14.02.20

 

 

Eelarve- ja arengukomisjon

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020 algusega kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 

 1. Rapla valla 2020. a eelarve II lugemine (K. Orul)
 2. Rapla Vallavolikogu 25. aprilli 2019 määruse nr 10 „Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine (H. Vahtra)
 3. „Rapla valla arengukava 2018–2025" koosseisus olevate lisade uuendamine (H. Vahtra)
 4. Vallavalitsuse liikmetele preemia maksmine (A. Tamm)

INFORMATSIOON

 • Kunstmurustaadioni pneumohalli ülalpidamiskulud valla eelarves (H. Vahtra)
 • Muud küsimused ja informatsioon

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 13. veebruaril 2020 algusega kell 17.00 Rapla Vesiroosi Koolis.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla Vesiroosi Kooli arengukava 2020-2023 kinnitamine (Jaan Reimund, E. Müller)
 2. Rapla valla 2020. a eelarve II lugemine (K. Orul)

INFORMATSIOON

 • Ülevaade projekti „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine" lõpuseminarist (J. Morozov, J. Schelejev)
 • Muud küsimused ja informatsioon /Ringkäik koolimajas/

 

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

Kultuuri- ja spordikomisjoni  koosolek toimub  teisipäeval, 18. veebruaril 2020  algusega kell 17.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Rapla valla 2020. a eelarve II lugemine (K. Orul)
 2. Aasta noorsootöö auhind (J. Morozov, V. Sassi)

INFORMATSIOON

 • Kesklinna piirkonna staadionitest (H. Vahtra, A. Kinkar)
 • Muud küsimused ja informatsioon

Majanduskomisjon

Majanduskomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 19. veebruaril  2020 algusega kell 16.00 Rapla Vallavalitsuse saalis.

PÄEVAKORD:

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras/Maisimäe tee 8/ (H. Milsaar)
 2. Juuru Vallavolikogu 25.02.2010 otsuse nr 49 „Juuru alevikus asuvate Side tn 20/1-20/13 kinnistute võõrandamine" muutmine (H. Milsaar)
 3. Detailplaneeringu osa kehtetuks tunnistamine/Kuusiku tee 4a/ (C.-M. Järvela)
 4. Detailplaneeringu algatamine /Sügise 4/ (C.-M. Järvela)
 5. Detailplaneeringu algatamine /Mahlamäe 7/ (C.-M. Järvela)
 6. Detailplaneeringu kehtestamine /Väike-Küünimäe/ (C.-M. Järvela)
 7. Detailplaneeringu kehtestamine /Sõerumäe/ (C.-M. Järvela)
 8. Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord (A. Linke)
 9. Rapla Vallavolikogu 25. aprilli 2019 määruse nr 10 „Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine (H. Vahtra)
 10. Aasta majandusauhind  (H. Liibek)

INFORMATSIOON

 • Alu aleviku Mäe tn 8 korterelamu taotlus kaugküttevõrgust väljaarvamiseks (T. Matsalu)
 • Järlepa katlamaja (T. Matsalu)
 • Muud küsimused ja informatsioon

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 12. veebruaril  2020 algusega kell 17.00 Rapla Hooldekeskuses.

PÄEVAKORD

 1. Rapla valla 2020. a eelarve II lugemine/Rapla Hooldekeskuse eelarve (K. Orul, A.-L. Pedaja)

INFORMATSIOON:

 1. Sotsiaaltransport (T. Sõelsep)
 2. Õiguskantsleri märgukiri /Narva Linnavalitsuse juhtumi põhjal/ (J. Morozov)
 3. Kohtade vajadus uues hooldekeskuses (J. Morozov, A. Mutli)

 

 

Toimetaja: IRMA KIRST