebikeskkonnas Zoom.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla valla haridusstrateegia 2021-2035 I lugemine (H. Vahtra)

INFORMATSIOON

 • Lasteaiakohtade olemasolust ja vajadusest 2021. a uuel õppeaastal (L. Leppik, E. Müller)
 • Muud küsimused ja informatsioon

 

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni  koosolek toimub teisipäeval, 16. veebruaril 2021 algusega kell 17.00 veebikeskkonnas Zoom.

PÄEVAKORD:

INFORMATSIOON

1. Eesti Meeste Korvpalli meistriliiga võistkonna toetusleping 2021-2023 (A. Kinkar)

2. Spordiõppe toetused 2021 (A. Kinkar)

3. Huvihariduse ja huvitegevuse toetused 2021 (H. Hints)

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval,  17. veebruaril 2021 algusega kell 15.00 veebikeskkonnas Zoom.

PÄEVAKORD:

 1. Detailplaneeringu algatamine /Viljandi mnt 9/ (C.-M. Järvela)
 2. Detailplaneeringu algatamine /Lepa tn 4a/ (C.-M. Järvela)
 3. Detailplaneeringu algatamine /Kuusiku tee 10/ (C.-M. Järvela)
 4. Detailplaneeringu algatamine /Rapla muusikakool/ (C.-M. Järvela)
 5. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras /Aiaääre tee 3, Alu/ (H. Milsaar)

INFORMATSIOON

 • Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise
  investeeringutoetuse lepingu pikendamine /Mivo Ehitus OÜ/ (H. Vahtra)
 • Rail Baltica arengutest (M. Mägi, T. Matsalu)
 • Muud küsimused ja informatsioon

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval 10. märtsil 2021 algusega kell 17.00 veebikeskkonnas Zoom.

PÄEVAKORD:

INFORMATSIOON

 1. Projekt "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Rapla vallas"  (Katrin Nugis)
 2. Projekt „Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine" (Ülle Laasner)
 3. Ülevaade lastekaitse valdkonna tegevustest (Sven Murula)
Toimetaja: IRMA KIRST