4.11.21

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni erakorraline koosolek toimub teisipäeval, 9. novembril 2021 algusega kell 17.00 veebikeskkonnas Zoom.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla valla 2021. a II lisaeelarve (K. Orul)

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni selle koosseisu viimane koosolek toimub neljapäeval, 9. septembril 2021 algusega kell 17.00 Rapla Kultuurikeskuses Weinbergi saalis.

PÄEVAKORD:

INFORMATSIOONID

 1. Ülevaade hariduskomisjoni 4 aasta tööst (J. Schelejev, J. Morozov)
 2. Uueks perioodiks valitavale volikogule hüvitiste määramise arutelu (Ü. Eesik-Pärn)
 3. Komisjoni liikmete ettepanekud järgnevaks perioodiks (iga komisjoni liige saab sõna/J. Schelejev)

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni  koosolek toimub teisipäeval, 14. septembril 2021 algusega kell 17.00 Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Valla Noortevolikogu põhimäärus (H. Hints) 
 2. Uueks perioodiks valitavale volikogule hüvitiste määramise arutelu (Ü. Eesik-Pärn)

INFORMATSIOON

 • Raplamaa Mälukeskuse tegevuskava aastateks 2021-23 (J. Morozov)
 • Muud küsimused ja informatsioon

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni erakorraline koosolek toimub teisipäeval, 9. novembril  2021 algusega kell 16.00 veebikeskkonnas Zoom.

PÄEVAKORD:

 1. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine /Rapla muusikakool/ (C.-M. Järvela)
 2. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine /Jõe kinnistu/ (C.-M. Järvela)
 3. Arvamuse andmine Reinu V lubjakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele (L. Lillemets)
 4. Arvamuse andmine Reinu VI lubjakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele (L. Lillemets)

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni selle koosseisu viimane koosolek toimub kolmapäeval, 8. septembril 2021 algusega kell 17.00 Rapla Kultuurikeskuse kammersaalis.

PÄEVAKORD:

INFORMATSIOON

 1. Kokkuvõte ISTE programmi rakendamisest (Katrin Nugis)
 2. Uueks perioodiks valitavale volikogule hüvitiste määramise arutelu (Ülle Eesik-Pärn)
 3. Muud küsimused ja informatsioon

 

Toimetaja: IRMA KIRST